Duurzaam Beleggen

Duurzaam beleggen

bij ABN AMRO Private Banking

Hoe duurzaam is uw portefeuille?

  • Ontdek hoe uw portefeuille scoort ten opzichte van de duurzaamheidsscore van de benchmark
  • Doe een snelle doe-het-zelf scan of vraag een uitgebreide duurzaamheidsscan met een adviseur

De toekomst van beleggen

Onze samenleving is aan het veranderen. Ook als het gaat over beleggen. Steeds meer beleggers houden rekening met duurzaamheid bij de samenstelling van hun portefeuille. Dat is een goede zaak, want duurzame beleggingen zijn cruciaal voor de toekomst van onze wereld én onze portemonnee.

Bij duurzaam beleggen speelt naast het rendement, ook de maatschappelijke impact van een belegging een belangrijke rol. U investeert in ondernemingen die voorop lopen bij het vinden en behouden van de balans tussen mens, milieu en maatschappij.

Duurzaamheidsrapportage

Uw duurzaamheidsrapportage

Wat is duurzame impact van uw beleggingen? 

Als u belegt bij ABN AMRO, krijgt u bij uw kwartaalrapportage een overzicht met de duurzame impact van uw beleggingen. U ziet hoe duurzaam u belegt, of uw beleggingen de juiste ‘benchmark’ halen en wat uw bijdrage is aan de verschillende verdragen die de wereld duurzamer willen maken. Meer uitleg vindt u op de volgende webpagina's.

Onze duurzame beleggingsoplossingen

Duurzaam beleggen mandaat

Duurzaam Discretionair Vermogensbeheer

Beleggen is voor u meer dan louter vermogensgroei. U wilt investeren in duurzame organisaties, in bedrijven die niet alleen financieel maar ook maatschappelijk rendement nastreven. In ondernemingen die voorop lopen bij het vinden en het behouden van de balans tussen ‘people, planet & profit’. De portefeuillemanagers maken duidelijke keuzes om een maatschappelijk verantwoorde beleggingsportefeuille samen te stellen.

Duurzaam Beleggingsadvies

Duurzaam Beleggingsadvies

Duurzaam Beleggingsadvies is gericht op beleggers die duurzaamheid belangrijk vinden en willen beleggen in bedrijven die rekening houden met de balans tussen people, planet en profit. U krijgt beleggingssuggesties op maat, gericht op een duurzame en stabiele samenstelling van uw beleggingsportefeuille. U belegt samen met uw persoonlijke beleggingsadviseur, maar u beslist zelf over aan- en verkopen.

Wilt u een stapje verder gaan?

Impact Beleggen

Uniek in België: het Impact Mandaat

Veel van onze cliënten beleggen al duurzaam om daarmee hun maatschappelijke bijdrage te vergroten. Tegelijkertijd willen onze cliënten steeds vaker weten hoeveel impact ze met duurzame beleggingen kunnen maken. Met ons nieuw Impact Mandaat hebben we nu het antwoord op die vraag. Het Impact Mandaat borduurt voort op de duurzaamheidsstrategie van ABN AMRO. Naast de screening op ESG-factoren heeft de bank een tweede methodologie ontwikkeld samen met ISS-Oekom. Alleen bedrijven waarbij de omzet netto positief bijdraagt aan een betere wereld maken kans op een plek in de portefeuille, die naast aandelen ook obligaties en alternatieven bevat. 

Steeds meer cliënten beleggen duurzaam

Steeds meer cliënten beleggen duurzaam

Op dit moment is ruim 26 miljard euro duurzaam belegd bij ABN AMRO. Wij streven ernaar om dit voor eind 2021 met 26% te laten groeien, en met 35% in 2024.* Wanneer u kiest voor duurzaam beleggen, draagt u samen met ons bij aan het een duurzame toekomst voor u en de volgende generatie.

* Bron: Jaarverslag 2020

Zo start u met duurzaam beleggen bij ABN AMRO Private Banking

1. Afspraak inplannen

Plan een afspraak in met één van onze specialisten. U kunt hiervoor eenvoudig online een afspraak maken .

2. Duurzame doelen bepalen

Tijdens een vrijblijvend gesprek bespreekt u uw doelen en wensen op het gebied van duurzaam beleggen.

3. Beleggingsvorm kiezen

Aan de hand van de uitkomst van uw gesprek, kiest u de beleggingsvorm die bij u past.

Onze keuzes en standpunten

Duurzaamheid is niet alleen zorgen voor het milieu. De juiste zorg voor mensen en de maatschappij is ook een duurzame keuze. Hoe maken wij onze duurzame keuzes en hoe denken we na over dilemma's die bij die keuzes komen kijken? U leest het hieronder.
Wat is het dilemma bij kinderarbeid?

