Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Private Equity Advies

Uw beleggingen diversifiëren via de niet-beursgenoteerde markt

Meer weten over Private Equity Advies?

 • Toegang tot een exclusieve beleggingscategorie
 • Aantrekkelijke toevoeging op liquide beleggingsportefeuille
 • Voor ervaren beleggers met een lange beleggingshorizon
 • Voor een belegbaar vermogen vanaf  €5.000.000

Als ervaren belegger wilt u naast liquide beleggingen ook kunnen beleggen in minder liquide beleggingen. Dan kan Private Equity Advies van ABN AMRO Private Banking een aantrekkelijke aanvulling zijn op uw (liquide) beleggingsportefeuille. 

Samen met een adviseur kunt u een gespreide portefeuille opbouwen van internationale, gerenommeerde private equity-fondsen.

Nieuws: Private Equity-Fonds

Onze toenemende focus op duurzaam beleggen vertaalt zich in doorlopende innovaties. De meest recente stap in deze ontwikkeling is de introductie van een impact private equity-fonds dat investeert in bedrijven die het als hun missie zien om naast een gezond financieel rendement ook een positieve impact op mens, milieu en maatschappij te realiseren.

Meer informatie over private equity:

Wat is private equity?

Private equity is een beleggingsvorm waarbij men investeert in niet-beursgenoteerde bedrijven, in verschillende stadia van hun ontwikkeling. Op deze wijze wordt er financieel geparticipeerd in bedrijven buiten de aandelenbeurs om.
Wat is Private Equity Advies?

Private Equity Advies kan een aantrekkelijke aanvulling zijn op uw (liquide) beleggingsportefeuille. Private equity-beleggingen bieden kans op een hoger rendement dan beursgenoteerde aandelen, maar zijn wel risicovoller en minder liquide. Samen met uw beleggingsadviseur bepaalt u uw persoonlijk private equity-beleggingsplan. Het doel daarbij is om in enkele jaren een gespreide private equity-portefeuille op te bouwen met spreiding naar:

 • Investeringsjaren
 • Regio's
 • Investeringsstijlen (zoals buy-outs, groeikapitaal, venture capital)
 • Eventuele beleggingsthema's (zoals digitalisering, impact investing)
Op basis van het door u samen met de adviseur opgestelde beleggingsplan wordt u vervolgens enkele keren per jaar geïnformeerd over passende beleggingsmogelijkheden. Samen met uw adviseur bepaalt u dan de eventuele toevoeging van private equity aan uw beleggingen. De private equity-fondsen die door ABN AMRO geselecteerd worden, zijn onderworpen aan een uitgebreide analyse. Uw adviseur bespreekt met u de voor- en nadelen en de risico's van elke aangeboden belegging.
Voor wie?

Private Equity Advies is voor de belegger met een vrij belegbaar vermogen vanaf € 5.000.000,-. 

U bent een ervaren belegger en begrijpt de karakteristieken van een private equity-belegging. U bent bereid voor dit deel van uw vermogen een hoger risico te dragen en u heeft een lange beleggingshorizon. U kunt omgaan met de onzekere timing van kapitaalstortingen (capital calls) en uitkeringen van private equity-fondsen. Voordat u in Private Equity Advies kunt instappen, dient u een aanvullende kennistest met succes af te leggen.

Beleggingsmogelijkheden

Het Private Equity Solutions-team van ABN AMRO Private Banking selecteert fondsen van internationale gerenommeerde en ervaren Private Equity Managers. Dit kunnen grotere individuele fondsen zijn (met een fondsomvang van meer dan € 1.000.000.000,-), maar ook een mandje van fondsen met een kleinere omvang.

Vanwege het aantrekkelijke risico-rendementsprofiel (hoger verwacht rendement, lagere volatiliteit dan beursgenoteerde aandelen) selecteert ABN AMRO met name buy-out fondsen en fondsen die groeikapitaal verschaffen aan ondernemers. Daarnaast zien we ook goede mogelijkheden voor specifieke secondary fondsen of co-investeringsfondsen. Venture capital (durfkapitaal)-fondsen of andere thematische fondsen met een hoger specifiek risico bieden wij bij voorkeur aan via een mandje van private equityfondsen. Dit om de risico's te spreiden.
Voordelen van een pan-Europese aanpak?

De ABN AMRO Groep, waartoe ABN AMRO Private Banking behoort, is één van de grootste private banking-spelers in Europa. Door een geïntegreerd private equity-aanbod te structureren voor al onze privécliënten in Europa, zijn we een belangrijke partner voor de grootste private equity-huizen.

Een dimensie waardoor we kunnen rekenen op soms exclusieve, maar altijd voldoende grote allocaties die onze cliënten aanzienlijke schaalvoordelen opleveren. Dankzij onze aanwezigheid in verschillende landen kunnen wij u ook al 20 jaar een uitgebreidere en verfijndere selectie van private equity-fondsen voorstellen, op basis van onze belangrijke relaties met prominente beheersvennootschappen van private equity wereldwijd.
 
