Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Hoe bepalen wij hoelang wij uw gegevens bewaren?

We bewaren gegevens in elk geval zolang dat nodig is voor het bereiken van het doel.

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In andere wetten kunnen wél minimale bewaartermijnen staan. Dan moeten we die gegevens dus ook zo lang bewaren. Denk bijvoorbeeld aan de belastingwetgeving of de wetgeving die speciaal voor financiële ondernemingen geldt.

Het kan zijn dat we betrokken raken bij een rechtszaak of andere procedure, in België of in het buitenland. Om aan te kunnen tonen hoe de zaak in elkaar zit, bewaren wij gegevens. We kunnen die in een archief bewaren totdat een eventuele claim verjaard is en we niet meer betrokken kunnen worden bij een procedure.

Terug naar Privacy Policy