Klassiek Mandaat

Een beleggingsportefeuille met individuele aandelen en obligaties

Bij het Klassiek Mandaat kiest u voor Discretionair Vermogensbeheer waarbij het accent ligt op individuele aandelen en/of obligaties en aanvullend specifieke beleggingsfondsen.

De selectie en verdeling hiervan gebeurt op basis van een grondige analyse, om zo tot een beleggingsportefeuille te komen die het best bij u past.

Hoe de precieze vermogensverdeling in het Klassiek Mandaat er uitziet, hangt af van uw risicoprofiel en onze beleggingsvisie.

Bij het Klassiek Mandaat is het doel een beter dan gemiddeld rendement op langere termijn.

Het Klassiek Mandaat in een notendop

  • accent op individuele aandelen en/of obligaties aangevuld met specifieke beleggingsfondsen
  • actieve benadering van uw portefeuille, gespreid over regio’ s en sectoren
  • selectie van hoogwaardige, herkenbare bedrijven
  • vanaf €500.000

U kunt dit mandaat combineren met andere beleggingsvormen en vermogensbeheermandaten.

Uw private banker adviseert u graag over de mogelijkheden.  

Maak een afspraak

Comfort Invest

evenwichtige vermogensverdeling volgens het kern-satellietprincipe

Duurzaam Beleggen Mandaat

Als u kiest voor het Duurzaam Beleggen Mandaat, belegt u in een duurzame toekomst. Uw portefeuille bestaat uit beleggingen in bedrijven die duurzaam ondernemen.

Specifiek Mandaat

een portefeuille samengesteld op basis van specifieke cliëntenbehoeften of concrete beheersrestricties

Multi Manager Mandaat

een optimaal gespreide portefeuille met sterk presterende beleggingsfondsen van gerenommeerde fondsenhuizen