Ons selectieproces lijkt op dat van de grote pensioenfondsen of verzekeringen. Fase 1 is gewijd aan 'due diligence', een doorgedreven analyse van de vennootschappen: prestatiegeschiedenis, sleutelpersonen, stabiliteit van de teams, succes in verschillende macro-economische cycli. Na die analysefase van doorgaans drie tot vier weken volgt een persoonlijke ontmoeting met de beheers- en beleggingsteams, de teams voor risicobeheer en de supportfuncties om hun soliditeit op het terrein te beoordelen. De beheersmaatschappij wordt vervolgens voorgelegd aan ons pan-Europees Beleggingscomité voor private equity, dat al dan niet zal valideren.
 
Ten slotte geeft deze aanpak ons toegang tot ‘large cap’-fondsen van grote omvang die normaal gezien uitsluitend bestemd zijn voor institutionele beleggers.
Informatie over uw beleggingen?

Private equity-beleggingen hebben een lange termijn karakter van 10 jaar of langer en lenen zich niet voor actief beleggen door hun gebrek aan verhandelbaarheid. Desalniettemin zullen wij u op verschillende manieren informeren over uw beleggingen en over nieuwe beleggingsmogelijkheden, welke manieren dat zijn leest u hieronder:

 • Vermogensrapportage
  Ieder kwartaal ontvangt u van ons een overzicht van de private equity-fondsen waarin u belegt. In dat overzicht ziet u per fonds de waardering van uw private equity-beleggingen en een duidelijk overzicht van uw toegezegde bedrag, de opgevraagde bedragen en de nog uitstaande betalingsverplichtingen.
 • Jaarlijkse review
  Periodiek bespreekt u met uw adviseur uw private equity-beleggingsplan, uw huidige- en eventueel toekomstige beleggingen in private equity en de geschiktheid daarvan. Op basis van dit periodieke ijkpunt kunt u samen bepalen of u verder gaat op de ingeslagen weg of uw plan bijstelt. Afhankelijk van de marktontwikkelingen ontvangt u elk kwartaal updates over belangrijke onderwerpen voor uw portefeuille.
Hoe doe ik een transactie?

U belegt in Private Equity Advies door middel van een toegezegd bedrag per fonds. Dit bedrag wordt gedurende de looptijd van het fonds opgevraagd in meerdere kapitaalstortingen (capital calls).

Wanneer er een kapitaalstorting van u verwacht wordt, krijgt u bericht van uw beleggingsadviseur.

Uw beleggingsadviseur zorgt er dan voor dat dit bedrag belegd wordt in het private equity-fonds.
Wat zijn de kosten?

De kosten van de fondsen die ABN AMRO lanceert, worden in detail beschreven per fonds en bestaan uit:
 • Advieskosten voor uw Private Equity Advies-rekening 
 • De eenmalige inschrijfkosten van ABN AMRO 
 • De eenmalige kosten en productkosten van het feederfonds
Risicoprofielen

ABN AMRO gebruikt voor Beleggingsadvies zes risicoprofielen: van een laag risico (zeer defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elk risicoprofiel hoort een aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. 

Wanneer u samen met uw beleggingsadviseur uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen. 

Lees de brochure 'Uw beleggersprofiel onder de loep' .

Duurzaamheidsprofielen

ABN AMRO hanteert vijf duurzaamheidsprofielen: van 'Basic' (minimale duurzaamheidscriteria) tot 'Taxonomy-aligned' (maximale duurzaamheidscriteria). Ieder concept binnen beleggingsadvies wordt gelinkt aan een duurzaamheidsprofiel dat op zijn beurt kan gelinkt worden aan de ingewonnen duurzaamheidsvoorkeuren van de cliënt.

Het Private Equity Beleggingsadvies wordt gelinkt aan het duurzaamheidsprofiel 'Basic'.

Meer informatie vindt u in onze brochure 'Uw duurzaamheidsprofiel' .

Informatie over duurzaamheid

In het kader van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), informeert de Bank u over de manier waarop duurzaamheidsrisico's in haar beleggingsbeslissingen worden geïntegreerd.

Samenvatting

In het kort:
 
 • Toegang tot een exclusieve beleggingscategorie
 • Aantrekkelijke toevoeging op liquide beleggingsportefeuille
 • Voor ervaren beleggers met een lange beleggingshorizon
 • Beleggen met uw persoonlijke beleggingsadviseur
 • Advies gericht op het opbouwen van een gespreide portefeuille met internationale, gerenommeerde private equity-fondsen
 • Periodieke rapportages en fondsinformatie

Meer informatie over private equity:

Wat is private equity?

