Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Beleggers academy - Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen - Beleggers academy

 

Wat is een beleggingsfonds?

Bij een beleggingsfonds wordt uw geld belegd samen met het geld van vele andere deelnemers in dat fonds. U koopt dus een stukje van het beleggingsfonds, wat u mede-eigenaar van het fonds maakt. Dit stukje noemen we een participatie of een deelbewijs. Een beleggingsfonds wordt opgericht door een fondshuis. Het fondshuis stelt voor het beheer een fondsbeheerder aan, ook wel fondsmanager, asset manager of beheerder genoemd.

Wat is een beleggingsfonds?

Makkelijk spreiden met beleggingsfondsen

De fondsbeheerder belegt het geld van alle deelnemers samen in bijvoorbeeld veel verschillende aandelen (een aandelenfonds), obligaties (een obligatiefonds) of in onroerende goederen (een onroerendgoedfonds). Of in een combinatie van deze beleggingscategorieën (een mixfonds).

Alle risico’s van aandelen, obligaties en onroerende goederen kunnen dus - afhankelijk van de samenstelling van de portefeuille van het beleggingsfonds - ook voor beleggingsfondsen gelden. Beleggen in een beleggingsfonds zorgt dus op een makkelijke manier voor spreiding in uw beleggingsportefeuille. U kunt die spreiding zelf groter maken door in een aantal beleggingsfondsen te beleggen die zich elk op een ander gebied richten. Zoals in verschillende regio’s of verschillende bedrijfssectoren.

 

Wat u moet weten over beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen zijn er in allerlei soorten en maten. Er zijn een paar dingen die u moet weten, voordat u in een beleggingsfonds gaat beleggen:

 1. Lees de Essentiële Beleggersinformatie

  De Essentiële Beleggersinformatie of kortweg EBI (in het Engels ‘Key Investor Information Document’ of ‘KIID’), is een standaarddocument waarin de belangrijkste informatie over een beleggingsfonds staat. Zoals het doel, de kenmerken, de risico’s en de kosten van het fonds. De meeste Europese beleggingsfondsen vallen onder toezicht van de toezichthouders op de Europese financiële markten. Ze zijn verplicht een EBI te hebben. Met de EBI kunt u de risico’s van een beleggingsfonds beter inschatten en fondsen van verschillende aanbieders makkelijker met elkaar vergelijken. Zo kunt u inschatten of u wel in dit beleggingsfonds wilt beleggen. Lees dit document voordat u in het desbetreffende beleggingsfonds wenst te investeren.

  Elke EBI heeft ook een risicobalk. Hiermee ziet u meteen hoe hoog het risico van het beleggingsfonds is op een schaal van 1 tot 7, waarbij 1 het laagste risico is en 7 het hoogste risico. Die berekening van het risico gebeurt vooral op basis van de beweeglijkheid van de beleggingen binnen het fonds. Hoe harder de prijzen van deze beleggingen stijgen of dalen, hoe hoger de score op de risicobalk.

 2. Of beter nog: lees het prospectus

  Beleggingsfondsen hebben verplicht een prospectus. Met een goedgekeurd prospectus kunnen beleggingsfondsen worden toegelaten op een financiële markt, zoals een beurs. In de Essentiële Beleggersinformatie staat de belangrijkste informatie over het beleggingsfonds, waarop u uw beleggingsbeslissing kunt baseren. In het prospectus staat uitgebreidere informatie over het beleggingsfonds.

 3. De kosten verschillen per beleggingsfonds

  De kosten van een beleggingsfonds hebben invloed op het rendement ervan. Het is daarom belangrijk dat u weet welke kosten het fonds berekent. Deze vindt u ook in de EBI. Elk fonds berekent kosten voor het beheer van het fonds. Zoals de instapkost, beheerkosten, administratiekosten en transactiekosten:

  • De instapkost is een eenmalige kost bij de aankoop van deelbewijzen van het fonds. Ze worden meestal uitgedrukt in een percentage van het kapitaal dat u belegt.
  • De beheerkosten en de administratiekosten vormen samen de lopende kosten. De lopende kosten kunnen van jaar tot jaar verschillen.
  • De transactiekosten zijn de kosten die de fondsbeheerder maakt om de onderliggende beleggingen binnen het fonds te kopen en te verkopen. Deze transactiekosten zijn geen onderdeel van de lopende kosten en staan ook niet in de EBI.
  De lopende kosten en transactiekosten zitten in de prijs van het beleggingsfonds verwerkt en worden door het beleggingsfonds bepaald. Deze kosten dient u dus niet te betalen bij de aankoop van het fonds, maar worden (jaarlijks) afgehouden van de netto-inventariswaarde. Daarnaast kan het zijn dat u transactiekosten aan uw bank of broker moet betalen als u een beleggingsfonds koopt of verkoopt.
 4. Beleggingsfondsen zijn verhandelbaar per dag tegen één prijs

