Duurzaam Discretionair vermogensbeheer

U maakt het verschil

Beleggen is voor u meer dan louter vermogensgroei. U wilt investeren in duurzame organisaties, in bedrijven die niet alleen financieel maar ook maatschappelijk rendement nastreven. In ondernemingen die voorop lopen bij het vinden en het behouden van de balans tussen ‘people, planet & profit’.  De portefeuillemanagers maken duidelijke keuzes om een maatschappelijk verantwoorde beleggingsportefeuille samen te stellen.

De veranderende visie op de rol van bedrijven

ABN AMRO is van mening dat ondernemingen waar ESG hoog in de vaandel staat, de winnaars van de toekomst zullen zijn.

Daarom selecteren we bedrijven met een lange termijn visie die: 

  • Innovatief reageren op duurzaamheidsuitdagingen
  • Zuinig omgaan met grondstoffen
  • Minder vervuilen
  • Beter contact hebben met cliënten, medewerkers en andere belanghebbenden

Bij onze beoordeling houden we naast traditionele financiële resultaten, ook rekening met de minder zichtbare niet-financiële factoren zoals: 

  • Milieurisico’s
  • Corporate Governance
  • Human Capital
  • Merk / Reputatie

"Duurzaamheidsanalyse gaat verder dan de financiële ratio’s van een onderneming."

Welk mandaat past bij uw wensen?

Binnen discretionair vermogensbeheer van ABN AMRO heeft u de keuze tussen twee duurzame mandaten. Beide mandaten zijn beschikbaar in zes risicoprofielen​ (PDF 1 MB)
 

Duurzaam Beleggen Mandaat

 
U kiest voor het Duurzaam Beleggen Mandaat als u wilt volgen in welke ondernemingen we uw vermogen investeren.
Een deel van uw portefeuille bestaat namelijk uit aandelen van individuele bedrijven en pioniers die wereldwijd bekend zijn. Zij werken bijvoorbeeld aan alternatieve energiebronnen. Deze bedrijven stellen strengere eisen aan onder meer productie en ondernemingsbestuur dan wettelijk nodig is.
 

Duurzaam Fondsen Mandaat

 
Met het Duurzaam Fondsen Mandaat profiteert u van de ruime ervaring van de verschillende fondsbeheerders. Elke beheerder heeft een specialistische kijk op duurzaamheid vanuit hun eigen vakgebied. Zo hebt u de mogelijkheid om via de beleggingsfondsen in specifieke thema’s te beleggen zoals bijvoorbeeld in hernieuwbare energie. De beleggingen in uw beleggingsportefeuille worden zo optimaal gespreid en u heeft verder geen omkijken naar uw portefeuille.

Wat is het rendement van duurzaam beleggen?

Door te beleggen in bedrijven die investeren in de juiste balans tussen mens, milieu en maatschappij hebben uw beleggingen een toekomstperspectief. Deze bedrijven zijn namelijk innovatiever en richten zich op vernieuwende technologieën waardoor zij op termijn beter zouden kunnen presteren. De afgelopen jaren hebben duurzame beleggingen gemiddeld nagenoeg evenveel rendement opgeleverd dan traditionele beleggingen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek*. De verwachting is dat hierin de komende jaren weinig verandering komt, want een toenemend draagvlak in de maatschappij voor duurzame oplossingen maakt duurzame ondernemingen voor beleggers interessant.

* Oxford University, From the stockholder to the stakeholder, September 2014. 

Algemene disclaimer bij de rendementscijfers

De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het kopen of verhandelen van beleggingsproducten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. 
 
De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden beleggingsproducten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via de juridische informatie op onze website. Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. 
 
De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).  
 
Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Inzicht in uw vermogen

Bij ABN AMRO maken we gebruik van diverse bronnen om u goed te informeren over uw beleggingsportefeuille. Zo informeren we u op regelmatige basis over de samenstelling van uw portefeuille, het rendement en ons beleggingsbeleid. Bovendien neemt uw portefeuillebeheerder eens per jaar uw portefeuille met u door.

Wenst ook u het verschil te maken door over te stappen naar duurzaam beleggen? Onze specialisten zoeken samen met u de juiste beleggingsoplossing voor uw vermogen.

Neem contact met ons op