Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

ESG- en duurzaam beleggen

bij ABN AMRO Private Banking

Ontdek onze Investing for Better Magazines

Met de thema's:


  • Fast Fashion
  • Deglobalisering
  • Energietransitie
  • Circulariteit 
  • Biodiversiteit

De wereld is in verandering, dat merken we op alle vlakken. In een streng gereglementeerde omgeving evolueren wij als Bank eveneens, dit altijd met het oog op de een duurzame toekomst. Zo blijven we constant vernieuwen en reflecteren op ons eigen beleid, kortom ‘Banking for better, for generations to come’. Beleggen is voor ons als Private Bank een belangrijk onderdeel waar we u graag over informeren.

Veelgestelde vragen over ESG- en duurzaam beleggen

Vroeger mocht iedereen zelf bepalen wat zij onder duurzaam beleggen verstonden. Door nieuwe regelgeving is er nu een definitie gecreëerd voor duurzaam beleggen zodat iedereen dezelfde invulling geeft aan deze term. En dat is maar goed ook. Want zo kan je inschatten of je beleggingen wel écht duurzaam zijn, en tracht men om het fenomeen waarbij beleggingen ten onrechte als duurzaam worden voorgesteld (ook wel “greenwashing” genoemd) te voorkomen. 

Een duurzame belegging is een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieu of sociale doelstelling mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan die doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen. Dat zijn dus best veel eisen waar een duurzame belegging aan moet voldoen. Dergelijke duurzame beleggingsproducten worden ook wel Artikel 9 producten genoemd, zoals door de SFDR-regelgeving bepaald. Meer hierover vindt u in onze brochure 'Uw beleggersprofiel onder de loep' .

De nieuwe regelgeving maakt een strikt onderscheid tussen ESG beleggingen en duurzame beleggingen om transparantie te bevorderen en greenwashing te vermijden. Wanneer je kiest voor ESG beleggingen (ook wel Artikel 8 genoemd) investeer je in ondernemingen die voldoen aan een aantal duurzaamheidscriteria met betrekking tot milieu (Environment), maatschappij (Social) en bestuur (Governance). Deze ESG beleggingen worden bepaald via een best-in class principe, uitsluitingsmethoden en engagement. 

Duurzame beleggingen gaan nog een stapje verder en hebben nog meer criteria waaraan zij moeten voldoen. Het creëren van impact wordt hierbij vooropgesteld: er moet, zoals hierboven reeds vermeld, een positieve bijdrage worden nagestreefd op milieu en/of sociaal vlak. Het financieel rendement komt bij dit type beleggingen op de tweede plaats. 

Via enkele vragen krijgt de bank zicht op uw duurzaamheidsvoorkeuren, meer specifiek geeft u uw voorkeuren op ten opzichte van verschillende duurzaamheidscriteria (bv. een positieve bijdrage leveren aan een milieu- en/of sociale doelstelling). Naast de klassieke risicoprofielbepaling zullen uw duurzaamheidsvoorkeuren mee bepalen welk mandaat voor u het meest geschikt is. Meer hierover vindt u in onze  brochure 'Uw beleggersprofiel onder de loep' .

U wilt van start gaan met ESG- of duurzaam beleggen maar weet niet hoe te beginnen? Uw Private Banker informeert u met plezier over de samenstelling van uw portefeuille en kan u adviseren over onze beleggingsoplossingen. Plan online een afspraak in met één van onze specialisten, en tijdens een vrijblijvend gesprek bespreken we samen met u uw doelen en wensen op het gebied van ESG- of duurzaam beleggen. Aan de hand van de uitkomst van uw gesprek kiest u de beleggingsvorm die bij u past. Tijdens uw kwartaalrapportering krijgt u vervolgens een overzicht met de duurzaamheidsinformatie van uw beleggingen. U kunt dit ook doorheen het jaar consulteren via het Duurzaam Dashboard in onze app of via het webportal.
Er wordt hiervoor gekeken naar bedrijven die actief zijn in toekomstgerichte duurzaamheidsthema’s. Denk bijvoorbeeld aan gezond leven, water, afval en recycleren, energie-efficiëntie en veiligheid. Maar ook bedrijven die inzetten op technologische vooruitgang, productinnovatie en procesmatige optimalisatie met het oog op een meer duurzame toekomst kunnen een meerwaarde hebben in een ESG- of duurzame beleggingsportefeuille.

