Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO
 1. Wat is Private Equity?

  De term klinkt ingewikkeld, maar de betekenis zit al verborgen in de naam. Private Equity betekent aandelenbezit in bedrijven die niet worden verhandeld op de beurs. 
  Het is een strategie die gezien dient te worden als aanvulling op een gediversifieerd portefeuille, aangezien het potentieel hoger rendement gepaard gaat met een hoog risico en een lage liquiditeit. Deze illiquiditeit is één van de belangrijkste waargenomen risico’s bij het overwegen van Private Equity als een activaklasse om in te beleggen, wegens het feit dat deze beleggingen moeilijk verkoopbaar zijn vooraleer de beleggingshorizon volledig is verstreken.

  Deze langetermijninvestering (meer dan 10 jaar) kan men als onderneming kiezen om diverse redenen, bijvoorbeeld:

  • Voor de ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën
  • Om de balansstructuur te versterken
  • Om het werkkapitaal te laten stijgen

  Door als belegger te kiezen om te investeren via Private Equity wordt er een periode deelgenomen in bedrijven om een concreet groeiplan te realiseren en deze ondernemingen naar een volgende levensfase te brengen. Wanneer dit groeiplan voltooid is, wordt de Private Equity investering verkocht en realiseert de belegger zijn rendement.

 2. Soorten Private Equity

  Elke onderneming doorloopt verschillende levensfasen en bij elk van deze fasen hoort een eigen Private Equity strategie. Het spectrum varieert van risicovolle startups tot relatief defensieve investeringen in volwassen ondernemingen.

  • Durfkapitaal (‘Venture Capital’) zijn investeringen in jonge bedrijven die financiering zoeken om zich te ontwikkelen (early-stage). Hierdoor dragen deze investeringen doorgaans een hoger risico, maar potentieel ook een hoger rendement.
  • Ontwikkelingskapitaal (‘Growth Capital’) focust zich op ondernemingen met een hoog groeipotentieel. Deze bedrijven zoeken extra geldmiddelen om verdere groei mogelijk te maken, waarbij het verworven ontwikkelingskapitaal hen bijvoorbeeld toelaat om een extra filiaal in het buitenland te openen, een overname te doen of hun productiecapaciteit te verhogen.
  • Kapitaaloverdracht (‘Buy-out’) is een strategie waarbij volwassen en winstgevende bedrijven worden uitgekocht. Via een meerderheidsbelang vindt vaak een herziening van de bedrijfsstrategie en/of operationele activiteiten plaats.

  Bij het kiezen van een strategie en bijgevolg ook bij het kiezen van een onderneming om in te investeren, is het van essentieel belang voldoende informatie te verzamelen over de onderneming.

 3. Hoe investeren in Private Equity?

  Vanwege de significant hogere instapniveaus bij Private Equity ten opzichte van traditionele beleggingsfondsen is investeren in Private Equity niet mogelijk als directe investering voor de meeste particuliere beleggers. Als oplossing hiervoor biedt ABN AMRO Private Banking fondsen aan die het geïnvesteerde kapitaal op hun beurt spreiden over een mandje van zo’n 10 tot 20 veelbelovende bedrijven. Hierdoor wordt het risico gekoppeld aan een individuele onderneming beperkt.

  Een andere variant is investeren in fondsen van Private Equity fondsen. In dit geval wordt het geïnvesteerd kapitaal verdeeld over verschillende Private Equity fondsen, zodat de geldmiddelen van de belegger een grotere reikwijdte van bedrijven bereiken via de onderliggende aandelen in de fondsen. Dit betekent een hogere mate van diversificatie en extra risicospreiding. Om de volledige potentie van Private Equity voor portefeuille diversificatie te realiseren, is het raadzaam om geleidelijk een Private Equity portefeuille op te bouwen die gespreid is over verschillende Private Equity fondsen, strategieën en regio’s.

  Private Equity fondsen hebben enkele typische eigenschappen. De belegger gaat een verbintenis tot inschrijving (ook ‘commitment’ genoemd) aan met een fonds. Hiermee wordt ingestemd om gedurende de volledige investeringsperiode gevolg te geven aan de kapitaalopvragingen (ook ‘capital calls’ genoemd) van de beheersmaatschappij. Het totaal geïnvesteerd bedrag wordt dus geleidelijk opgevraagd tijdens de investeringsfase.

  Men spreekt over uitkeringen wanneer het kapitaal wordt teruggestort aan de beleggers via bijvoorbeeld dividendbetalingen of als gevolg van herkapitalisatie. Deze uitkeringen worden dus niet opnieuw belegd, maar uitgekeerd aan de investeerder. Aan het einde van de investeringsfase ontvangt de belegger hierdoor alleen uitkeringen totdat het laatste bedrijf verkocht is.  

  Met de dienst Private Equity Advies van ABN AMRO Private Banking kunt u als ervaren belegger samen met een beleggingsadviseur een gespreide portefeuille opbouwen van internationale, gerenommeerde private equity-fondsen.

