Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Overlijden melden of een vraag over een nalatenschap

Het verlies van een dierbare is een aangrijpende gebeurtenis. Als nabestaande moet u veel regelen. Wij helpen u graag de bankzaken zorgvuldig af te handelen.
 

Heeft u vragen over een nalatenschap?

 • Was de overledene klant bij ABN AMRO België en heeft u een vraag over een lopend nalatenschap? Klik hier
 • Wilt u weten of een overledene klant was bij ABN AMRO België? Klik hier. 

Voor vragen met betrekking tot Nederlandse rekeningen verwijzen we u graag door naar de website van ABN AMRO Nederland.

Stappen bij het melden van een overlijden

 1. U meldt ons een overlijden

  Het is belangrijk dat u een overlijden zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. 

  We kunnen de bankzaken dan met de nodige zorg en aandacht voor u afhandelen. Hoe kunt u het overlijden doorgeven?

  • via uw Private Banker of uw vertrouwd contactpersoon binnen de bank; 
  • via uw bankkantoor; 
  • via het contactformulier op onze website.
  Wat doet de bank na het doorgeven? Dit leest u in onze brochure nalatenschappen.
 2. U bezorgt ons de noodzakelijke documenten

  Welke documenten we voor de verdere afhandeling nodig hebben, hangt af van de situatie en de producten (cash/effecten/kredieten) op de rekeningen van de overledene. Hieronder leest u de uitleg over enkele documenten waar we om zullen vragen: 

  2.1 Akte van overlijden 

  We moeten een overlijden officieel kunnen vaststellen. Dit gebeurt via de ‘akte van overlijden’. De burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden geeft deze akte af. Over het algemeen regelt de begrafenisondernemer deze akte voor u. 

  2.2. