Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

SDG doelen

Uw beleggingen en de SDG-doelen

Als u duurzaam belegt met Vermogensbeheer van ABN AMRO, ziet u in de kwartaalrapportering hoe uw beleggingen bijdragen aan het behalen van de SDG's: Sustainable Development Goals oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen. In 2015 zijn deze doelen opgesteld door landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties, waaronder België.

 
 

Voor voortgang naar een betere wereld

In totaal zijn er zeventien doelen die nauw met elkaar verbonden zijn opgesteld. Elk doel heeft weer onderliggende targets die helpen om de voortgang naar een betere wereld in 2030 te meten. De SDG’s zijn de blauwdruk om voor iedereen een betere en duurzamere toekomst te bereiken. Ze pakken de wereldwijde uitdagingen aan waarmee we worden geconfronteerd. Het streven is dan ook om de doelen rond 2030 te bereiken.

De bedrijven waarin u belegt leveren ook een bijdrage aan die doelen. In de methode die wij hebben bedacht berekenen we zowel de positieve als de negatieve bijdrage. Hieronder bespreken wij hoe we dit inzichtelijk maken.

SDG's in uw rapportering

In elke kwartaalrapportering lichten we een van de 17 SDG goals uit . Zo bent u inhoudelijk meer op de hoogte. Tevens laten we zien hoe uw portefeuille positief of negatief bijdraagt aan een betere wereld volgens de ontwikkelingsdoelen en hoe de portefeuille hierop scoort. Om dit inzichtelijk te maken heeft onze dataleverancier ISS Oekom Research duurzaamheidscategorieën opgesteld om de impact te meten.
duurzaamheidsdoelen

15 meetbare duurzaamheidscategorieën

Dataleverancier ISS Oekom Research heeft op basis van de SDG’s 15 duurzaamheidscategorieën afgeleid. Deze 15 categorieën ( zie onderstaand tabel) zijn verdeeld over 7 sociale en 8 milieudoelstellingen. In onderstaande tabel ziet u deze duurzaamheidscategorieën, de gekleurde cijfers corresponderen met de 17 SDG’s.
duurzaamheidsdoelen
8 Environmental Objectives

Op basis van deze 15 duurzaamheidscategorieën, zoals boven vermeld in de tabel, geeft ISS Oekom elk bedrijf de volgende scores: 

  • Totale impact-score 
  • Score environment-aspecten 
  • Score social aspecten 
  • Per 15 categorieën een score 
 
Al deze scores zijn gebaseerd op de volgende schaal:
Scale

De methode van ISS Oekom brengt enerzijds de beoordeling van het aandeel met een positieve of negatieve impact op duurzaamheidscategorieën in kaart. Anderzijds stelt deze methode investeerders in staat om de impact van de investeringen op de SDG’s te beoordelen. Dit doet ISS Oekom door: 

  • Bedrijven te identificeren en te kijken hoe het bedrijf in z’n geheel een positieve of negatieve bijdrage levert aan het behalen van de SDG’s. Dit op basis van bovenstaande vijfpuntsschaal 
  • Bedrijven te identificeren die oplossingen bieden voor de specifieke doelen, zoals water besparen of gendergelijkheid 
 
De totale impact-score in uw rapportering is opgebouwd uit de social en environmental scores van de onderliggende doelen. Op basis van de onderliggende scores op deze twee categorieën krijgt elk bedrijf een score per categorie. Deze twee scores bepalen uiteindelijk de totale impact-score. De scores zijn gewogen tegen het aandeel in de portefeuille, zodat je de relatieve scores krijgt. Dit zorgt ervoor dat een bedrijf dat maar voor een heel klein gedeelte vertegenwoordigd is in de portefeuille ook minder zwaar meetelt. 
In uw kwartaalrapportering ziet u een cirkeldiagram en een staafdiagram, zoals hieronder, terugkomen (waarschijnlijk met andere cijfers). Hierin kunt u zien welke impact uw totale portefeuille heeft t.o.v. de verschillende SDG’s, kunt u die vergelijken met de benchmark en ziet u de positieve of negatieve bijdrage per ontwikkelingsdoel.

Cirkeldiagram

Het doel van het cirkeldiagram is om de algemene impact van de portefeuille te laten zien. We laten hier het gewogen gemiddelde zien van alle bedrijven waarin belegd is. Dit is een weergave van zowel de positieve als de negatieve impact van een portefeuille. De totale ISS Oekom SDG-score wordt hier als basis gebruikt. Hieronder ziet u een voorbeeld.
Pie chart

Staafdiagram

Het doel van het staafdiagram is om inzicht geven in welke van de 15 duurzaamheidscategorieën (gebaseerd op de SDG’s) de portefeuille een positieve dan wel een negatieve effect heeft. Het kan ook voorkomen dat er bij een categorie geen positieve of negatieve bijdrage wordt geleverd als je naar de totale portefeuille kijkt. We laten hier de gewogen bijdrages zien per doel. Hieronder ziet u een voorbeeld.
Bar chart
ABN AMRO

ESG-of duurzaam beleggen: goed voor de wereld, goed voor uzelf

Met een duurzame beleggingsportefeuille toont u uw maatschappelijke betrokkenheid bij mens, maatschappij en milieu. Het geeft u de mogelijkheid te investeren in een betere toekomst. Zowel voor u als de generaties na u.