 4. Voor wie is Private Equity Advies?

  Private Equity Advies is voor de belegger met een vrij belegbaar vermogen vanaf € 5.000.000,-. 
  U bent een ervaren belegger en begrijpt de karakteristieken van een private equity-belegging. U bent bereid voor dit deel van uw vermogen een hoger risico te dragen en u heeft een lange beleggingshorizon. U kunt omgaan met de onzekere timing van kapitaalstortingen (capital calls) en uitkeringen van private equity-fondsen. Voordat u in Private Equity Advies kunt instappen, dient u een aanvullende kennistest met succes af te leggen.

 5. Voordelen van investeren in Private Equity

  • Een potentieel hoger rendement in vergelijking met traditionele vermogenscategorieën over een langere periode.
  • Diversificatie en optimalisatie van een financiële portefeuille. Via Private Equity kan de verhouding rendement/risico van een traditionele portefeuille verbeterd worden.
  • Beleggingen in Private Equity hebben historisch gezien bovengemiddelde rendementen opgeleverd vergeleken met beursgenoteerde aandelen.
  • Vanwege het ontbreken van een beursnotering, wordt u als aandeelhouder niet belast met soms aanzienlijke, vaak door emotie gedreven prijsschommelingen. Dit zorgt voor een significant voordeel ten opzichte van volatiele aandelenmarkten.
 6. Risico’s van investeren in Private Equity

  • Liquiditeitsrisico
   Investeren in Private Equity vereist een beleggingshorizon van 10 jaar of langer, met een gemiddelde kapitaalverplichting van 5 tot 7 jaar. Door deze lange looptijd is het belangrijkste risico van Private Equity het gebrek aan liquiditeit, aangezien het product zeer moeilijk of zelfs niet verhandelbaar is gedurende die periode.
  • Marktrisico
   Het marktrisico hangt af van de bedrijven of fondsen waarin geïnvesteerd wordt. Wanneer deze in waarde dalen, daalt uw belegging ook in waarde. Daarnaast bestaat het risico dat de fondsmanager investeert in ondernemingen die hun groeidoelstellingen niet halen of niet tijdig kunnen worden verkocht. Om deze reden is het aanbevolen om te spreiden over meerdere bedrijven en/of fondsen.
   Als belegger is het ook essentieel om voldoende en accurate informatie te verzamelen over de ondernemingen waarin geïnvesteerd wordt om onaangename verrassingen te vermijden.
  • Wisselkoersrisico
   Een wisselkoersrisico treedt op wanneer het Private Equity fonds in een vreemde munt uitgedrukt wordt of wanneer er wordt belegd in onderliggende activa die in een vreemde munt noteren. Als de waarde van deze vreemde munt daalt, bestaat het risico dat u minder ontvangt in uw basismunteenheid dan de oorspronkelijke inleg.
  • Tegenpartijrisico
   Het risico dat een tegenpartij binnenin een Private Equity fonds niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.
  • Renterisico
   Het risico op schommelingen in de waardering van geïndexeerde producten of producten die verbonden zijn aan rentevoeten.
  • Groeimarktrisico
   Het is mogelijk dat opkomende of minder ontwikkelde landen met meer structurele, economische of politieke uitdagingen te maken krijgen dan ontwikkelde landen.
 7. Kosten & Belastingen op Private Equity

  • Instapkosten
   De éénmalige kost bij aankoop van deelbewijzen van het Private Equity fonds. Deze worden meestal uitgedrukt in een percentage van het kapitaal dat u hebt gecommitteerd. Vroegtijdige verkoop van het Private Equity fonds (indien dit mogelijk is) kan kosten met zich meebrengen
  • Lopende kosten
   Onder de lopende kosten vallen onder meer de beheerscommissie en de prestatiecommissie. Deze kosten dient u niet te betalen bij aankoop van het Private Equity fonds, maar worden (jaarlijks) afgehouden van de netto-inventariswaarde.
  • Bewaarloon
   De kost van bewaring van een deelbewijs op een effectenrekening (afhankelijk van het type contract).
  • Belasting op de meerwaarde (Reynderstaks)
   Indien in een Private Equity fonds meer dan 10% belegd wordt in schuldvorderingen, dan wordt de meerwaarde belast aan het roerende voorheffing tarief. 

  Voor een recent overzicht van onze standaard kosten en belastingen kunt u onze tarieven raadplegen.

Digital Twinning Rapport NL

Ondernemersdossier bedrijfsoverdracht

Is uw onderneming klaar voor een volgende stap? Of denkt u eraan te stoppen? Misschien is één van uw kinderen klaar om in het familiebedrijf te stappen? Wanneer u overweegt uw bedrijf gedeeltelijk of volledig over te dragen komt er veel op uw pad. 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en ontvang het volledige dossier in uw mailbox.

ABN AMRO

Uw beleggingen diversifiëren met Private Equity beleggingen?

Met Private Equity Advies kunt u als ervaren belegger samen met een beleggingsadviseur een gespreide portefeuille opbouwen van internationale, gerenommeerde private equity-fondsen.