ABN AMRO

Duurzaam beleggen en ESG beleggen

bij ABN AMRO Private Banking

Hoe duurzaam is uw portefeuille?

  • Belegt u al? Vraag dan nu vrijblijvend een duurzaamheidsscan aan van uw portefeuille.
  • Nog geen belegger? Vraag een persoonlijk voorstel voor een duurzame beleggingsportefeuille aan.
ESG- en duurzame beleggingen zijn cruciaal voor de toekomst van onze wereld én onze portfolio’s. Want meer dan ooit hebben we nood aan een goede balans tussen mens, milieu en maatschappij. Bij ABN AMRO nemen we onze verantwoordelijkheid op en hebben we intussen reeds jarenlange ervaring in het uitkiezen en aanbieden van ESG- en duurzame beleggingen, zonder aan rendabiliteit in te boeten. Zo denkt u niet alleen aan de toekomst van de planeet, maar ook aan uw eigen toekomst, en die van uw kinderen en kleinkinderen.

Veelgestelde vragen over ESG- en duurzaam beleggen

Vroeger mocht iedereen zelf bepalen wat zij onder duurzaam beleggen verstonden. Door nieuwe regelgeving is er nu een definitie gecreëerd voor duurzaam beleggen zodat iedereen dezelfde invulling geeft aan deze term. En dat is maar goed ook. Want zo kan je inschatten of je beleggingen wel écht duurzaam zijn, en tracht men om het fenomeen waarbij beleggingen ten onrechte als duurzaam worden voorgesteld (ook wel “greenwashing” genoemd) te voorkomen. 

Een duurzame belegging is een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieu of sociale doelstelling mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan die doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen. Dat zijn dus best veel eisen waar een duurzame belegging aan moet voldoen. Dergelijke duurzame beleggingsproducten worden ook wel Artikel 9 (of donker groene) producten genoemd, zoals door de SFDR-regelgeving bepaald. Meer hierover vindt u in onze brochure 'Uw beleggersprofiel onder de loep' .

De nieuwe regelgeving maakt een strikt onderscheid tussen ESG beleggingen en duurzame beleggingen om transparantie te bevorderen en greenwashing te vermijden. Wanneer je kiest voor ESG beleggingen (ook wel Artikel 8 of lichtgroen genoemd) investeer je in ondernemingen die voldoen aan een aantal duurzaamheidscriteria met betrekking tot milieu (Environment), maatschappij (Social) en bestuur (Governance). Deze ESG beleggingen worden bepaald via een best-in class principe, uitsluitingsmethoden en engagement. 

Duurzame beleggingen gaan nog een stapje verder en hebben nog meer criteria waaraan zij moeten voldoen. Het creëren van impact wordt hierbij vooropgesteld: er moet, zoals hierboven reeds vermeld, een positieve bijdrage worden nagestreefd op milieu en/of sociaal vlak. Het financieel rendement komt bij dit type beleggingen op de tweede plaats. 

Via enkele vragen krijgt de bank zicht op uw duurzaamheidsvoorkeuren, meer specifiek geeft u uw voorkeuren op ten opzichte van verschillende duurzaamheidscriteria (bv. een positieve bijdrage leveren aan een milieu- en/of sociale doelstelling). Naast de klassieke risicoprofielbepaling zullen uw duurzaamheidsvoorkeuren mee bepalen welk mandaat voor u het meest geschikt is. Meer hierover vindt u in onze  brochure 'Uw beleggersprofiel onder de loep' .

U wilt van start gaan met ESG- of duurzaam beleggen maar weet niet hoe te beginnen? Uw Private Banker informeert u met plezier over de samenstelling van uw portefeuille en kan u adviseren over onze beleggingsoplossingen. Plan online een afspraak in met één van onze specialisten, en tijdens een vrijblijvend gesprek bespreken we samen met u uw doelen en wensen op het gebied van ESG- of duurzaam beleggen. Aan de hand van de uitkomst van uw gesprek kiest u de beleggingsvorm die bij u past. Tijdens uw kwartaalrapportering krijgt u vervolgens een overzicht met de duurzaamheidsinformatie van uw beleggingen. U kunt dit ook doorheen het jaar consulteren via het Duurzaam Dashboard in onze app of via het webportal.
Er wordt hiervoor gekeken naar bedrijven die actief zijn in toekomstgerichte duurzaamheidsthema’s. Denk bijvoorbeeld aan gezond leven, water, afval en recycleren, energie-efficiëntie en veiligheid. Maar ook bedrijven die inzetten op technologische vooruitgang, productinnovatie en procesmatige optimalisatie met het oog op een meer duurzame toekomst kunnen een meerwaarde hebben in een ESG- of duurzame beleggingsportefeuille.
Er heerst nog steeds het misverstand dat ESG- of duurzame beleggingen per definitie gepaard zouden gaan met een lager rendement. Onze eigen ervaring, op basis van ruim 10 jaar actief te zijn in ESG-beleggen, toont het tegendeel aan. Bij ESG- en duurzame beleggingen brengen we parameters in kaart die aantonen hoe een bedrijf gepositioneerd is met zicht op de toekomst. We bekijken deze beleggingen op lange termijn, over een bepaalde beleggingshorizon heen. Het spreekt voor zich dat bedrijven met een meer duurzame lange termijnvisie ook in de toekomst makkelijker kunnen blijven renderen. Ze begrijpen welke uitdagingen op hun pad komen en zetten deze om in opportuniteiten. Het is dus interessant om dit soort beleggingen te overwegen, omdat u daarmee duurzame transitie mee vooruit helpt, een uitgesproken lange termijn-dimensie in uw portefeuille brengt en op thema’s inzet met groeipotentieel. Houd hierbij evenwel rekening met o.a. het .
Impact beleggen is onze vorm van duurzaam beleggen, waarmee we nog meer de nadruk willen leggen op ons objectief om hiermee een positieve impact te realiseren. Er worden enkel ondernemingen met een meetbaar positief sociaal en/of milieueffect geselecteerd en de omzet moet bijdragen aan de  Sustainable Development Goals. Bij ABN AMRO Private Banking kunt u kiezen voor dit soort investeringen via het Impact Mandaat.

