Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Beleggers academy

Meer weten over beleggen

Beleggingsproducten

Wilt u meer weten over de beleggingsproducten waarin u kunt beleggen? Lees alles over de kenmerken en risico's.
Aandelen

Bedrijven geven aandelen uit om geld te krijgen voor activiteiten en investeringen. Als u een aandeel in een bedrijf koopt, participeert u in het eigen vermogen van dat bedrijf, en bent u vervolgens mede-eigenaar voor het percentage aandelen dat u bezit. Het eventuele rendement op aandelen bestaat uit waardestijging van het aandeel en uit het dividend.

Beleggingsfondsen

Een beleggingsfonds kan omschreven worden als een door de participanten bijeengebracht vermogen dat door een beheerder collectief wordt belegd in effecten. De beleggingen die het fonds doet, kunnen zich richten op bepaalde vermogenscategorieën, zoals aandelen, obligaties, onroerende goederen of een mix hiervan. Beleggen in een beleggingsfonds zorgt dus voor spreiding in uw beleggingsportefeuille.

ETF's

Een exchange-traded fund (ETF), ook wel indexfonds of indextracker genoemd, is een beleggingsfonds dat continu verhandelbaar is op de beurs en dat tot doel heeft de prestatie van een onderliggend instrument te volgen. Een ETF volgt meestal een index (zoals bijvoorbeeld de BEL20 of de S&P500) of een 'mandje' aandelen of obligaties.

Gestructureerde producten

Gestructureerde producten zijn het best te omschrijven als beleggingsproducten die op een complexe wijze in één of meer vermogenscategorieën beleggen (meestal m.b.v. een optiestructuur). Gestructureerde producten hebben daarmee ook één of meerdere onderliggende waarden.

Grondstoffen

Grondstoffen (commodities) zijn natuurlijke hulpbronnen die wereldwijd verbouwd of gewonnen worden. Zij spelen een rol bij alle productieprocessen en vormen daarmee de spil van de wereldeconomie. Consumenten en producenten vinden elkaar op de grondstoffenmarkt, waar zij kopen en verkopen.

Hedge funds

Het begrip hedge funds verwijst niet naar een specifieke beleggingscategorie zoals aandelen en obligaties of naar een specifieke beleggingsstrategie, maar is meer een verzamelnaam voor een breed scala aan alternatieve beleggingsstrategieën. Hedge funds of hefboomfondsen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken waarmee ze zich onderscheiden van ‘gewone’, traditionele beleggingsfondsen. Anders dan bij ‘gewone’ beleggingsfondsen, gebruiken hedge funds meer en risicovollere strategieën om rendement te halen.

Obligaties

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door de overheid (‘staatsbon’), een instelling of een bedrijf (‘bedrijfsobligatie’) is aangegaan. Als een bedrijf (ook emittent genoemd) geld nodig heeft ter financiering van hun activiteiten of investeringen, kan het door het uitgeven van een obligatielening aan dat geld komen. U (de kredietgever) leent dus eigenlijk, meestal voor een bepaalde periode (de looptijd), geld aan de emittent. In ruil hiervoor ontvangt de koper van de obligatie een rentevergoeding (‘coupon’) van de uitgever. Dit is meestal een vaste rente.

Opties

Een optie is een derivaat: een afgeleid financieel product. De waarde van een optie is afhankelijk van de prijsontwikkeling van de onderliggende waarde: het product waaraan het is verbonden is, zoals een aandeel of een andere onderliggende waarde zoals valuta of index.

Private Equity

Private Equity is een beleggingsvorm waarbij men investeert in niet-beursgenoteerde bedrijven, in verschillende stadia van hun ontwikkeling. Op deze wijze wordt er financieel geparticipeerd in bedrijven buiten de aandelenbeurs om, wat een zeer aantrekkelijke aanvulling kan bieden op de bestaande beleggingsportefeuille.

Speciale obligaties

Speciale obligaties zijn complexe beleggingsproducten met een vaste rente. Het gaat hier met name over high yield obligaties, inflatie gebonden obligaties, achtergestelde obligaties, converteerbare obligaties, eeuwigdurende obligaties & Asset Backed Securities.

Vastgoed

U kan zowel direct als indirect investeren in vastgoed. Elk heeft zijn eigen kenmerken en risico's. Indirect investeren in vastgoed doet u bijvoorbeeld door het aankopen van ETF's (trackers), vastgoedcertificaten (vergelijkbaar met een obligatie), vastgoedaandelen of fondsen die investeren in vastgoed. Op deze pagina zal er dieper ingegaan worden op de indirecte manier om te beleggen in vastgoed.

Warrants

Een warrant is een maatwerkcontract. Net als bij een optie kunt u met een relatief klein bedrag veel verdienen of loopt u het risico veel te verliezen. Het zijn gestandaardiseerde financiële instrumenten die de houder daarvan gedurende een bepaalde periode het recht geven om een onderliggende waarde te kopen (call warrants) of te verkopen (put warrants) tegen een van tevoren vastgestelde prijs (de strike). Ze worden uitgegeven door een bank of bedrijf en bevatten dus een kredietrisico.

Aandelen

Bedrijven geven aandelen uit om geld te krijgen voor activiteiten en investeringen. Als u een aandeel in een bedrijf koopt, participeert u in het eigen vermogen van dat bedrijf, en bent u vervolgens mede-eigenaar voor het percentage aandelen dat u bezit. Het eventuele rendement op aandelen bestaat uit waardestijging van het aandeel en uit het dividend.

