Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Welke rechten heb ik?

 

Recht van verzet voor Direct Marketing

Wilt u geen aanbiedingen voor onze producten en diensten meer ontvangen ? Dan kunt u zich hier altijd voor uitschrijven. U kunt makkelijk gebruikmaken van dit recht in ieder marketingbericht of via be.compliance@be.abnamro.com

Recht van bezwaar bij profilering

Misschien wilt u niet dat wij uw gegevens gebruiken voor profilering. Toch mogen wij dat soms wel doen. Bijvoorbeeld om fraude te bestrijden, risico’s te beheren of om onderzoek te doen naar ongebruikelijke transacties. Natuurlijk houden we ons hierbij aan de wet. U kunt wel altijd bezwaar maken tegen het opstellen van een gepersonaliseerd klantprofiel voor Direct Marketing doeleinden.

Recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking

  • U heeft het recht een overzicht op te vragen van alle gegevens die wij van u gebruiken.
  • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen.
  • U kunt ons altijd vragen uw gegevens te wissen. Alleen kunnen we dit niet altijd doen en we hoeven het ook niet altijd toe te staan. Bijvoorbeeld als we op grond van de wet uw gegevens langer moeten bewaren.
  • U kunt ons ook vragen tijdelijk het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dat kan in de volgende gevallen:
  1. U denkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn,
  2. Wij maken ten onrechte gebruik van uw persoonsgegevens
  3. Wij willen uw persoonsgegevens vernietigen maar u heeft ze nog nodig (bijvoorbeeld na de bewaartermijn)

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, met toevoeging vantezamen met een leesbare recto-verso kopie van uw identiteitsbewijs, via

ABN AMRO Bank N.V.
T.a.v Privacy Officer,
Roderveldlaan 5 bus 4,
2600 Antwerpen

be.compliance@be.abnamro.com

Recht op dataportabiliteit (recht op overdraagbaarheid van gegevens)

Wilt u de gegevens hebben die u aan ons heeft gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst? Dat kan, maar alleen als we uw gegevens verwerken op basis van toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Dat heet ‘data portabiliteit’.

Let op de veiligheid van uw gegevens

  • Controleer of de partij aan wie u uw gegevens wilt geven, te vertrouwen is en net zo veilig met uw gegevens omgaat als wij.
  • Wilt u gegevens ontvangen? Let er dan op dat uw eigen apparatuur veilig genoeg is en bijvoorbeeld niet is of kan worden gehackt. Uw financiële gegevens kunnen voor criminelen heel interessant zijn.

Wilt u uw gegevens die wij over u hebben, ontvangen of aan een andere partij geven? Dien dan een verzoek bij ons in via be.compliance@be.abnamro.com.

Terug naar Privacy Policy