  De meeste beleggingsfondsen zijn goed verhandelbaar. Waar u rekening mee moet houden, is dat bijna alle beleggingsfondsen maar één keer per dag een prijs krijgen. Hoe werkt dit? De fondsbeheerder verzamelt alle kooporders en verkooporders van een dag en verrekent die met elkaar. Op basis daarvan bepaalt hij één prijs. Dat doet hij in een zogenoemd afslagmoment (‘cut-off time’). Geeft u een order op vóór het afslagmoment, dan voert de fondsbeheerder uw order tegen de prijs van het afslagmoment van diezelfde dag uit. Geeft u een order op ná het afslagmoment, dan neemt de fondsbeheerder uw order mee naar de volgende dag en voert hij uw order tegen de prijs van het afslagmoment van die volgende dag uit. Van de meeste Europese beleggingsfondsen ligt het afslagmoment aan het eind van de middag. U leest bij de productkenmerken van het beleggingsfonds welk afslagmoment voor dat beleggingsfonds geldt.

 5. Er zijn open-end en closed-end beleggingsfondsen

  Er is een verschil in de manier waarop de fondsbeheerder de prijs van het beleggingsfonds bepaalt. Dat heeft te maken met hoe het beleggingsfonds nieuwe participaties kan uitgeven. We onderscheiden hierbij een open-end (Bevek) en een closed-end (Bevak) beleggingsfonds.

  • Bij een open-end beleggingsfonds kan de fondsbeheerder doorlopend nieuwe participaties uitgeven en innemen. Het aantal uitstaande deelnemingsrechten (participaties) is namelijk niet begrensd. Hierdoor kan het fonds eenvoudig nieuwe participaties toelaten of bestaande participaties intrekken, waardoor de prijs van het beleggingsfonds heel weinig reageert op vraag en aanbod. De fondsbeheerder bepaalt de prijs namelijk vooral op basis van de werkeljike waarde van de onderliggende beleggingen en andere bezittingen (activa) van het beleggingsfonds. Deze waarde noemen we de intrinsieke waarde. De kans op sterke prijsschommelingen is bij een open-end beleggingsfonds daarom veel kleiner dan bij een closed-end beleggingsfonds. De meeste beleggingsfondsen waarin u bij ABN AMRO kunt beleggen, zijn open-end beleggingsfondsen.
  • Bij een closed-end beleggingsfonds staat het totaal aantal participaties dat het fonds kan uitgeven, vast. De prijs van het beleggingsfonds kan daardoor sterk reageren op vraag en aanbod, en afwijken van de werkelijke waarde van het fonds (op basis van de onderliggende activa). Willen bijvoorbeeld veel beleggers het beleggingsfonds kopen, dan is de vraag veel groter dan het aanbod. Waardoor de prijs van het beleggingsfonds mogelijk sterk zal stijgen. Willen beleggers het beleggingsfonds massaal verkopen, dan is het aanbod veel groter dan de vraag. En dit zorgt dan weer voor een mogelijk sterk dalende prijs. Bij een closed-end beleggingsfonds bestaat dus de kans dat u het beleggingsfonds niet kunt kopen of verkopen op het moment en tegen de prijs die u wilt. Hierdoor stijgt het liquiditeitsrisico wat vooral in een negatieve markt nadelig voor u kan zijn.
 6. Er zijn distribuerende en kapitaliserende beleggingsfondsen

  Bij distribuerende fondsen ontvangt u een dividend op een afgesproken datum in functie van het dividendbeleid van het fonds.

  Kapitaliserende fondsen daarentegen keren geen dividend uit. De door het fonds verzamelde inkomsten worden geherinvesteerd binnen het fonds, waardoor u de meerwaarde pas ontvangt bij de verkoop van de deelbewijzen.

 7. En er zijn actieve en passieve beleggingsfondsen (ETF’s)

  De meeste beleggingsfondsen waarin u kunt beleggen bij ABN AMRO zijn actieve beleggingsfondsen. Een fondsbeheerder van een actief beleggingsfonds kiest volgens een bepaalde strategie de beleggingen en probeert daarmee een hoger rendement te halen dan dat van de vergelijkende index (de benchmark).

  Een Exchange Traded Fund (ETF) is meestal een passief beleggingsfonds. Dit betekent dat de fondsbeheerder van de ETF alleen de benchmark volgt en dus hetzelfde of bijna hetzelfde rendement wil halen dan dat van de benchmark.

