Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

co2-infographic

De CO2-uitstoot van uw beleggingen

De CO2-uitstoot van een onderneming is een indicator om prestaties op het gebied van duurzaamheid te monitoren. Het helpt om die uitstoot te berekenen en af te zetten tegen een benchmark. Daarmee kunnen we de CO2-uitstoot van een onderneming in perspectief zetten, of meten of er een bepaald doel wordt behaald. Hier leggen we uit hoe de berekening van de uitstoot van ondernemingen in uw beleggingsportefeuille in zijn werk gaat.

 
 

De CO2-uitstoot van uw portefeuille

Om te weten wat de broeikasgassenuitstoot is van bedrijven, werken we samen met dataleverancier ISS Oekom. Zij doen onderzoek naar de uitstoot per bedrijf. Die uitstoot is lastig te bepalen. Er is de directe uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen, maar er is ook indirecte uitstoot, bijvoorbeeld veroorzaakt door ingekochte energie.

ISS Oekom maakt een berekening waarbij de totale CO2-uitstoot van een bedrijf wordt weergegeven in de som van de zogenaamde 'Scope 1', de directe uitstoot, en 'Scope 2', de indirecte uitstoot.

In uw rapportering ziet u de volgende infographic terugkomen, wellicht met andere cijfers:

co2-infographic
Wat staat hier precies?
 
Voor uw portefeuille wordt de tCO2e (zie wat is CO2 precies) van alle bedrijven opgeteld en verrekend om af te kunnen zetten tegen de benchmark. In bijgaand voorbeeld ziet u:
 
De gewogen gemiddelde CO2e emissie van het aandelen-gedeelte van de portefeuille (of de vermogenscategorie 'aandelen')
De tCO2e van de overeengekomen benchmark
Het verschil in uitstoot tussen de portefeuille en de benchmark in dit voorbeeld is 162. Hoe lager de score onder de benchmark blijft, hoe beter. 

Uitgedrukt in vluchten Brussel-New York

De 162 tCO2e in het voorbeeld hierboven rekenen we om naar de niet uitgestoten CO2 in het aantal retourvluchten Brussel - New York. Met die vergelijking willen we u meer inzicht geven. De 162 tCO2e staat gelijk aan 94 retourvluchten. 
 
Die berekening maken we met hulp van de onafhankelijke website CO2 Emissiefactoren
 

Wat is CO2 precies?

We hebben het vaak over CO2, maar wat is het precies? CO2 (koolstofdioxide) is een broeikasgas dat van nature aanwezig is in de atmosfeer van de aarde. Net als andere broeikasgassen zorgt CO2 ervoor dat de warmte van de zon wordt vastgehouden. CO2‐uitstoot vindt plaats door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en aardgas. Ook dieren en mensen stoten CO2 uit.

Bij een te hoge CO2-uitstoot warmt de aarde sneller op. Een deel van de CO2‐uitstoot wordt opgenomen door bomen, planten en plankton in de zee. Deze organismen zetten CO2 om in zuurstof (O2). Die opname is op dit moment niet voldoende om de opwarming van de aarde tegen te gaan. 

Overigens is CO2 niet het enige broeikasgas dat een schadelijk effect heeft. Omdat de impact van verschillende broeikasgassen verschillend is, worden alle emissies omgerekend naar CO2-equivalenten per jaar. Dit wordt weergegeven in tCO2e.

ABN AMRO

ESG-of duurzaam beleggen: goed voor de wereld, goed voor uzelf

Met een duurzame beleggingsportefeuille toont u uw maatschappelijke betrokkenheid bij mens, maatschappij en milieu. Het geeft u de mogelijkheid te investeren in een betere toekomst. Zowel voor u als de generaties na u.