Private equity is een beleggingsvorm waarbij men investeert in niet-beursgenoteerde bedrijven, in verschillende stadia van hun ontwikkeling. Op deze wijze wordt er financieel geparticipeerd in bedrijven buiten de aandelenbeurs om.

Wat is Private Equity Advies?

Private Equity Advies kan een aantrekkelijke aanvulling zijn op uw (liquide) beleggingsportefeuille. Private equity-beleggingen bieden kans op een hoger rendement dan beursgenoteerde aandelen, maar zijn wel risicovoller en minder liquide. Samen met uw beleggingsadviseur bepaalt u uw persoonlijk private equity-beleggingsplan. Het doel daarbij is om in enkele jaren een gespreide private equity-portefeuille op te bouwen met spreiding naar:

 • Investeringsjaren
 • Regio's
 • Investeringsstijlen (zoals buy-outs, groeikapitaal, venture capital)
 • Eventuele beleggingsthema's (zoals digitalisering, impact investing)
Op basis van het door u samen met de adviseur opgestelde beleggingsplan wordt u vervolgens enkele keren per jaar geïnformeerd over passende beleggingsmogelijkheden. Samen met uw adviseur bepaalt u dan de eventuele toevoeging van private equity aan uw beleggingen. De private equity-fondsen die door ABN AMRO geselecteerd worden, zijn onderworpen aan een uitgebreide analyse. Uw adviseur bespreekt met u de voor- en nadelen en de risico's van elke aangeboden belegging.

Voor wie?

Private Equity Advies is voor de belegger met een vrij belegbaar vermogen vanaf € 5.000.000,-. 

U bent een ervaren belegger en begrijpt de karakteristieken van een private equity-belegging. U bent bereid voor dit deel van uw vermogen een hoger risico te dragen en u heeft een lange beleggingshorizon. U kunt omgaan met de onzekere timing van kapitaalstortingen (capital calls) en uitkeringen van private equity-fondsen. Voordat u in Private Equity Advies kunt instappen, dient u een aanvullende kennistest met succes af te leggen.

Beleggingsmogelijkheden

Het Private Equity Solutions-team van ABN AMRO Private Banking selecteert fondsen van internationale gerenommeerde en ervaren Private Equity Managers. Dit kunnen grotere individuele fondsen zijn (met een fondsomvang van meer dan € 1.000.000.000,-), maar ook een mandje van fondsen met een kleinere omvang.

Vanwege het aantrekkelijke risico-rendementsprofiel (hoger verwacht rendement, lagere volatiliteit dan beursgenoteerde aandelen) selecteert ABN AMRO met name buy-out fondsen en fondsen die groeikapitaal verschaffen aan ondernemers. Daarnaast zien we ook goede mogelijkheden voor specifieke secondary fondsen of co-investeringsfondsen. Venture capital (durfkapitaal)-fondsen of andere thematische fondsen met een hoger specifiek risico bieden wij bij voorkeur aan via een mandje van private equityfondsen. Dit om de risico's te spreiden.

Voordelen van een pan-Europese aanpak?

De ABN AMRO Groep, waartoe ABN AMRO Private Banking behoort, is één van de grootste private banking-spelers in Europa. Door een geïntegreerd private equity-aanbod te structureren voor al onze privécliënten in Europa, zijn we een belangrijke partner voor de grootste private equity-huizen.

Een dimensie waardoor we kunnen rekenen op soms exclusieve, maar altijd voldoende grote allocaties die onze cliënten aanzienlijke schaalvoordelen opleveren. Dankzij onze aanwezigheid in verschillende landen kunnen wij u ook al 20 jaar een uitgebreidere en verfijndere selectie van private equity-fondsen voorstellen, op basis van onze belangrijke relaties met prominente beheersvennootschappen van private equity wereldwijd.
 
Ons selectieproces lijkt op dat van de grote pensioenfondsen of verzekeringen. Fase 1 is gewijd aan 'due diligence', een doorgedreven analyse van de vennootschappen: prestatiegeschiedenis, sleutelpersonen, stabiliteit van de teams, succes in verschillende macro-economische cycli. Na die analysefase van doorgaans drie tot vier weken volgt een persoonlijke ontmoeting met de beheers- en beleggingsteams, de teams voor risicobeheer en de supportfuncties om hun soliditeit op het terrein te beoordelen. De beheersmaatschappij wordt vervolgens voorgelegd aan ons pan-Europees Beleggingscomité voor private equity, dat al dan niet zal valideren.
 
Ten slotte geeft deze aanpak ons toegang tot ‘large cap’-fondsen van grote omvang die normaal gezien uitsluitend bestemd zijn voor institutionele beleggers.

Informatie over uw beleggingen?

