Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ETF’s - Beleggers academy

 

Wat is een ETF?

Een exchange traded fund (ETF) is vergelijkbaar met een beleggingsfonds. Beleggingen in een ETF zijn gespreid, net als bij beleggingsfondsen, en hebben dus een grotere diversificatie in vergelijking met individuele aandelen en obligaties. Meestal volgt een ETF een index zoals de BEL20 of de Dow Jones. Maar ETF’s kunnen ook een bepaald ‘mandje’ met beleggingen uit een bepaalde sector of regio volgen. Het verschil met de meeste beleggingsfondsen is dat een ETF de koers van een index of mandje zo getrouw mogelijk volgt, terwijl de meeste beleggingsfondsen proberen om beter te presteren dan die index of dat mandje. Omdat de meeste ETF’s de prestatie van het onderliggende instrument volgen, zijn ze ook beter bekend als ‘trackers’ of passieve fondsen. Wanneer de onderliggende index stijgt, neemt de ETF in waarde toe en vice versa.

Gemakkelijk kopen en verkopen

Zoals de naam achter de afkorting al verraadt, zijn ETF’s continu verhandelbaar op de beurs. Net als aandelen. Dat is een voordeel in vergelijking met beleggingsfondsen, die één keer per dag tegen één koers verhandelbaar zijn. ETF’s kopen en verkopen gaat dus gemakkelijk. Hier zit ook gelijk een nadeel aan. In volatiele (beweeglijke) markten kan het verschil tussen de bied- en de laatkoers (bid/ask spread) van de ETF groter worden. Hierdoor gaat u mogelijk voor uw kooporder een hogere prijs betalen of voor uw verkooporder een lagere prijs ontvangen.

Meestal lagere kosten dan bij een beleggingsfonds

Er zijn actieve en passieve beleggingsfondsen en er zijn actieve en passieve ETF’s. Het grote verschil tussen actief en passief is dat passieve fondsen (beleggingsfondsen en ETF’s) een index (benchmark) volgen en dat actieve fondsen proberen om het beter te doen dan de index. Bij passieve fondsen is er daarom minder beheer door een fondsbeheerder nodig dan bij actieve fondsen. Dit heeft als voordeel voor beleggers dat de beheerkosten van passieve fondsen een stuk lager zijn. Over het algemeen kunnen we stellen dat de kosten van passieve beleggingsfondsen zoals indexfondsen en passieve ETF’s die een index volgen, vaak lager zijn dan de kosten van vergelijkbare actieve beleggingsfondsen en actieve ETF’s.

Fysieke ETF’s? Synthetische ETF’s?

Bij ABN AMRO kunt u handelen in een selectie van fysieke en synthetische ETF’s:

 • Een fysieke ETF volgt een index of een mandje door de onderliggende instrumenten aan te kopen. Fysieke ETF’s kopen een-op-een de onderliggende beleggingen van de gevolgde index om hetzelfde rendement te halen als de index (volledige replicatie) of ze kopen een deelselectie van de beleggingen om daarmee hetzelfde rendement te halen van de index (gedeeltelijke replicatie). Het risicoprofiel van fysieke ETF’s is vergelijkbaar met het risicoprofiel van de gevolgde index.
 • De synthetische ETF die een index of een mandje volgt, is kunstmatig: er worden geen beleggingen gekocht. Er zijn dus geen fysieke beleggingen als onderliggende waarden. De synthetische ETF bootst de waardeontwikkeling na. Het werkt met een zogenoemde ‘swap’: een financiële overeenkomst met een grote financiële partij. Deze partij staat er borg voor dat de ETF de waardeontwikkeling van de index volgt. Deze partij ontvangt hiervoor een vergoeding. De fondsbeheerder verwerkt deze kosten in de koers van de ETF, net als de andere kosten die de ETF maakt. Meestal zijn synthetische ETF’s goedkoper dan fysieke ETF’s. Maar het risicoprofiel van synthetische ETF’s is vaak hoger dan het risicoprofiel van de gevolgde index.
 

Wat zijn de voordelen van een ETF?

 • Eenvoudig een bepaalde index volgen zonder dat u veel beleggingen hoeft te kopen en verkopen.
 • De meeste ETF’s hebben lagere beheerkosten dan actieve beleggingsfondsen.
 • Transparantie: u kunt de koersen van de meeste ETF’s van minuut tot minuut volgen en de meeste ETF’s doorlopend kopen en verkopen.
 • ETF’s bieden de mogelijkheid tot goede spreiding van uw beleggingen.
 • Er zijn ETF’s voor verschillende beleggingen: onder andere aandelen, obligaties en onroerend goed.
 • U kunt in sectoren of thema’s beleggen die voor particuliere beleggers verder onbereikbaar zijn.

Wat zijn de nadelen van een ETF?

 • U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.
 • Ook ETF’s hebben koersrisico. Als de index daalt die de ETF volgt, dan daalt de koers van uw ETF. En in volatiele markten kan het verschil tussen de bied- en laatkoers (bid/ask spread) groter worden.
 • De beheerder heeft minder beleggingsvrijheid. Een passieve ETF presteert namelijk nooit beter dan een onderliggende index of mandje, aangezien hij de onderliggende index dient te repliceren. Met een actief beleggingsfonds heeft u die kans wel.
 • Ingewikkelde ETF’s, zoals synthetische ETF’s zijn lastig te begrijpen. Ze kunnen moeilijk verhandelbaar zijn en speciale risico’s met zich meebrengen.
 • Bij synthetische ETF’s loopt u onder andere tegenpartijrisico, het risico dat de tegenpartij niet de in de swap-overeenkomst afgesproken waardeontwikkeling kan leveren.
 

Belastingen op ETF’s

 • Taks op beursverrichtingen (TOB):
  Belasting die van toepassing is bij de verhandeling van ETF’s op de secundaire markt. Niveau van beurstaks is afhankelijk van de registratie in de EER, en of het een kapitaliserende dan wel distribuerende ETF betreft.
 • Roerende voorheffing op dividenden:
  Van toepassing op dividenden van ETF’s van Belgische ondernemingen. Bij ETF’s die noteren op een buitenlandse beurs wordt de roerende voorheffing eerst in dat land ingehouden, en vervolgens in België. Een gedeelte daarvan kan teruggeëist worden bij landen waarmee België een belastingverdrag heeft ondertekend.

 • Belasting op de meerwaarde:
  Indien in een fonds meer dan 10% (25% voor aankopen voor 01/01/2018) belegd wordt in schuldvorderingen, dan wordt de meerwaarde belast aan het tarief van de roerende voorheffing (ook gekend als Reynderstaks).

Voor een recent overzicht van onze standaard kosten en belastingen kunt u onze tarieven raadplegen.

Beleggen bij ABN AMRO Private Banking België

ABN AMRO

Discretionair Vermogensbeheer

Uw vermogensbeheerder begeleidt u bij elke keuze die u maakt. 

 • Een team van ervaren experten belegt voor u 
 • Keuze uit meerdere mandaten, passend bij uw wensen en doelen
Meer informatie
ABN AMRO

ESG Fondsen mandaat

Een portefeuille die uitsluitend bestaat uit ESG beleggingsfondsen van verschillende, zorgvuldig uitgekozen fondsenbeheerders.
Ontdek het ESG Fondsen Mandaat
ABN AMRO

Zelfstandig beleggen

U wilt graag zelfstandig bepalen waarin u belegt.

 • U maakt zelf uw beleggingskeuzes 
 • Keuze uit aandelen, beleggingsfondsen, ETF's en complexe producten
Meer informatie