Er heerst nog steeds het misverstand dat ESG- of duurzame beleggingen per definitie gepaard zouden gaan met een lager rendement. Onze eigen ervaring, op basis van ruim 10 jaar actief te zijn in ESG-beleggen, toont het tegendeel aan. Bij ESG- en duurzame beleggingen brengen we parameters in kaart die aantonen hoe een bedrijf gepositioneerd is met zicht op de toekomst. We bekijken deze beleggingen op lange termijn, over een bepaalde beleggingshorizon heen. Het spreekt voor zich dat bedrijven met een meer duurzame lange termijnvisie ook in de toekomst makkelijker kunnen blijven renderen. Ze begrijpen welke uitdagingen op hun pad komen en zetten deze om in opportuniteiten. Het is dus interessant om dit soort beleggingen te overwegen, omdat u daarmee duurzame transitie mee vooruit helpt, een uitgesproken lange termijn-dimensie in uw portefeuille brengt en op thema’s inzet met groeipotentieel. Houd hierbij evenwel rekening met o.a. het concentratierisico.

Impact beleggen is onze vorm van duurzaam beleggen, waarmee we nog meer de nadruk willen leggen op ons objectief om hiermee een positieve impact te realiseren. Er worden enkel ondernemingen met een meetbaar positief sociaal en/of milieueffect geselecteerd en de omzet moet bijdragen aan de  Sustainable Development Goals. Bij ABN AMRO Private Banking kunt u kiezen voor dit soort investeringen via het Impact Mandaat.

De vrees om de stap te zetten naar ESG- of duurzaam beleggen in deze onzekere socio-economische tijden komt voort uit de veronderstelling dat deze beleggingen minder zouden renderen dan klassieke beleggingen. Wij zien het tegendeel: bedrijven die bewust een meer duurzame lange termijnvisie nastreven bieden op termijn mooie groeiperspectieven. Je zou de duurzaamheidstransitie kunnen vergelijken met de vierde industriële golf, of recenter de digitalisering: zij die vroeg instapten plukten de vruchten. Bedrijven die de boot misten, gingen ten onder. Als bank is het onze taak om de juiste bedrijven te selecteren. Bedrijven met een hoge ESG score en die bijdragen aan één of meer duurzaamheidsthema’s. In het geval van ons duurzaam aanbod worden de ESG-score vereisten nog aangescherpt en wordt er ook geselecteerd op basis van hun netto positieve impact op milieu en/of maatschappij. We zijn ervan overtuigd dat technologische vooruitgang, productinnovatie en procesmatige optimalisatie op termijn zullen leiden tot meer winstgevendheid, een versnelling van de winstgroei en uiteindelijk dus ook een goede waardering op de markten. Als de wereldgemeenschap zich aan het  Klimaatakkoord van Parijs houdt en de Sustainable Development Goals wil realiseren in 2030, bieden duurzame beleggingen interessante opportuniteiten.

Houd hierbij evenwel rekening met o.a. het concentratierisico.

Zo start u met ESG- en duurzaam beleggen bij ABN AMRO Private Banking

1. Afspraak inplannen

Plan een afspraak in met één van onze specialisten. U kunt hiervoor eenvoudig online een afspraak maken.

2. Bepalen van uw duurzaamheidsprofiel

Tijdens een vrijblijvend gesprek bespreekt u uw doelen en wensen op het gebied van ESG- en duurzaam beleggen.

3. Beleggingsvorm kiezen

Aan de hand van de uitkomst van uw gesprek, kiest u de beleggingsvorm die bij u past.

Enkele beleggingsoplossingen

ABN AMRO

Impact Mandaat

Met het Impact Mandaat belegt u uitsluitend in ondernemingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen en een positieve impact op het milieu en de maatschappij nastreven.
Ontdek het Impact Mandaat
ABN AMRO

ESG Beleggen Mandaat

Een portefeuille van uitsluitend maatschappelijk verantwoorde individuele aandelen en obligaties, aangevuld met specifieke, ESG beleggingsfondsen.
Ontdek het ESG Beleggen Mandaat
ABN AMRO

ESG Fondsen mandaat

Een portefeuille die uitsluitend bestaat uit ESG beleggingsfondsen van verschillende, zorgvuldig uitgekozen fondsenbeheerders.
Ontdek het ESG Fondsen Mandaat
ABN AMRO

Duurzaam Dashboard: Wat is de duurzame impact van uw beleggingen?

Als u belegt bij ABN AMRO*, ziet u in uw webportaal en app een overzicht met de duurzame impact van uw beleggingen. U ziet hoe duurzaam u belegt, of uw beleggingen de juiste ‘benchmark’ halen en wat uw bijdrage is aan de verschillende verdragen die de wereld duurzamer willen maken. Meer uitleg vindt u op de volgende webpagina's.

* Enkel voor cliënten belegd in Advies of Vermogensbeheer

Ontvang maandelijks het laatste financiële nieuws in uw mailbox.