Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Profilering

Als bank maken we gebruik van profilering. Dit houdt in dat wij voor een bepaalde situatie automatisch een profiel opstellen waarbij wij gebruik maken van een aantal van uw persoonsgegevens. Hieronder leest u waarvoor en wanneer we dat doen.

 

Fraudebestrijding

Wij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van fraudebestrijding. Helaas krijgen we te maken met steeds verfijndere vormen van fraude. Om te weten welke gedragingen of aanwijzingen tot een bepaalde vorm van fraude leiden, observeren we wat er gebeurt met het geld waarmee een bepaalde vorm van fraude wordt gepleegd. Zo komen we tot een profiel dat we gebruiken om bepaalde activiteiten te herkennen en verder uit te zoeken. We kunnen dan maatregelen nemen om de fraude zo goed mogelijk te voorkomen.

Fraudedetectie betalingsverkeer

Wij proberen met fraudedetectie mogelijke schade als gevolg van fraude voor de klant en de bank te voorkomen. Dit doen we door een profiel op te bouwen van de opdracht gevende klant. We gebruiken de gegevens vanaf het moment dat hij inlogt in Online Banking, de opdracht start, tot en met de verzending van de opdracht naar de rekening van de begunstigde. Deze profielen worden mede gebruikt voor het nemen van een snelle, geautomatiseerde beslissing. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat een potentieel frauduleuze transactie direct wordt uitgevoerd via Online Banking. Het geeft ons ook de kans de transactie te beoordelen, en zo nodig contact te zoeken met u, de opdrachtgever. Deze profielen zijn gebaseerd op uw persoonlijke kenmerken en niet op die van anderen. Met persoonlijke kenmerken bedoelen we hier bijvoorbeeld internetverkeer tussen u en ABN AMRO en uw transactiehistorie als opdrachtgever met degenen aan wie u geld over maakt.

Bankiert u niet bij ons en ontvangt u geld via een betaalopdracht van een van onze klanten? Als begunstigde van een betaaltransactie van onze klant worden uw gegevens die zijn vastgelegd in de betaaltransactie ook gebruikt bij fraudedetectie.

Ongebruikelijke transacties

Als bank moeten we ons houden aan de Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan ongebruikelijke transacties en aan transacties die naar hun ‘aard’ een hoger risico op witwassen met zich meebrengen. Hiervoor is het nodig om een risicoprofiel van de klant op te stellen en te onderhouden. Als wij een vermoeden hebben dat een transactie verband houdt met witwassen of het financieren van terrorisme, melden we dit bij de autoriteiten.

Klantacceptatie en productacceptatie

Hoe maken wij gebruik van profilering wanneer u een product wilt afnemen? We lichten dit toe aan de hand van een voorbeeld. Stel, u vraagt, een krediet bij ons aan.

  1. Wij informeren u vooraf over de wijze waarop wij een profiel samenstellen en waarmee u rekening kunt houden.
  2. We maken een risicoanalyse. Dit doen wij als u een nieuwe klant bent maar ook als u als bestaande klant andere producten van ons wilt afnemen. Uit ervaring weten we dat bepaalde kenmerken een aanwijzing zijn of u een krediet makkelijk kunt terugbetalen. Bijvoorbeeld of u een baan heeft of schulden. Deze kenmerken beoordelen we.
  3. Klanten die normaal gesproken een lening kunnen terugbetalen, delen een aantal kenmerken en klanten die dat niet kunnen, ook. Op basis van uw kenmerken wordt een profiel opgesteld.
  4. Wij vergelijken uw profiel met onze bestaande profielen. Daarna schatten wij het risico in of u de lening kunt terugbetalen.

Direct marketing

We gebruiken ook profilering om u passende aanbiedingen te doen. Stel, u heeft een hypotheek. Dan ontvangt u hiervoor geen aanbiedingen van ons. Op basis van een aantal kenmerken proberen we te achterhalen waar uw interesses wel liggen. We kijken dan bijvoorbeeld naar een leeftijdscategorie en of u al andere producten bij ons heeft. Alleen als u voldoet aan een bepaald profiel wordt u geselecteerd voor een relevante marketingactie. Natuurlijk toetsen we het gebruik van gegevens aan de privacyregels. U kunt altijd bezwaar maken tegen het opstellen van een gepersonaliseerd klantprofiel voor Direct Marketing doeleinden.

Als u geen overeenkomst met ons heeft gaan we per geval, per soort gegevens en per groep na of Direct Marketing in bepaalde situaties is toegestaan.

Terug naar Privacy Policy