In de praktijk blijkt het onmogelijk om kinderarbeid uit te sluiten. Veel kinderarbeid vindt plaats in de keten van toeleveranciers die moeilijk inzichtelijk is. Een goed voorbeeld is de textielketen. In de keten van toeleveranciers zijn bedrijven bijna nooit direct betrokken bij kinderarbeid, terwijl zij wel indirect betrokken zijn. Zinvoller is om te beoordelen hoe bedrijven ermee omgaan als blijkt dat er kinderarbeid in hun keten plaatsvindt. Gaan zij in gesprek met de toeleverancier? Zijn zij open over waar ze hun producten laten maken? Voeren ze controles uit? En levert dat ook wat op? Dat nemen we allemaal mee bij de beoordeling van de duurzaamheid van een bedrijf.
Wat is het dilemma bij opkomende landen?

Om bij te dragen aan de ontwikkelingsdoelen van de VN willen wij graag beleggen in opkomende landen. Deze landen hebben vaak behoefte aan financiering voor economische vooruitgang, armoedebestrijding en investeringen in basisbehoeften. Tegelijk denken mensen vaak bij bedrijven in deze landen aan bijvoorbeeld corruptie, vervuiling en slechte arbeidsomstandigheden. 

Ook voor beursgenoteerde bedrijven in opkomende landen geldt dat wij kijken naar de ESG-score en controverses en alleen de beste bedrijven selecteren. Daarnaast hebben we een aantal fondsen geselecteerd die in niet-beursgenoteerde bedrijven in opkomende landen beleggen en dus geen ESG-score hebben. De fondsbeheerders van deze fondsen zorgen er echter voor dat dit bedrijven zijn die een goed ESG-beleid hebben.

Wat is het dilemma bij kernwapens?

Alle producenten van wapens vinden wij niet duurzaam en sluiten wij uit van duurzaam beleggen. Hieronder vallen natuurlijk ook de controversiële wapens, zoals kernwapens. Maar moeten wij dan ook de staatsobligaties uitsluiten van landen die zelf kernwapens hebben, zoals Frankrijk? Frankrijk heeft het non-proliferatieverdrag ondertekend en is lid van de NAVO. Frankrijk zal dus kernwapens alleen in het uiterste geval en alleen reactief gebruiken. Tegelijkertijd zet Frankrijk zich aanzienlijk in om de klimaatdoelen te bereiken, waarmee het een positieve bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering. Daarom sluiten wij de staatobligaties van Frankrijk en andere landen die het non-proliferatieverdrag hebben ondertekend niet uit.
Wat is het dilemma bij genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s)?

Er zijn nationale en internationale regels afgesproken over het gebruik van GMO's. Niet alle voedingsproducenten zijn transparant over het vermengen van GMO's in producten. Ook is het nog relatief nieuw waardoor mensen vragen hebben over de effecten op lange termijn. Veel mensen zijn daarom tegen het aanpassen van voedingsmiddelen. Tegelijk is er groeiende vraag naar voedingsmiddelen door een snel stijgende wereldbevolking en zijn GMO's misschien nodig om aan de voedselvraag te voldoen.
Wat is het dilemma bij dierproeven?

Voor de veiligheid en kwaliteit van vooral medicijnen en voedingsmiddelen is het belangrijk dat er dierproeven worden gedaan en soms is het zelfs wettelijk verplicht. Hoewel deze proeven op een grote weerstand stuiten in de maatschappij, blijven ze voorlopig noodzakelijk. Het spreekt voor zich dat dit om een zorgvuldige afweging vraagt in onze beleggingskeuzes.
Wat is het dilemma bij nucleaire energie?

Moderne kernenergie is een relatief 'schone' manier om energie te winnen. De CO2-uitstoot is minimaal en moderne generaties kerncentrales zijn veel veiliger dan oudere generaties. Bovendien produceren ze minder kernafval. Om de doelen van het Parijs-akkoord te halen, zal ook kernenergie een belangrijk onderdeel zijn van de energiemix. Dit blijft echter een probleem in de publieke opinie, ondanks de minimale hoeveelheid kernafval bij moderne centrales. 

Wij zullen in het algemeen niet beleggen in bedrijven die zich alleen bezighouden met de winning van kernenergie. Wel kan het zijn dat wij beleggen in een energiebedrijf dat naast andere vormen van energie ook kernenergie heeft. Of liever nog investeren we in een 'green bond' van deze bedrijven. Green bonds zijn obligaties waarvan de opbrengst specifiek wordt gebruikt voor duurzame energieprojecten, zoals windmolens en zonnepanelen. Ook bedrijven die zich bezighouden met kernenergie overwegen in hernieuwbare energie te investeren en dat willen wij graag stimuleren door in deze obligaties te kunnen beleggen.

Wat is het dilemma bij kinderarbeid?

