Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Waarvoor gebruikt ABN AMRO uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om ons bedrijf en onze dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn.

Daarbij horen de volgende 6 doelen:

 1. Overeenkomst

  Om overeenkomsten met u te kunnen aangaan en uitvoeren. Zonder uw gegevens kunnen wij u bijvoorbeeld geen rekening aanbieden en geen geld voor u overboeken van of naar uw rekeningen.

 2. Onderzoek

  We onderzoeken binnen ABN AMRO mogelijke trends, problemen, oorzaken van fouten en risico’s. Bijvoorbeeld om te controleren of nieuwe regels goed worden nageleefd. Zo kunnen we klachten en schade voorkomen. We kunnen zo op tijd ingrijpen of u waarschuwen.

 3. Betere of nieuwe producten en diensten

  Passen onze producten nog wel bij uw wensen en verwachtingen? Om dit te kunnen onderzoeken, gebruiken wij uw gegevens. We doen onderzoek naar trends en gebruiken persoonsgegevens om onze producten en diensten te analyseren en verder te ontwikkelen.

 4. Marketing

  U ontvangt aanbiedingen en nieuwsberichten die bij u passen. Daarom ontvangt u zo min mogelijk reclame over producten die u waarschijnlijk toch niet wilt hebben of al heeft. We gebruiken daarbij gegevens die we van u hebben gekregen. Bijvoorbeeld omdat u ooit informatie heeft aangevraagd of omdat u al klant bent bij ons. We kunnen ook gebruikmaken van gegevens die we van anderen hebben gekregen.

 5. Veiligheid en integriteit van onze bank en van onze sector

  Wij zijn verplicht om de veiligheid en de integriteit van de financiële sector te bewaken. Daarom mogen wij uw gegevens gebruiken om (pogingen tot) strafbare of laakbare gedragingen te bestrijden of te voorkomen. Bijvoorbeeld bij fraude of terrorisme. Zodat wij de veiligheid en integriteit van de financiële sector, ABN AMRO, onze medewerkers en u als klant kunnen waarborgen. Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken voor waarschuwingssystemen.

 6. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke verplichtingen

  We spelen als bank een belangrijke rol in de samenleving. Zo helpen we mee aan het bestrijden van financiering van terrorisme, witwassen en fraude. Bijvoorbeeld door ongebruikelijke transacties te melden of door mogelijke frauduleuze transacties te herkennen, te stoppen, en zo nodig bij u te verifiëren. Ook vragen overheidsinstanties gegevens bij ons op als zij problemen of strafbare feiten willen onderzoeken. Wij controleren dan wel of daarvoor een goede reden is. Daarnaast behoren banken tot een van de meest gereguleerde industrieën. Dit betekent dat wij aan veel regels moeten voldoen. Het gaat niet alleen om Europese of Belgische regels maar ook om wetten uit andere landen. Hiervoor moet ABN AMRO dus ook gegevens vastleggen, bewaren en soms aan bevoegde instanties geven. Wij toetsen altijd eerst of dit is toegestaan.

  Heeft u geen overeenkomst afgesloten met ons? Dan verwerken we uw gegevens niet op basis van de overeenkomst. We kunnen uw gegevens wel gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor fraudedetectie. Wij toetsen altijd eerst of het gebruik voor de andere doeleinden is toegestaan.

Andere doelen

Wij mogen uw gegevens gebruiken voor andere doelen dan waarvoor u de gegevens aan ons had gegeven. Het nieuwe doel moet dan passen bij het doel waarvoor u uw gegevens in eerste instantie aan ons had gegeven. Dat heet ‘verenigbaar gebruik van gegevens’. De wet zegt niet precies wanneer dat het geval is, maar geeft wel aanknopingspunten.

 • Is er een duidelijk verband met het doel waarvoor u de gegevens eerder gaf? Past het nieuwe doel daarbij?
 • Hoe hebben wij de gegevens ooit ontvangen? Hebben wij de gegevens van uzelf gekregen of op een andere manier?
 • Om wat voor soort gegevens gaat het precies? Zijn ze gevoelig of minder gevoelig?
 • Wat zijn de gevolgen voor u? Is dat in uw voordeel, uw nadeel of maakt het niet uit?
 • Wat kunnen we doen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen? Denk aan anonimiseren of versleutelen.