Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

ESG beleggen: van trend naar norm

ESG beleggen is populairder dan ooit. Sterker nog: de vraag is niet óf het klassiek beleggen helemaal zal overvleugelen, wel wannéér. “Wat mij betreft is er geen enkel argument om niet voor ESG beleggen te kiezen”, klinkt het bij Hans Timmerman van ABN AMRO Private Banking.
 
De populariteit van ESG beleggen is een sign of the times. “Het besef dringt door dat we niet kunnen blijven aanmodderen, zonder rekening te houden met onder andere de klimaatverandering”, aldus expert Hans Timmerman. Zijn collega Joachim Aelvoet vult aan: “Als u als ouder uw kind ziet spijbelen om te gaan betogen in Brussel voor een beter klimaat, dan gaat u wel eens nadenken over de toekomst.” Hoe zal de wereld eruitzien voor onze kinderen en kleinkinderen? Die vraag speelt meer en meer bij beleggers en dus kijken ze daarvoor ook naar hun beleggingen.

Minder rendement?

Maar er is een drempel. Want hoe zit het met het rendement bij ESG beleggingen? “Dat het minder zou opbrengen is en blijft de grootste misvatting”, zegt Joachim Aelvoet. “Terwijl alles er net op wijst dat het op langere termijn net méér rendeert. Oliebedrijven, die wij uitsluiten, halen op dit moment een paar procentjes meer. Dat is normaal, gezien de situatie. Maar alles wijst erop dat hun economische waardering op de langere termijn net achteruit gaat.” 

Dat is niet zo onlogisch: fossiele brandstoffen staan onder druk. Europa duwt het gaspedaal richting niet-fossiele brandstoffen stevig in. Met de Green Deal wil het tegen 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Landen als Duitsland gaan nog een stap verder en willen die neutraliteit al tegen 2035 bereiken. “De voorraden die oliebedrijven nu hebben, zijn met andere woorden waardeloos binnen afzienbare tijd”, gaat Joachim Aelvoet verder. Ook in andere delen van de wereld zit de energietransitie in een versnelling.

Meer dan ecologie

Maar duurzaamheid is meer dan het ecologische aspect. Hans Timmerman vat het samen: “Voor ESG beleggen zijn er drie pijlers: ‘Environment, Social en Governance’. De combinatie daarvan drukken we uit in een ESG-score. Die geeft de invloed van elk bedrijf op het milieu weer, maar ook hoe het gesteld is met sociale verantwoordelijkheid en behoorlijk bestuur. Zo wordt onder andere gekeken naar de CO2-uitstoot, de verschillen in lonen, aangeboden opleidingen voor het personeel, het veiligheidsbeleid en de verduurzaming van het wagenpark.” 

Bedrijven die goed scoren op die elementen, zijn mogelijks interessant voor uw beleggingsportefeuille. U kunt het vergelijken met de vierde industriële golf of recenter de digitalisering. Ook daar lag een enorm potentieel voor zij die er vroeg in stapten. Bedrijven die de boot misten, gingen ten onder.

Oog voor duurzaamheid

Maar hoe weet u nu als belegger dat u effectief ESG investeringen doet? Vliegt niet alles in één grote pot? “Absoluut niet”, zegt Hans Timmerman. ABN AMRO werkt samen met het in duurzaamheid gespecialiseerde ratingbureau Sustainalytics. “Zij bepalen voor ons de ESG-score en rangschikking van ongeveer 13.000 ondernemingen. Al onze klanten belegd in advies of vermogensbeheer ontvangen op kwartaalbasis een uitgebreid verslag, met daarin onder andere de ESG-score van de beleggingsportefeuille, de CO2-voetafdruk van de ondernemingen en de bijdrage aan de SDG (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN).” 

Daarnaast is er ook een duidelijk beleid van bedrijven die niet in aanmerking komen. Bedrijven in de tabaksindustrie, wapenhandel, of die verantwoordelijkheid dragen voor ernstige milieuschade, mensenrechtenschendingen of kinderarbeid, die vliegen er meteen uit. En ook fossiele brandstoffen worden geweerd.

Wat overblijft zijn bedrijven die goed scoren en innovatieve bedrijven die bijdragen aan één of meer toekomstgerichte duurzaamheidsthema’s. Dat zijn enerzijds echte voorlopers qua duurzaamheid, maar de meerderheid zijn bedrijven die in het peloton zitten. “Ze zijn zeker nog niet de beste van de klas, maar hebben wel de ambitie om de transitie mee te dragen. Daar verwachten we de grootste versnelling”, aldus Joachim Aelvoet. Lees: er zit een groot economisch potentieel. En Hans Timmerman ziet nog een voordeel: “Bovendien hebben onze cliënten een gerust geweten”, besluit hij. 

ESG beleggen = Duurzaam beleggen?

Wil je echter nog een stapje verder gaan, dan kan je ook kiezen voor duurzaam beleggen. Dit soort van beleggingen zijn niet gelijk aan ESG beleggingen. In dit geval kies je er namelijk voor om de positieve impact van een bedrijf op mens en maatschappij voorop te zetten. Het financieel rendement komt dan op een tweede plaats.

Meer lezen

Pieter Loose en Hans Timmerman

Interview Pieter Loose: “Duurzaam investeren bepaalt de toekomst”

“Bedrijven met een duurzame bedrijfscultuur, daar zit vandaag het rendement.” Meer nog: volgens ondernemer Pieter Loose staan we, na de industriële en digitale revolutie, aan de vooravond van een duurzame revolutie. Voor Pieter Loose is er dan ook geen twijfel mogelijk: investeren doe je in duurzame bedrijven.
Pieter Loose en Hans Timmerman

De beleggingsportefeuille van ondernemer Pieter Loose

Wilt u weten hoe Pieter Loose kijkt naar duurzame beleggingen? Lees dan hier hoe hij samen met ABN AMRO de ideale portefeuille samenstelt.
ABN AMRO

Vier (on)waarheden over ESG- en duurzaam beleggen

De vraag naar ESG beleggingen (beleggingen met respect voor Environmental, Social en Governance factoren) en duurzame beleggingen stijgt: steeds meer beleggers willen naast een financieel rendement ook een maatschappelijk rendement. Maar er heersen ook nog veel vragen. Want hoe zit dat nu juist met het rendement? Is er wel financieel potentieel? We bespreken in dit artikel een aantal belangrijke (on)waarheden die de ronde gaan.