In de praktijk blijkt het onmogelijk om kinderarbeid uit te sluiten. Veel kinderarbeid vindt plaats in de keten van toeleveranciers die moeilijk inzichtelijk is. Een goed voorbeeld is de textielketen. In de keten van toeleveranciers zijn bedrijven bijna nooit direct betrokken bij kinderarbeid, terwijl zij wel indirect betrokken zijn. Zinvoller is om te beoordelen hoe bedrijven ermee omgaan als blijkt dat er kinderarbeid in hun keten plaatsvindt. Gaan zij in gesprek met de toeleverancier? Zijn zij open over waar ze hun producten laten maken? Voeren ze controles uit? En levert dat ook wat op? Dat nemen we allemaal mee bij de beoordeling van de duurzaamheid van een bedrijf.

Wat is het dilemma bij opkomende landen?

Om bij te dragen aan de ontwikkelingsdoelen van de VN willen wij graag beleggen in opkomende landen. Deze landen hebben vaak behoefte aan financiering voor economische vooruitgang, armoedebestrijding en investeringen in basisbehoeften. Tegelijk denken mensen vaak bij bedrijven in deze landen aan bijvoorbeeld corruptie, vervuiling en slechte arbeidsomstandigheden. 

Ook voor beursgenoteerde bedrijven in opkomende landen geldt dat wij kijken naar de ESG-score en controverses en alleen de beste bedrijven selecteren. Daarnaast hebben we een aantal fondsen geselecteerd die in niet-beursgenoteerde bedrijven in opkomende landen beleggen en dus geen ESG-score hebben. De fondsbeheerders van deze fondsen zorgen er echter voor dat dit bedrijven zijn die een goed ESG-beleid hebben.

Wat is het dilemma bij kernwapens?

Alle producenten van wapens vinden wij niet duurzaam en sluiten wij uit van duurzaam beleggen. Hieronder vallen natuurlijk ook de controversiële wapens, zoals kernwapens. Maar moeten wij dan ook de staatsobligaties uitsluiten van landen die zelf kernwapens hebben, zoals Frankrijk? Frankrijk heeft het non-proliferatieverdrag ondertekend en is lid van de NAVO. Frankrijk zal dus kernwapens alleen in het uiterste geval en alleen reactief gebruiken. Tegelijkertijd zet Frankrijk zich aanzienlijk in om de klimaatdoelen te bereiken, waarmee het een positieve bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering. Daarom sluiten wij de staatobligaties van Frankrijk en andere landen die het non-proliferatieverdrag hebben ondertekend niet uit.

Wat is het dilemma bij genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s)?

Er zijn nationale en internationale regels afgesproken over het gebruik van GMO's. Niet alle voedingsproducenten zijn transparant over het vermengen van GMO's in producten. Ook is het nog relatief nieuw waardoor mensen vragen hebben over de effecten op lange termijn. Veel mensen zijn daarom tegen het aanpassen van voedingsmiddelen. Tegelijk is er groeiende vraag naar voedingsmiddelen door een snel stijgende wereldbevolking en zijn GMO's misschien nodig om aan de voedselvraag te voldoen.

Wat is het dilemma bij dierproeven?

Voor de veiligheid en kwaliteit van vooral medicijnen en voedingsmiddelen is het belangrijk dat er dierproeven worden gedaan en soms is het zelfs wettelijk verplicht. Hoewel deze proeven op een grote weerstand stuiten in de maatschappij, blijven ze voorlopig noodzakelijk. Het spreekt voor zich dat dit om een zorgvuldige afweging vraagt in onze beleggingskeuzes.

Wat is het dilemma bij nucleaire energie?

Moderne kernenergie is een relatief 'schone' manier om energie te winnen. De CO2-uitstoot is minimaal en moderne generaties kerncentrales zijn veel veiliger dan oudere generaties. Bovendien produceren ze minder kernafval. Om de doelen van het Parijs-akkoord te halen, zal ook kernenergie een belangrijk onderdeel zijn van de energiemix. Dit blijft echter een probleem in de publieke opinie, ondanks de minimale hoeveelheid kernafval bij moderne centrales. 

Wij zullen in het algemeen niet beleggen in bedrijven die zich alleen bezighouden met de winning van kernenergie. Wel kan het zijn dat wij beleggen in een energiebedrijf dat naast andere vormen van energie ook kernenergie heeft. Of liever nog investeren we in een 'green bond' van deze bedrijven. Green bonds zijn obligaties waarvan de opbrengst specifiek wordt gebruikt voor duurzame energieprojecten, zoals windmolens en zonnepanelen. Ook bedrijven die zich bezighouden met kernenergie overwegen in hernieuwbare energie te investeren en dat willen wij graag stimuleren door in deze obligaties te kunnen beleggen.

Julien Richelle

Beleggen bij ABN AMRO Private Banking

Heeft u interesse in beleggen bij ABN AMRO Private Banking? Neem dan vrijblijvend contact op met Julien Richelle om uw wensen en behoeften te bespreken. Maak kennis met onze persoonlijke dienstverlening.