Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Pieter Loose

“Duurzaam investeren bepaalt de toekomst”

“Bedrijven met een duurzame bedrijfscultuur, daar zit vandaag het rendement.” Meer nog: volgens ondernemer Pieter Loose staan we, na de industriële en digitale revolutie, aan de vooravond van een duurzame revolutie. Voor Pieter Loose is er dan ook geen twijfel mogelijk: investeren doe je in duurzame bedrijven.

 

Als ik nu twee miljoen zou investeren, dan focuste ik op bedrijven met een duurzame bedrijfscultuur.

 
Het is dan ook meer dan logisch dat Pieter met zijn bedrijf Ekopak volop de kaart van duurzaamheid trekt. “Duurzaamheid zit in mijn dna”, zegt hij. “Dat maakt van mij automatisch een duurzaam ondernemer.”

Duurzaamheid is de toekomst

Dat zegt hij niet zomaar: voor Pieter is duurzaamheid de toekomst. Een toekomst die vandaag begint. “We zijn opgegroeid in een economie die erop gericht is zoveel mogelijk te consumeren. Alles leek ongelimiteerd voorhanden. Maar dat is niet zo. Onze energiebronnen zijn helemaal niet onuitputbaar. Dat besef sijpelt nu meer en meer door.”

Pieter zelf besefte dat voor het eerst enkele jaren geleden, toen hij na zijn studies naar Brazilië trok. Hij startte er samen met een bevriend koppel een project rond duurzaam bouwen. “Daar, in het regenwoud, hadden we geen andere keuze dan spaarzaam omgaan met onze energiebronnen. Drinkwater was er amper, en elektriciteit al helemaal niet. ‘s Avonds moesten we het doen met één kaarsje. Dan kan je niet anders dan minder en gerichter verbruiken.”

Kwaliteit, niet kwantiteit

Voor hem was het een wake up call. Want schaarste van onze energiebronnen heb je niet alleen in de derdewereldlanden. Pieter: “Denk maar aan de dreigende droogte. We moeten helemaal anders over onze toekomst gaan denken, en doordachter met onze bronnen omgaan als we onze welvaart willen behouden. Duurzaam ondernemen biedt daar een antwoord op: de tijd van de wegwerpeconomie is voorbij. Ook met Ekopak gaan we voor kwaliteit, en niet voor kwantiteit.”

De missie van Ekopak is “reduce, re-use & revalue water”: minder verbruiken, je bronnen op de juiste manier verbruiken en recycleren. Hoe? Pieter: “Wij leveren proceswater, dat is het water dat gebruikt wordt in een productieproces, en dat in zijn puurste vorm. Onze klanten komen uit heel waterintensieve sectoren, zoals voeding, textiel, farma en chemie. Wij helpen hen om hun waterverbruik te reduceren én zorgen ervoor dat ze self sustainable zijn, omdat ze dankzij onze technologieën hun eigen afvalwater kunnen recycleren. Zo verspillen we geen kostbaar drinkwater, wat vandaag te vaak het geval is. Binnen twee à drie jaar moet elk bedrijf toegang hebben tot duurzaam water. Zo helpen we hen om hun watervoetafdruk te verkleinen. En de waterfactuur te verlagen.”

Zonder ESG-waarden groei je niet

Toch gaat duurzaamheid voor Pieter veel verder dan het ecologische verhaal. Bij een duurzaam bedrijf, vindt hij, klopt het totaalpakket en zijn de ESG-waarden in balans. De afkorting ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). “Zonder die ESG-waarden groei je niet. De drie waarden zijn ook alledrie even belangrijk: je kan het ene niet zonder het andere zien. Het zijn geen waarden die je een voor een moet kunnen afvinken. Maar als je een duurzaam businessmodel hebt, klopt dat duurzame plaatje.”

Had hij nu twee miljoen…

Pieter is ervan overtuigd dat niet alleen duurzaam ondernemen, maar ook duurzaam investeren de toekomst gaat bepalen. Had hij twee miljoen om nu te investeren, dan focuste hij zich niet op één sector, maar eerder op bedrijven. “Een bedrijf met een duurzame bedrijfscultuur, die voldoet aan de ESG-waarden: dáár zit het rendement. Niet de winstgedreven, maar de waardegedreven bedrijven. Zij die nu groeien, zijn zij die het eerst de switch naar duurzaamheid maakten.”

Voor Pieter zijn dat vooral jonge, innoverende bedrijven waar de sky de limit is. “Niet alleen het rendement is belangrijk, ook de impact van het bedrijf. Hoe willen zij een betere wereld creëren? Die ambitie moet groot zijn. Daarnaast zie ik een circulaire economie als een deeleconomie. Je kan niet alleen naar een duurzame toekomst gaan, je moet het samen doen. Wij willen ook de wereld veranderen met onze watersystemen. Als je investeert in bedrijven die de wereld willen veranderen, werk je samen aan die duurzame toekomst.”

Pieter Loose en Hans Timmerman

De beleggingsportefeuille van ondernemer Pieter Loose

Wilt u weten hoe Pieter Loose kijkt naar duurzame beleggingen? Lees dan hier hoe hij samen met ABN AMRO de ideale portefeuille samenstelt.
Pieter Loose en Hans Timmerman

Over Pieter Loose

Pieter Loose studeerde af als bouwkundig ingenieur. Daarna trok hij twee jaar naar het Braziliaanse regenwoud, om er een project op te starten rond bamboeconstructies. Sinds 2013 is hij CEO van waterzuiveringsbedrijf Ekopak. Vorig jaar trok hij met zijn bedrijf naar de beurs, nadat Marc Coucke erin investeerde.