De vrees om de stap te zetten naar ESG- of duurzaam beleggen in deze onzekere socio-economische tijden komt voort uit de veronderstelling dat deze beleggingen minder zouden renderen dan klassieke beleggingen. Wij zien het tegendeel: bedrijven die bewust een meer duurzame lange termijnvisie nastreven bieden op termijn mooie groeiperspectieven. Je zou de duurzaamheidstransitie kunnen vergelijken met de vierde industriële golf, of recenter de digitalisering: zij die vroeg instapten plukten de vruchten. Bedrijven die de boot misten, gingen ten onder. Als bank is het onze taak om de juiste bedrijven te selecteren. Bedrijven met een hoge ESG score en die bijdragen aan één of meer duurzaamheidsthema’s. In het geval van ons duurzaam aanbod worden de ESG-score vereisten nog aangescherpt en wordt er ook geselecteerd op basis van hun netto positieve impact op milieu en/of maatschappij. We zijn ervan overtuigd dat technologische vooruitgang, productinnovatie en procesmatige optimalisatie op termijn zullen leiden tot meer winstgevendheid, een versnelling van de winstgroei en uiteindelijk dus ook een goede waardering op de markten. Als de wereldgemeenschap zich aan het  Klimaatakkoord van Parijs houdt en de Sustainable Development Goals wil realiseren in 2030, bieden duurzame beleggingen interessante opportuniteiten.

Houd hierbij evenwel rekening met o.a. het  .

Duurzaam beleggen van trend naar norm 624x362

ESG beleggen: van trend naar norm

ESG beleggen is populairder dan ooit. Sterker nog: de vraag is niet óf het klassiek beleggen helemaal zal overvleugelen, wel wannéér. “Eigenlijk is er geen enkel argument om niet voor ESG beleggen te kiezen”, klinkt het bij Hans Timmerman van ABN AMRO Private Banking.
Pieter Loose en Hans Timmerman

De beleggingsportefeuille van ondernemer Pieter Loose

Wilt u weten hoe Pieter Loose kijkt naar duurzame beleggingen? Lees dan hier hoe hij samen met ABN AMRO de ideale portefeuille samenstelt.
Vier (on)waarheden over duurzaam beleggen

Vier (on)waarheden over ESG- en duurzaam beleggen

De vraag naar ESG beleggingen (beleggingen met respect voor Environmental, Social en Governance factoren) en duurzame beleggingen stijgt: steeds meer beleggers willen naast een financieel rendement ook een maatschappelijk rendement. Maar er heersen ook nog veel vragen. Want hoe zit dat nu juist met het rendement? Is er wel financieel potentieel? We bespreken in dit artikel een aantal belangrijke (on)waarheden die de ronde gaan.

Zo start u met ESG- en duurzaam beleggen bij ABN AMRO Private Banking

1. Afspraak inplannen

Plan een afspraak in met één van onze specialisten. U kunt hiervoor eenvoudig online een afspraak maken .

2. Bepalen van uw duurzaamheidsprofiel

Tijdens een vrijblijvend gesprek bespreekt u uw doelen en wensen op het gebied van ESG- en duurzaam beleggen.

3. Beleggingsvorm kiezen

Aan de hand van de uitkomst van uw gesprek, kiest u de beleggingsvorm die bij u past.

Onze beleggingsoplossingen

Duurzaam beleggen mandaat

Duurzaam of ESG Discretionair Vermogensbeheer

Onze portefeuillemanagers maken duidelijke keuzes om een maatschappelijk verantwoorde beleggingsportefeuille voor u samen te stellen.
Ontdek onze mandaten
ABN AMRO

Beleggingsadvies

Wilt u zelf de touwtjes in handen houden maar kunt u wat extra advies gebruiken? Samen met de beleggingsadviseur van ABN AMRO Private Banking bouwt u een evenwichtige beleggingsportefeuille op in functie van uw kennis en risicoprofiel.

Meer informatie
ABN AMRO

Duurzaam beleggen: het Impact Mandaat

Het Impact Mandaat gaat nog een stapje verder als het op duurzaamheid aankomt. Alleen bedrijven waarbij de omzet netto positief bijdraagt aan een betere wereld maken kans op een plek in de portefeuille.
Ontdek het Impact Mandaat
ABN AMRO

Duurzaam Dashboard: Wat is de duurzame impact van uw beleggingen?

Als u belegt bij ABN AMRO*, ziet u in uw webportaal en app een overzicht met de duurzame impact van uw beleggingen. U ziet hoe duurzaam u belegt, of uw beleggingen de juiste ‘benchmark’ halen en wat uw bijdrage is aan de verschillende verdragen die de wereld duurzamer willen maken. Meer uitleg vindt u op de volgende webpagina's.

* Enkel voor cliënten belegd in Advies of Vermogensbeheer

Hoe duurzaam is uw portefeuille?

Ontdek hoe uw portefeuille scoort ten opzichte van de duurzaamheidsscore van de benchmark.