Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Andere partijen die uw gegevens gebruiken

Er zijn situaties waarin we uw gegevens moeten geven aan personen en instanties die betrokken zijn bij onze dienstverlening. U leest hieronder wie dat zijn. Maakt u geld over naar een andere bank? Dan komen uw gegevens natuurlijk ook daar terecht. Dat kan niet anders.

 

Onze dienstverleners

Wij werken samen met andere bedrijven die ons helpen met onze dienstverlening. Wij mogen uw gegevens niet zomaar aan hen geven. Daar zijn wettelijke regels voor. Wij kiezen deze bedrijven dus zorgvuldig uit en spreken duidelijk af hoe zij met uw gegevens omgaan. Wij blijven zelf verantwoordelijk voor uw gegevens.

Bevoegde publieke instanties

Onze eigen toezichthouders, de FOD Financiën, het openbaar ministerie, en andere overheidsinstanties kunnen gegevens van u bij ons opvragen. In de wet staat wanneer wij die moeten geven.

Verleners van financiële diensten

Wilt u dat we uw gegevens aan verleners van financiële diensten geven? Dit kan als u eerst uw toestemming geeft. We zijn dan verplicht uw gegevens aan deze derden te verstrekken. Wanneer u uw gegevens zelf deelt met anderen, zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door de ontvangers. Dan geldt het Privacy Statement van deze derden. Lees verder.

Terug naar Privacy Policy