Aandelen

Olivier Raingeard

Hoofd Aandelenstrategie

Aandelen: ‘bears’ versus ‘bulls’

4 juni 2020 - Door de coronacrisis zijn aandelenkoersen in minder dan een maand tijd met 30 tot 40% gedaald. Gelukkig kwamen centrale banken snel in actie. Monetaire stimuleringsmaatregelen zorgden voor een sterke opleving van de aandelenmarkt. Hoe nu verder? Laten we eens kijken naar de argumenten die worden gebruikt door beleggers die neigen naar een pessimistische visie, de ‘bears’ (beren), en hun optimistische tegenhangers, de ‘bulls’ (stieren).

 

In het kamp van de bears wordt gevreesd dat het ergste nog moet komen. Economische tweede-ronde-effecten van de crisis (denk aan bedrijfsfaillissementen, werkloosheid) zouden het marktherstel in de komende maanden in gevaar kunnen brengen.

In het kamp van de bulls wordt nu al gekeken naar 2021, wanneer een economisch herstel kan uitmonden in een sterke stijging van de bedrijfswinsten (meer dan 20%). Die hogere bedrijfswinsten kunnen op hun beurt weer een verdere opleving van de aandelenmarkten in de hand werken. Daarnaast wijzen de bulls op het zogenoemde TINA-mantra (TINA: There Is No Alternative). In een marktklimaat waar de rente dicht bij 0% ligt, zullen beleggers wellicht liever kiezen voor het (mogelijk hogere) rendement dat met aandelen behaald kan worden.

Korte termijn versus lange termijn

De argumenten van de bears zijn begrijpelijk. Elk land zal zijn eigen tijdspad volgen bij het opheffen van lockdown-maatregelen. Daarom zal het herstel van de economie niet over de gehele linie even snel gaan: sommige regio's zullen snelle groeiverbeteringen zien, terwijl andere regio’s meer hersteltijd nodig hebben. Bovendien worden de lockdowns geleidelijk opgeheven, om een tweede golf van coronabesmettingen te voorkomen. Hierdoor zullen specifieke segmenten binnen een economie beter presteren dan andere. Iets dergelijks zagen we recent in China. In China zijn nog steeds enkele beperkende maatregelen van kracht. De opleving van de industriesector is er aanzienlijk, maar de dienstensector heeft een achterstand en consumenten lijken terughoudend te zijn om weer geld te gaan uitgeven. Een dergelijk scenario zou met zich mee kunnen brengen dat bedrijfswinsten met meer dan 30% omlaag gaan en dat een verdere opleving van de aandelenmarkten zwak zou zijn.

Wij onderschrijven deze argumenten gedeeltelijk, met name als we kijken naar de aandelenwaarderingen. Als gevolg van de recente opleving van de aandelenmarkten ligt de koers/winstverhouding van de MSCI AC World Index met bijna 17 boven het langetermijngemiddelde. Als we uitgaan van een verdere daling van de winstverwachtingen, kunnen de huidige aandelenwaarderingen onhoudbaar blijken te zijn. Met andere woorden, het neerwaartse aandelenrisico lijkt op korte termijn aanzienlijk hoger te zijn dan het opwaarts potentieel. Wij hebben daarom begin mei besloten om aandelen te onderwegen. Over een periode van 18 maanden denken wij echter dat aandelen zullen profiteren van het TINA-mantra. Het verwachte rendement op spaargeld en staatsobligaties zal de komende jaren dicht bij nul blijven, omdat centrale banken een ruim monetair beleid zullen moeten voeren om het herstel van de wereldeconomie in 2021 en daarna te ondersteunen.

Hoe uw portefeuille te positioneren

Op regionaal niveau handhaven we onze voorkeur voor Amerikaanse aandelen (overwogen). In de afgelopen maanden hebben de Amerikaanse aandelenmarkten opnieuw meer veerkracht laten zien dan andere regio's. Bovendien kan het ondersteunende Fed-beleid gunstig zijn voor Amerikaanse aandelen. Ook kunnen Amerikaanse aandelenmarkten profiteren van een hoge blootstelling aan de IT-sector.

We doen beleggers de suggestie zich neutraal op te stellen ten opzichte van opkomende markten. Aan de ene kant kunnen opkomende economieën te lijden hebben van de ineenstorting van de wereldhandel en, in het geval van sommige landen, van dalende grondstoffenprijzen. Aan de andere kant zouden opkomende markten in de komende kwartalen moeten profiteren van een zwakkere dollar.

Over Europese aandelen zijn we niet enthousiast. Wat ons betreft wordt een onderwogen positionering in Europese aandelen gerechtvaardigd door een vertraging van zowel de economische groei als de winstgroei. Ook wijzen hogere politieke risico’s erop dat Europa worstelt met structurele zwakke plekken.

Op sectorniveau houden we vast aan onze voorkeur voor IT en gezondheidszorg (overwogen). Deze sectoren hebben de afgelopen kwartalen duidelijk beter gepresteerd dan andere sectoren. De IT-sector zou moeten profiteren van de historische crisis die we nu meemaken. Bedrijven zullen namelijk proberen de digitalisering van hun processen te versnellen. De komende jaren kunnen de uitgaven aan gezondheidszorg toenemen: mensen zullen hun overheden wellicht vragen de investeringen in de gezondheidszorg te verhogen, om beter beschermd te zijn tegen gebeurtenissen zoals de huidige virusuitbraak. Over financiële instellingen zijn we niet positief. Recent hebben we de portefeuilleweging van deze sector verlaagd naar onderwogen. Financiële instellingen kunnen te lijden krijgen van tweede-ronde-effecten die verband houden met de huidige crisis (toename van faillissementen en slechte leningen; rente die langer laag blijft). Tegelijkertijd hebben wij de weging van de sector consumptiegoederen verhoogd naar neutraal. Hiermee voegen we een defensief element toe aan onze sectorpositionering. Dit sluit aan bij onze algehele aandelenvisie voor de korte termijn: onderwogen.

Olivier Raingeard - Hoofd Aandelenstrategie

Aandelen