Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Aandelen - Beleggers Academy

 

Wat zijn aandelen?

Bedrijven geven aandelen uit om daarmee geld op te halen. Met deze middelen kan een bedrijf activiteiten ondernemen en investeringen doen, of ervoor zorgen dat het voldoet aan haar wettelijke verplichtingen.

Als u een aandeel in een bedrijf koopt, bent u deelnemer in het kapitaal van het bedrijf. Vaak heeft u daarmee ook stemrecht op de aandeelhoudersvergadering en heeft u recht op een dividend (indien dit beslist werd op de algemene vergadering van aandeelhouders). Dat is het geld dat een bedrijf uitkeert aan de aandeelhouders als er winst is gemaakt. Aandelen kunnen aan de beurs genoteerd zijn, maar dat hoeft niet. Bij ABN AMRO belegt u in beursgenoteerde aandelen.

Aandelen kopen en verkopen: rendement?

De waarde van aandelen is afhankelijk van de prestaties van het bedrijf en de ontwikkelingen op de financiële markten. Het rendement op aandelen bestaat uit waardestijging van het aandeel en uit het eventuele dividend. Kortom, aandelen bieden een onzeker rendement. Beleggen in aandelen is interessant als u kans wilt maken op een hoger rendement dan bij andere vermogenscategorieën, zoals obligaties.

 

Aandelen kopen en verkopen: de risico’s

Uw geld beleggen in aandelen brengt meer risico met zich mee dan beleggen in andere categorieën. Gaat het slecht met het bedrijf waarin u aandelen heeft? Dan daalt de waarde van uw aandelen. Bij een faillissement kan het zijn dat uw aandelen niets meer waard zijn. De koers van aandelen kan zeer beweeglijk zijn.

Om de risico’s eigen aan beleggen in aandelen te beperken wordt steeds aangeraden om voldoende te diversifiëren. Dit kan door te investeren in aandelen van ondernemingen uit verschillende regio’s, sectoren en valuta’s.

Hieronder hebben we de belangrijkste risico’s van het beleggen in aandelen nog even voor u opgesomd:

 • Liquiditeitsrisico:
  Dit risico geeft de moeilijkheid weer om een aandeel te verkopen. Hoe hoger het verhandelde volume in een aandeel, hoe lager het risico. Aandelen die u niet makkelijk kan kopen of verkopen omwille van een te lage vraag en/of aanbod, worden illiquide aandelen genoemd.

 • Koersrisico:
  Doet een bedrijf het goed, dan kan de waarde van uw aandeel stijgen. Doet een bedrijf het minder goed, kan uw aandeel minder waard worden. In het meest extreme geval, wanneer het bedrijf failliet gaat, is uw aandeel niets meer waard.

 • Wisselkoersrisico:
  Indien uw aandeel noteert in een andere valuta dan de euro, loopt u een risico op die andere valuta tegenover de euro. Als de munt waarin het aandeel noteert vermindert in waarde, kunt u minder ontvangen in uw basismunteenheid dan uw oorspronkelijke inleg. Bij aandelen uit landen uit de eurozone kunt u ook een wisselkoersrisico lopen, wat vaak onzichtbaar verborgen zit in de koers van het aandeel. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid activiteiten dat het bedrijf heeft in landen buiten de eurozone.

 • Marktrisico:
  De koersen van aandelen kunnen reageren op positieve of negatieve berichten in de markt. Dergelijke berichten kunnen gaan over het bedrijf zelf, over de algemene marktomstandigheden (macro-economisch) of geopolitieke gebeurtenissen. Of de koers van een aandeel stijgt of daalt, en hoe sterk (ook de volatiliteit genoemd), verschilt per bedrijf.

 • Rendementsrisico:
  U weet nooit op voorhand hoeveel dividend u zal krijgen. Dit bedrag per aandeel wordt beslist op de algemene aandeelhoudersvergadering. Daarnaast kunnen ook koersontwikkelingen, zoals hierboven aangehaald, een impact hebben op het rendement van aandelen.
 

Algemene kenmerken van aandelen

 • Primaire markt:
  Indien een bedrijf nieuwe aandelen uitgeeft, kan u deze kopen op de primaire markt.

 • Secundaire markt:
  Indien u een bestaand aandeel koopt van een andere aandeelhouder, dan koopt u op de secundaire markt (rekening houdend met de actuele beurskoers).

 • Beurskoers:
  De beurskoers is de meest actuele prijs waaraan een aandeel op de desbetreffende beurs is verhandeld en vormt een richtprijs voor toekomstige aan- en verkopen. Aandelen kunnen noteren op verschillende beurzen en kunnen dus ook op verschillende beurzen gekocht en verkocht worden, al dan niet in verschillende munten. Bovendien kan een beurskoers sterk fluctueren binnen eenzelfde dag.

 • Dividend:
  Als het bedrijf winst heeft gemaakt, kan het hiervan een deel uitkeren aan de aandeelhouders als vergoeding voor het geleverde risicokapitaal. Een dividend is een bedrag dat per aandeel wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, dit kan onder de vorm van cash of aandelen zijn.

 • Looptijd:
  Geen vaste looptijd, u houdt een aandeel bij zolang u zelf wilt.
 

Kosten & Belastingen op beleggingen in aandelen

 • Taks op beursverrichtingen (TOB):
  Wanneer u een aandeel op de beurs koopt of verkoopt, moet u beurstaks betalen. Deze taks is niet van toepassing voor aankopen op de primaire markt.

 • Makelaarsloon:
  De kost die de broker aanrekent om orders uit te voeren op de secundaire markt.

 • Bewaarloon:
  De kost van bewaring van een aandeel op een effectenrekening.

 • Roerende voorheffing op dividenden:
  Op dividenden van aandelen moet u in België belasting betalen: de roerende voorheffing. Bij dividenden van buitenlandse oorsprong wordt dikwijls eerst een bronheffing ingehouden in het land van herkomst, alvorens het dividend in België wordt belast. In sommige gevallen kan een gedeelte van de bronheffing teruggevraagd worden.
  Dit is afhankelijk van het dubbelbelastingverdrag tussen België en de bronstaat.

 • Belasting op de meerwaarde:
  Meerwaarden op aandelen zijn in principe belastingvrij. Bij de beschrijving van bovenstaande kosten en belastingen gaan we uit van de situatie waarbij de belegger een natuurlijke persoon/Belgisch rijksinwoner is. Voor de situatie in andere gevallen kan u steeds contact opnemen met uw fiscalist.

Voor een recent overzicht van onze standaard kosten en belastingen kunt u onze tarieven raadplegen.

Beleggen bij ABN AMRO Private Banking België

ABN AMRO

Discretionair Vermogensbeheer

Uw vermogensbeheerder begeleidt u bij elke keuze die u maakt. 

 • Een team van ervaren experten belegt voor u 
 • Keuze uit meerdere mandaten, passend bij uw wensen en doelen
Meer informatie
ABN AMRO

ESG Fondsen mandaat

Een portefeuille die uitsluitend bestaat uit ESG beleggingsfondsen van verschillende, zorgvuldig uitgekozen fondsenbeheerders.
Ontdek het ESG Fondsen Mandaat
ABN AMRO

Zelfstandig beleggen

U wilt graag zelfstandig bepalen waarin u belegt.

 • U maakt zelf uw beleggingskeuzes 
 • Keuze uit aandelen, beleggingsfondsen, ETF's en complexe producten
Meer informatie