Private equity-beleggingen hebben een lange termijn karakter van 10 jaar of langer en lenen zich niet voor actief beleggen door hun gebrek aan verhandelbaarheid. Desalniettemin zullen wij u op verschillende manieren informeren over uw beleggingen en over nieuwe beleggingsmogelijkheden, welke manieren dat zijn leest u hieronder:

 • Vermogensrapportage
  Ieder kwartaal ontvangt u van ons een overzicht van de private equity-fondsen waarin u belegt. In dat overzicht ziet u per fonds de waardering van uw private equity-beleggingen en een duidelijk overzicht van uw toegezegde bedrag, de opgevraagde bedragen en de nog uitstaande betalingsverplichtingen.
 • Jaarlijkse review
  Periodiek bespreekt u met uw adviseur uw private equity-beleggingsplan, uw huidige- en eventueel toekomstige beleggingen in private equity en de geschiktheid daarvan. Op basis van dit periodieke ijkpunt kunt u samen bepalen of u verder gaat op de ingeslagen weg of uw plan bijstelt. Afhankelijk van de marktontwikkelingen ontvangt u elk kwartaal updates over belangrijke onderwerpen voor uw portefeuille.

Hoe doe ik een transactie?

U belegt in Private Equity Advies door middel van een toegezegd bedrag per fonds. Dit bedrag wordt gedurende de looptijd van het fonds opgevraagd in meerdere kapitaalstortingen (capital calls).

Wanneer er een kapitaalstorting van u verwacht wordt, krijgt u bericht van uw beleggingsadviseur.

Uw beleggingsadviseur zorgt er dan voor dat dit bedrag belegd wordt in het private equity-fonds.

Wat zijn de kosten?

De kosten van de fondsen die ABN AMRO lanceert, worden in detail beschreven per fonds en bestaan uit:
 • Advieskosten voor uw Private Equity Advies-rekening 
 • De eenmalige inschrijfkosten van ABN AMRO 
 • De eenmalige kosten en productkosten van het feederfonds

Risicoprofielen

ABN AMRO gebruikt voor Beleggingsadvies zes risicoprofielen: van een laag risico (zeer defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elk risicoprofiel hoort een aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. 

Wanneer u samen met uw beleggingsadviseur uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen. 

Lees de brochure 'Uw beleggersprofiel onder de loep' .

Duurzaamheidsprofielen

ABN AMRO hanteert vijf duurzaamheidsprofielen: van 'Basic' (minimale duurzaamheidscriteria) tot 'Taxonomy-aligned' (maximale duurzaamheidscriteria). Ieder concept binnen beleggingsadvies wordt gelinkt aan een duurzaamheidsprofiel dat op zijn beurt kan gelinkt worden aan de ingewonnen duurzaamheidsvoorkeuren van de cliënt.

Het Private Equity Beleggingsadvies wordt gelinkt aan het duurzaamheidsprofiel 'Basic'.

Meer informatie vindt u in onze brochure 'Uw duurzaamheidsprofiel' .

Informatie over duurzaamheid

In het kader van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), informeert de Bank u over de manier waarop duurzaamheidsrisico's in haar beleggingsbeslissingen worden geïntegreerd.

Samenvatting

In het kort:
 
 • Toegang tot een exclusieve beleggingscategorie
 • Aantrekkelijke toevoeging op liquide beleggingsportefeuille
 • Voor ervaren beleggers met een lange beleggingshorizon
 • Beleggen met uw persoonlijke beleggingsadviseur
 • Advies gericht op het opbouwen van een gespreide portefeuille met internationale, gerenommeerde private equity-fondsen
 • Periodieke rapportages en fondsinformatie
Julien Richelle

Is beleggen in private equity iets voor u?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Na het invullen van het contactformulier wordt u teruggebeld door Manager New Business Julien Richelle. Hij is verantwoordelijk voor het eerste contact en uw kennismaking met de bank.

Beleggen brengt risico’s met zich mee

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt ook risico's met zich mee. Zo kunt u uw ingelegd kapitaal of een deel ervan verliezen. Daarom raden we u aan om te beleggen met geld dat u niet onmiddellijk nodig heeft en om steeds een buffer klaar te houden voor onvoorziene uitgaven. Bovendien adviseren we u om alleen te beleggen in beleggingsproducten die u begrijpt of waarmee u reeds enige ervaring heeft.

Ons aanbod binnen beleggingsadvies

ABN AMRO

Actief Beleggingsadvies

 • U belegt evenwichtig en actief op (middel)lange termijn 
 • Periodiek contact met uw beleggingsadviseur 
 • Toegang tot een compleet beleggingsuniversum
ABN AMRO

Comfort ESG Beleggingsadvies

 • U belegt evenwichtig op lange termijn
 • U heeft meermaals per jaar contact met uw beleggingsadviseur 
 • U belegt voornamelijk in beleggingsfondsen en ETF's