Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Uw gegevens buiten Europa

Uw gegevens worden ook buiten Europa verwerkt. Daarvoor gelden extra regels. Dat komt omdat niet in alle landen dezelfde strenge privacywetten gelden als in Europa.

 

Lijst met veilige landen

Delen van persoonsgegevens binnen de ABN AMRO Groep

Wij mogen uw gegevens buiten Europa delen met andere groepsmaatschappijen. Dit doen wij op basis van ons wereldwijde intern beleid, de Binding Corporate Rules (BCRs). Deze zijn goedgekeurd door de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met andere dienstverleners

Soms geven wij uw gegevens aan andere bedrijven of instanties buiten Europa. Bijvoorbeeld in het kader van een samenwerkingsovereenkomst. We zorgen er dan voor dat wij met die partijen een aparte overeenkomst hebben gesloten die voldoet aan de Europese standaard zoals de EU model clauses .

Internationaal betalingsverkeer en internationaal beleggen

U kunt te maken krijgen met onze internationale financiële dienstverlening. Bijvoorbeeld wanneer u geld overmaakt naar het buitenland of wanneer u in het buitenland via ons beleggingen heeft. In dat geval kunnen buitenlandse partijen uw persoonsgegevens bij ons opvragen, zoals lokale toezichthouders, banken, overheden en opsporingsautoriteiten.

Als u in buitenlandse beleggingsproducten belegt, kan het zijn dat uw beleggingsproducten bij een buitenlandse bank of bewaarbedrijf worden bewaard. Ook worden uw orders door een buitenlandse partij uitgevoerd. Toezichthouders uit het buitenland, of buitenlandse partijen die uw beleggingsproducten bewaren of uw orders uitvoeren, kunnen uw persoonsgegevens op basis van bijvoorbeeld lokale anti-witwas wetten opvragen. Vraagt de buitenlandse toezichthouder of partij die uw beleggingsproducten bewaart of orders uitvoert om deze gegevens? Dan moeten wij mogelijk uw persoonsgegevens doorgeven. Doordat deze partijen zich in het buitenland bevinden kan het zijn dat deze landen niet hetzelfde of een onvoldoende beschermingsniveau van persoonsgegevens kennen als België. Wilt u niet dat wij uw gegevens of de gegevens van uw vertegenwoordigers aan deze buitenlandse partijen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Dit betekent dat u beleggingsproducten uit deze landen moet verkopen. De mogelijk negatieve financiële gevolgen van de verkoop komen dan wel volledig voor uw rekening.

Voor bepaalde buitenlandse beleggingsproducten is het mogelijk dat u aanspraak kan maken op vermindering van bronbelasting. Dit geldt bijvoorbeeld voor Amerikaanse beleggingsproducten. De betrokken instanties kunnen dan uw persoonlijke gegevens opvragen als er een akkoord is.

Daarnaast geven wij informatie door aan de Belgische belastingdienst over uw beleggingen. Soms geeft de Belgische belastingdienst die informatie ook door aan buitenlandse belastingdiensten, bijvoorbeeld in de Europese Unie of in de Verenigde Staten.

Terug naar Privacy Policy