Vier (on)waarheden over duurzaam beleggen

Vier (on)waarheden over duurzaam beleggen

De vraag naar duurzame beleggingen stijgt, steeds meer beleggers willen naast rendement ook een impact maken. Maar er bestaan ook nog veel vragen. Want hoe zit dat met het rendement? En is er wel financieel potentieel? We brengen klaarheid door de juiste antwoorden over duurzaam beleggen te bieden.
 

Duurzame beleggingen leveren minder rendement op

icoon Het is het grootste misverstand rond duurzaam beleggen: het zou je minder rendement opleveren. Het tegendeel is waar. Bij duurzame beleggingen kijken we op langere termijn, over een bepaalde beleggingshorizon heen. Als je erover nadenkt, is het logisch dat het op lange termijn net meer rendeert. Denk aan oliebedrijven. Die brengen op korte termijn meer op, wat te verklaren is door de huidige situatie. Maar op lange termijn zakt hun waardering, omdat we in een versneld tempo aan een energietransitie bezig zijn. De voorraden die zij op hun balans hebben staan, worden na verloop van tijd waardeloos. Het zijn de bedrijven die goed anticiperen op wat er op ons afkomt , die fantastische opportuniteiten zullen grijpen. Daar zit het potentieel.

Het financiële potentieel van duurzame beleggingen is enorm

icoon Net zoals bij de laatste industriële golf of meer recent de digitaliseringsgolf zijn het de bedrijven die vroeg op de kar springen die het meeste potentieel hebben. Als bank is het onze taak om dat potentieel te vinden. Het gaat over bedrijven die al heel goed scoren en innovatieve bedrijven die bijdragen aan één of meer toekomstgerichte duurzaamheidsthema’s, zoals gezond leven, recycling en energie-efficiëntie. Door de recente ontwikkelingen is ook alles rond energietransitie heel erg belangrijk. Onder andere Duitsland streeft ernaar om reeds klimaatneutraal te worden tegen 2035 in plaats van het vorige streefdoel 2050. De meerderheid zijn bedrijven die in het peloton zitten. Ze zijn zeker nog niet de beste van de klas, maar hebben wel de ambitie om de de transitie mee te dragen. Daar zit economisch een enorm potentieel en daar verwachten we de grootste versnelling.

Bij duurzaam beleggen gaat het minder om rendement en meer over impact

icoon Een belegging doe je sowieso om rendement te halen. Dat blijft het vertrekpunt. Het klopt wel dat we veel meer stilstaan bij wat een belegging teweegbrengt. We investeren heel veel tijd in dat gesprek met onze klanten. Je krijgt van ons daarom niet enkel inzicht in je rendement, maar ook in de impact van je portefeuille. Zo geven we bijvoorbeeld een overzicht van hoeveel CO₂-uitstoot je beleggingen compenseren. Al is het ruimer dan enkel het ecologische aspect. Ook goed bestuur en de sociale impact van een bedrijf wegen zwaarder door in dat overzicht. Iedere belegging heeft impact, maar je kiest zelf of die negatief of positief is.

Duurzaam beleggen vraagt de juiste begeleiding

icoon Het bewustzijn over duurzaam beleggen groeit. We zien zelfs een forse versnelling, vooral onder invloed van de jonge generaties. Als je als ouder je kind naar Brussel ziet trekken om te betogen voor het klimaat, dan ga je nadenken over de toekomst. Maar dat groeiende bewustzijn doet ook het aantal vragen stijgen. Het is dan ook geen makkelijk onderwerp. Neem nu kernenergie: investeer je daarin of niet? Er bestaat daar geen eenduidig antwoord op. De belangrijkste boodschap is: zoek de juiste sparringpartner om erover te praten, om je te begeleiden.

 

Heeft u zelf vragen over hoe duurzaam uw portefeuille is - of zou kunnen zijn?

Vraag dan een vrijblijvende duurzaamheidsscan van uw portefeuille, of maak een afspraak met een van onze Private Bankers.

Meer lezen

Duurzaam beleggen: van trend naar norm

Duurzaam beleggen is populairder dan ooit. Sterker: de vraag is niet óf het klassiek beleggen helemaal zal overvleugelen, wél wanneer. “Eigenlijk is er geen enkel meer argument om niet voor duurzaam beleggen te kiezen”, klinkt het bij Hans Timmerman van ABN AMRO Private Banking.

Interview Pieter Loose: “Duurzaam investeren bepaalt de toekomst”

“Bedrijven met een duurzame bedrijfscultuur, daar zit vandaag het rendement.” Meer nog: volgens ondernemer Pieter Loose staan we, na de industriële en digitale revolutie, aan de vooravond van een duurzame revolutie. Voor Pieter Loose is er dan ook geen twijfel mogelijk: investeren doe je in duurzame bedrijven.

De beleggingsportefeuille van ondernemer Pieter Loose

Wilt u weten hoe Pieter Loose kijkt naar duurzame beleggingen? Lees dan hier hoe hij samen met ABN AMRO de ideale portefeuille samenstelt.

De beleggingsportefeuille van ondernemer Bruno Van Steenberghe

Hoe zou Bruno Van Steenberghes ideale duurzame portefeuille eruitzien? Ontdek hoe hij zijn ideale duurzame portefeuille zou samenstellen met de hulp van ABN AMRO Private Banking.