Beleggingsfondsen

Een beleggingsfonds kan omschreven worden als een door de participanten bijeengebracht vermogen dat door een beheerder collectief wordt belegd in effecten. De beleggingen die het fonds doet, kunnen zich richten op bepaalde vermogenscategorieën, zoals aandelen, obligaties, onroerende goederen of een mix hiervan. Beleggen in een beleggingsfonds zorgt dus voor spreiding in uw beleggingsportefeuille.

ETF's

Een exchange-traded fund (ETF), ook wel indexfonds of indextracker genoemd, is een beleggingsfonds dat continu verhandelbaar is op de beurs en dat tot doel heeft de prestatie van een onderliggend instrument te volgen. Een ETF volgt meestal een index (zoals bijvoorbeeld de BEL20 of de S&P500) of een 'mandje' aandelen of obligaties.

Gestructureerde producten

Gestructureerde producten zijn het best te omschrijven als beleggingsproducten die op een complexe wijze in één of meer vermogenscategorieën beleggen (meestal m.b.v. een optiestructuur). Gestructureerde producten hebben daarmee ook één of meerdere onderliggende waarden.

Grondstoffen

Grondstoffen (commodities) zijn natuurlijke hulpbronnen die wereldwijd verbouwd of gewonnen worden. Zij spelen een rol bij alle productieprocessen en vormen daarmee de spil van de wereldeconomie. Consumenten en producenten vinden elkaar op de grondstoffenmarkt, waar zij kopen en verkopen.

Hedge funds

Het begrip hedge funds verwijst niet naar een specifieke beleggingscategorie zoals aandelen en obligaties of naar een specifieke beleggingsstrategie, maar is meer een verzamelnaam voor een breed scala aan alternatieve beleggingsstrategieën. Hedge funds of hefboomfondsen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken waarmee ze zich onderscheiden van ‘gewone’, traditionele beleggingsfondsen. Anders dan bij ‘gewone’ beleggingsfondsen, gebruiken hedge funds meer en risicovollere strategieën om rendement te halen.

Obligaties

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening die door de overheid (‘staatsbon’), een instelling of een bedrijf (‘bedrijfsobligatie’) is aangegaan. Als een bedrijf (ook emittent genoemd) geld nodig heeft ter financiering van hun activiteiten of investeringen, kan het door het uitgeven van een obligatielening aan dat geld komen. U (de kredietgever) leent dus eigenlijk, meestal voor een bepaalde periode (de looptijd), geld aan de emittent. In ruil hiervoor ontvangt de koper van de obligatie een rentevergoeding (‘coupon’) van de uitgever. Dit is meestal een vaste rente.

Opties

Een optie is een derivaat: een afgeleid financieel product. De waarde van een optie is afhankelijk van de prijsontwikkeling van de onderliggende waarde: het product waaraan het is verbonden is, zoals een aandeel of een andere onderliggende waarde zoals valuta of index.

Private Equity

Private Equity is een beleggingsvorm waarbij men investeert in niet-beursgenoteerde bedrijven, in verschillende stadia van hun ontwikkeling. Op deze wijze wordt er financieel geparticipeerd in bedrijven buiten de aandelenbeurs om, wat een zeer aantrekkelijke aanvulling kan bieden op de bestaande beleggingsportefeuille.

Speciale obligaties

Speciale obligaties zijn complexe beleggingsproducten met een vaste rente. Het gaat hier met name over high yield obligaties, inflatie gebonden obligaties, achtergestelde obligaties, converteerbare obligaties, eeuwigdurende obligaties & Asset Backed Securities.

Vastgoed

U kan zowel direct als indirect investeren in vastgoed. Elk heeft zijn eigen kenmerken en risico's. Indirect investeren in vastgoed doet u bijvoorbeeld door het aankopen van ETF's (trackers), vastgoedcertificaten (vergelijkbaar met een obligatie), vastgoedaandelen of fondsen die investeren in vastgoed. Op deze pagina zal er dieper ingegaan worden op de indirecte manier om te beleggen in vastgoed.

Warrants

Een warrant is een maatwerkcontract. Net als bij een optie kunt u met een relatief klein bedrag veel verdienen of loopt u het risico veel te verliezen. Het zijn gestandaardiseerde financiële instrumenten die de houder daarvan gedurende een bepaalde periode het recht geven om een onderliggende waarde te kopen (call warrants) of te verkopen (put warrants) tegen een van tevoren vastgestelde prijs (de strike). Ze worden uitgegeven door een bank of bedrijf en bevatten dus een kredietrisico.

ABN AMRO Private Banking

Vermogen vraagt om persoonlijke aandacht. Een goede Private Bank begrijpt dat en weet dat iedere cliënt unieke behoeften en wensen heeft. Bij ABN AMRO Private Banking kunt u rekenen op een eigen team van specialisten met specifieke kennis en ervaring. Wilt u meer weten? Lees hier meer over Private Banking van ABN AMRO.

Beleggen brengt risico's met zich mee

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt ook risico's met zich mee. Zo kunt u uw ingelegd kapitaal of een deel ervan verliezen. Daarom raden we u aan om te beleggen met geld dat u niet onmiddellijk nodig heeft en om steeds een buffer klaar te houden voor onvoorziene uitgaven. Bovendien adviseren we u om alleen te beleggen in beleggingsproducten die u begrijpt of waarmee u reeds enige ervaring heeft.