Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over u. De bekendste persoonsgegevens zijn uw naam, (email-)adres, leeftijd en geboortedatum. Ook uw bankrekening, telefoonnummer, IP-adres en uw rijksregisternummer zijn persoonsgegevens. Een speciaal soort persoonsgegevens zijn de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid. Biometrische persoonsgegevens vallen hier ook onder. Denk hierbij aan het gebruik van gezichtsherkenning of uw vingerafdruk als u inlogt in een app. Deze gegevens mogen wij alleen gebruiken als dat in de wet staat of als u daar uw toestemming voor geeft. Anders niet.

 

Uw gegevens die wij van anderen hebben gekregen

Stel, uw partner vraagt ook namens u een lening aan. Dan mogen wij de gegevens gebruiken die wij over u opvragen. Het kan ook gaan om gegevens uit andere bronnen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • openbare registers waarin uw gegevens staan, zoals de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP);
  • openbare bronnen zoals kranten, het internet en sociale media die niet privé zijn en marketing-activiteiten;
  • bestanden van andere partijen die gegevens over u verzameld hebben, zoals externe marketingbureaus of handelsinformatiebureaus.
Terug naar Privacy Policy