Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Vier (on)waarheden over ESG- en duurzaam beleggen

De vraag naar ESG beleggingen (beleggingen met respect voor Environmental, Social en Governance factoren) en duurzame beleggingen stijgt: steeds meer beleggers willen naast een financieel rendement ook een maatschappelijk rendement. Maar er heersen ook nog veel vragen. Want hoe zit dat nu juist met het rendement? Is er wel financieel potentieel? We bespreken in dit artikel een aantal belangrijke (on)waarheden die de ronde gaan.
 

ESG beleggingen leveren minder rendement op

icoon Dit is zonder twijfel het grootste misverstand rond ESG beleggen: het zou je minder rendement opleveren. Wij geloven dat het tegendeel waar is. Bij ESG beleggingen proberen wij op langere termijn, over een bepaalde beleggingshorizon heen te kijken. Als je erover nadenkt, is het logisch dat het op lange termijn net meer rendeert. Denk aan oliebedrijven. Die brengen op korte termijn meer op, wat te verklaren is door de huidige situatie. Maar op lange termijn zou hun waardering kunnen zakken, omdat we in een versneld tempo aan een energietransitie bezig zijn. De voorraden die zij op hun balans hebben staan, zouden na verloop van tijd waardeloos kunnen worden. Het zijn de bedrijven die goed anticiperen op wat er op ons afkomt die opportuniteiten zullen grijpen. Daar zit het potentieel.

Het financiële potentieel van ESG beleggingen is enorm

icoon Net zoals bij de laatste industriële golf of meer recent de digitaliseringsgolf zijn het de bedrijven die vroeg op de kar springen die vaak het meeste potentieel hebben. Als bank is het onze taak om dat potentieel te proberen vinden. Er wordt hiervoor gekeken naar bedrijven die actief zijn op toekomstgerichte duurzaamheidsthema’s. Denk bijvoorbeeld aan gezond leven, water, afval en recycleren, veiligheid en energie-efficiëntie Die laatste is door de recente ontwikkelingen trouwens nog belangrijker geworden. Onder andere Duitsland streeft ernaar om reeds klimaatneutraal te worden tegen 2035 in plaats van het vorige streefdoel 2050. De meerderheid van de bedrijven die actief gericht zijn op duurzaamheidsthema’s zitten in het peloton. Ze zijn zeker nog niet de beste van de klas, maar hebben wel de ambitie om de transitie mee te dragen. Daar zit economisch een enorm potentieel en daar verwachten we de grootste versnelling.

Bij duurzaam beleggen gaat het minder om rendement en meer over impact

icoon Bij duurzaam beleggen of impact beleggen staan we veel meer stil bij wat een belegging teweegbrengt. Een duurzame belegging is een belegging die actief bijdraagt aan het bereiken van een milieu- en/of een sociale doelstelling en geen nadelige gevolgen heeft voor milieu en maatschappij. Ook moet de onderneming waarin belegd wordt verantwoord bestuur hoog in het vaandel houden. Dit type beleggingen gaat dus nog een stapje verder dan ESG beleggingen en geeft impact voorrang op het rendement.

ESG beleggen en duurzaam beleggen vraagt de juiste begeleiding

icoon Het bewustzijn over ESG beleggen en duurzaam beleggen groeit. We zien zelfs een forse versnelling, vooral onder invloed van de jonge generaties. Als je als ouder je kind naar Brussel ziet trekken om te betogen voor het klimaat, dan ga je nadenken over de toekomst. Maar dat groeiende bewustzijn doet ook het aantal vragen stijgen. Het is dan ook geen makkelijk onderwerp. Neem nu kernenergie: investeer je daarin of niet? Er bestaat daar geen eenduidig antwoord op. De belangrijkste boodschap is: zoek de juiste sparringpartner om erover te praten, om je te begeleiden.

Meer lezen

ESG beleggen: van trend naar norm

ESG beleggen is populairder dan ooit. Sterker nog: de vraag is niet óf het klassiek beleggen helemaal zal overvleugelen, wel wannéér. “Eigenlijk is er geen enkel argument om niet voor ESG beleggen te kiezen”, klinkt het bij Hans Timmerman van ABN AMRO Private Banking.

Interview Pieter Loose: “Duurzaam investeren bepaalt de toekomst”

“Bedrijven met een duurzame bedrijfscultuur, daar zit vandaag het rendement.” Meer nog: volgens ondernemer Pieter Loose staan we, na de industriële en digitale revolutie, aan de vooravond van een duurzame revolutie. Voor Pieter Loose is er dan ook geen twijfel mogelijk: investeren doe je in duurzame bedrijven.

De beleggingsportefeuille van ondernemer Pieter Loose

Wilt u weten hoe Pieter Loose kijkt naar duurzame beleggingen? Lees dan hier hoe hij samen met ABN AMRO de ideale portefeuille samenstelt.

De beleggingsportefeuille van ondernemer Bruno Van Steenberghe

Hoe zou Bruno Van Steenberghes ideale duurzame portefeuille eruitzien? Ontdek hoe hij zijn ideale duurzame portefeuille zou samenstellen met de hulp van ABN AMRO Private Banking.