Beleggingsstrategie

Wanneer de mist optrekt

Door het coronavirus is de economische situatie op kortere termijn in mist gehuld. In deze Beleggingsstrategie kijken we daarom niet alleen naar de tweede helft van 2020. We kijken ook naar de langere termijn. Hoe ziet de beleggingswereld eruit wanneer de mist eenmaal optrekt?
Als gevolg van het coronavirus zit de economie momenteel in een diepe recessie. Wat betekent dat voor de beleggingsvooruitzichten op de korte en middellange termijn? Chief Investment Offficer, Erik Joly neemt u mee. Op dit moment zijn we nog terughoudend in onze portefeuille, maar kijken we met een 12 tot 18-maands blik, dan zijn wij positief en denken we dat aandelen dé beleggingscategorie zijn.

Onze strategische richting

De economie heeft te lijden onder ongekende lockdowns die ingesteld zijn om het coronavirus te bestrijden. Als we naar de komende maanden kijken, is er veel onzekerheid. Want het blijft onduidelijk in hoeverre de economie kan worden heropend zonder dat de medische risico's toenemen. Voor de langere termijn is het al duidelijk dat de huidige pandemie langdurige gevolgen zal hebben.

Vijf redenen waarom het herstel tijd zal vergen

Nu de beperkingen van de economische activiteit geleidelijk worden opgeheven, hangt er optimisme in de lucht. Wij verwachten niet dat de economie snel een aanhoudend, sterk herstel zal laten zien. Een opleving van de activiteit rond het midden van dit jaar zal hoogstwaarschijnlijk gevolgd worden door hernieuwde economische zwakte. Wij geven vijf redenen om te verwachten dat het herstel tijd zal vergen.
Macro-economisch: beleggingsstrategie ABN AMRO MeesPierson

Aandelen

Door de coronacrisis zijn aandelenkoersen in minder dan een maand tijd met 30 tot 40% gedaald. Gelukkig kwamen centrale banken snel in actie. Monetaire stimuleringsmaatregelen zorgden daarna voor een sterke opleving van de aandelenmarkt. Hoe nu verder?
Obligaties: beleggingsstrategie ABN AMRO MeesPierson

Obligaties

Centrale banken hebben beleidsmaatregelen genomen in reactie op het coronavirus. Hierdoor is de rente op toonaangevende staatsobligaties fors omlaag gegaan. In de markten zagen we de afgelopen tijd ook sterk risicomijdend gedrag.
Aandelen: Belegingsstrategie ABN AMRO MeesPierson

Aandelenthema

Als gevolg van de coronacrisis raken langetermijntrends versneld ingeburgerd. Beleggers kunnen van die trends profiteren. We zien kansen op gebieden als online winkelen, digitaal betalen, home entertainment en technologie die thuiswerken mogelijk maakt.
Valuta

Valuta's

De Amerikaanse dollar is dit jaar gestegen versus een aantal belangrijke valuta’s. Ten opzichte van een breder mandje van valuta’s is de dollar zelfs meer gestegen. Zal de dollar verder stijgen?
Grondstoffen

Grondstoffen

De prijzen van bijna alle grondstoffen zijn de eerste maanden van dit jaar sterk onder druk gekomen. Alleen de prijs van goud is iets gestegen. Hoewel grondstofprijzen zich kunnen herstellen als de economie aantrekt, zijn wij voorzichtig. Grondstofvoorraden zijn momenteel groot. Dit betekent dat het opwaarts prijspotentieel beperkt is.
Portefeuille Allocatie: belegingsstrategie ABN AMRO MeesPierson

Assetallocatie

Elke economische en financiële crisis is anders. Dat geldt zeker voor de coronacrisis. We hebben nog nooit zo'n wereldwijde lockdown van economische activiteiten meegemaakt. En niet eerder hebben we overheden en centrale banken zulke enorme steunmaatregelen zien nemen.