 

De voordelen van beleggingsfondsen

 • De beleggingen worden geselecteerd en beheerd door een ervaren fondsmanager. Die wordt weer ondersteund door tal van specialisten. Als belegger in een fonds profiteert u van hun kennis en deskundig beheer.
 • De beleggingen van een beleggingsfonds zijn gespreid. Door die spreiding daalt of stijgt de waarde van uw deelname in een fonds vaak minder snel. Zeker vergeleken met beleggingen in individuele beleggingsproducten.
 • Sommige beleggingsfondsen geven u de kans om te beleggen in markten of sectoren waar u als particuliere belegger zelf moeilijk toegang tot heeft.

De nadelen van beleggingsfondsen

 • Hoeveel expertise een fondsbeheerder ook heeft, ook bij een beleggingsfonds kan het rendement van uw beleggingen tegenvallen. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.
 • Prijzen en handelsmogelijkheden van beleggingsfondsen zijn niet van minuut tot minuut beschikbaar, maar slechts één keer per dag.
 • Met beleggen in een fonds zorgt u voor meer spreiding van uw risico. Maar teveel in één soort beleggingsfonds beleggen kan ook nadelig zijn voor uw rendement. Bijvoorbeeld eenzijdig in aandelen of in één sector beleggen.
 

De risico’s van beleggingsfondsen

 • Liquiditeitsrisico:
  Geeft de moeilijkheid weer van de verkoopbaarheid van een deelbewijs. Bij beleggingsfondsen is dit risico beperkt, aangezien de open-end beleggingsfondsen de deelbewijzen/aandelen kunnen terugkopen tegen hun inventariswaarde. Bij closed-end beleggingsfondsen bestaat deze mogelijkheid tot terugkoop door de instelling niet. De belegger moet zich op de secundaire markt begeven waar de liquiditeit varieert van fonds tot fonds.

 • Koersrisico:
  Dit risico is vooral afhankelijk van de effecten waarin het fonds zelf belegt. Worden de bedrijven waarin bijvoorbeeld een aandelenfonds belegt minder waard, dan wordt ook uw belegging in dat beleggingsfonds minder waard.

 • Rendementsrisico:
  Een beleggingsfonds keert vaak een dividend uit. Bij kapitaliserende fondsen wordt het dividend automatisch geherinvesteerd in het fonds en maakt het aldus deel uit van de netto inventariswaarde. Het dividend van een distribuerend fonds varieert naargelang de inkomsten uit de activa die worden aangehouden.

 • Wisselkoersrisico:
  Wanneer een beleggingsfonds in een vreemde munt uitgedrukt wordt, of belegt in onderliggende activa die in een vreemde munt noteren, is er een wisselkoersrisico. Koersen van munten fluctueren immers elke dag. Als de munt waarin het fonds of de onderliggende activa noteren vermindert in waarde, kunt u minder ontvangen in uw basismunteenheid dan de oorspronkelijke inleg.

 • Renterisico:
  Het renterisico hangt af van de samenstelling van de onderliggende portefeuille. Het is uiteraard groter bij fondsen die beleggen in vastrentende activa, maar het bestaat ook bij fondsen die beleggen in andere activa zoals aandelen.
 

Belastingen op beleggingsfondsen

 • Taks op beursverrichtingen (TOB):
  De meeste fondsen zijn onderworpen aan een beurstaks wanneer deelbewijzen verkocht worden.

 • Roerende voorheffing op dividenden:
  Enkel op distributieaandelen moet u roerende voorheffing betalen op de ontvangen dividenden in België.

 • Belasting op de meerwaarde:
  Indien in een fonds meer dan 10% (25% voor aankopen voor 01/01/2018) belegd wordt in schuldvorderingen, dan wordt de meerwaarde belast aan het tarief van de roerende voorheffing (ook gekend als Reynderstaks).

Voor een recent overzicht van onze standaard kosten en belastingen kunt u onze tarieven raadplegen.

Beleggen bij ABN AMRO Private Banking België

ABN AMRO

Discretionair Vermogensbeheer

Uw vermogensbeheerder begeleidt u bij elke keuze die u maakt. 

 • Een team van ervaren experten belegt voor u 
 • Keuze uit meerdere mandaten, passend bij uw wensen en doelen
Meer informatie
ABN AMRO

ESG Fondsen mandaat

Een portefeuille die uitsluitend bestaat uit ESG beleggingsfondsen van verschillende, zorgvuldig uitgekozen fondsenbeheerders.
Ontdek het ESG Fondsen Mandaat
ABN AMRO

Zelfstandig beleggen

U wilt graag zelfstandig bepalen waarin u belegt.

 • U maakt zelf uw beleggingskeuzes 
 • Keuze uit aandelen, beleggingsfondsen, ETF's en complexe producten
Meer informatie