Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Transparency of Sustainability Risk Policies

 

ABN AMRO biedt een brede waaier aan beleggingsproducten en -oplossingen, waaronder portefeuillebeheer en advies over beleggingsproducten en -oplossingen. De Sustainability Risk Policy for Investment (Beleid t.a.v. het duurzaamheidsrisico van beleggingen) beschrijft het proces van een continue cyclus van screening, beoordeling, monitoring, engagement en herziening.

Ten eerste worden potentiële beleggingen gescreend aan de hand van uitsluitingslijsten, zoals de interne lijst van controversiële wapens. Als de belegging niet uitgesloten wordt, kent ABN AMRO een duurzaamheidsindicator toe aan de onderneming op basis van de duurzaamheidsrisicobeoordeling door externe gegevensleveranciers. Deze externe beoordeling omvat de blootstelling van het bedrijf aan duurzaamheidsrisico's en geeft aan hoe goed een bedrijf de duurzaamheidsrisico's beheert waaraan het is blootgesteld. Er wordt ook beoordeeld of een bedrijf betrokken is bij controverses rond duurzaamheid of zelfs een schending van de tien principes van het  samenvatting van de Sustainability Risk Policy for Investments .

ABN AMRO past dit proces toe op al haar portefeuillebeheer en advies over beleggingsproducten en -oplossingen binnen Retail en Private Banking. Afhankelijk van de beleggingsstrategie kunnen bijkomende criteria van toepassing zijn op specifieke producten of oplossingen. Zie de productpagina voor meer informatie.
Sustainable Risk Policies diagram
De Sustainability Risk Policy (Beleid t.a.v. Duurzaamheidsrisico) is het overkoepelende beleid dat het proces voor het beheer van het duurzaamheidsrisico beschrijft. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de beheersing van het duurzaamheidsrisico binnen ABN AMRO en heeft dit gedelegeerd aan het Group Risk Committee. Bijkomende comités ondersteunen de business bij de integratie van duurzaamheid. Het Sustainability Advisory Committee assisteert bij het toezicht op en de verankering van de duurzaamheidsstrategie en -verantwoordelijkheden in de organisatie. Het Engagement Advisory Committee houdt toezicht op de engagementsprocessen. 
 
ABN AMRO voert haar Sustainability Risk Policy en onderliggende beleidslijnen uit volgens het model met drie verdedigingslinies van de bank. Deze aanpak zorgt ervoor dat het beheer van duurzaamheidsrisico's een stevige basis heeft binnen de organisatie, met name door de verdeling van de verantwoordelijkheden voor risicobeheer over verschillende bankrollen. De Sustainability Risk Policy werd goedgekeurd op 30 september 2020. Zie voor meer informatie de samenvatting van de Sustainability Risk Policy .