Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO en uw persoonsgegevens

In dit Privacy Statement leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U mag erop vertrouwen dat wij dat op een zorgvuldige manier doen. Voor een specifieke website van de bank kan het zijn dat het gebruik van persoonsgegevens afwijkt van wat wij beschrijven in het algemene Privacy Statement. In die gevallen vindt u een ander Privacy Statement of krijgt u aanvullende informatie bij de specifieke website of online dienst. Wij vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent en niet voor verrassingen komt te staan.

 

Voor wie is dit privacy statement bedoeld?

Bent u cliënt van ons of heeft u interesse getoond in een bepaald product door bijvoorbeeld een aanvraag te doen? Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens en geldt dit Privacy Statement voor u. Ook indien u onze website bezoekt of u inschrijft voor de nieuwsbrief gebruiken wij uw persoonsgegevens.

Daarnaast is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken van personen die geen overeenkomst met ons hebben. Bijvoorbeeld wanneer we persoonsgegevens vastleggen en gebruiken van contactpersonen bij bedrijven aan wie we onze diensten verlenen, van aandeelhouders van deze bedrijven of van Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van deze bedrijven.

We mogen ook gegevens verwerken van personen die bijvoorbeeld borg staan voor klanten van ABN AMRO of van erfgenamen van een overleden klant.

Ook om betalingen mogelijk te kunnen maken, verwerken we gegevens van personen met wie we geen overeenkomst hebben. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van de persoon aan wie u geld overmaakt die een bankrekening heeft bij een andere bank.

Bent u een van deze personen? Dan is dit Privacy Statement ook voor u bedoeld.

Onze contactpersoon voor uw vragen over privacy

Wij hebben binnen ons bedrijf een functionaris voor de gegevensbescherming, ook data protection officer of DPO genoemd, die in Nederland gevestigd is in Amsterdam (1082 PP), Gustav Mahlerlaan 10. Deze is de functionaris voor de gehele ABN AMRO Groep en wordt in België vertegenwoordigd door:

ABN AMRO Bank N.V.
Privacy Officer
Post X
Borsbeeksebrug 30
2600 Antwerpen
be.compliance@be.abnamro.com

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Verantwoordelijk voor uw gegevens is: ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Gustav Mahlerlaan 10, in (1082 PP) Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34334259, met Belgisch bijkantoor te 2600 Antwerpen, Post X, Borsbeeksebrug 30, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer (BTW BE) 0819.210.332.

Heeft u een klacht of is iets onduidelijk?

Neem contact met ons op als u vragen heeft over het Privacy Statement. Wij helpen u graag.

ABN AMRO Bank N.V.
T.a.v. Privacy Officer
Post X
Borsbeeksebrug 30
2600 Antwerpen
be.compliance@be.abnamro.com

Bent u het niet eens met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij ons op de bovenstaande gegevens. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische en/of Nederlandse toezichthouders inzake bescherming van persoonsgegevens. Zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl .

Op een ander moment nalezen?

U kunt ons Privacy Statement opslaan op uw telefoon, iPad of computer of als Pdf bestand naar uw emailadres versturen. [ download Privacy Statement​ ]

Wijziging van het Privacy Statement

Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten en producten, kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. In dat geval wordt het Privacy Statement aangepast en informeren wij u daarover.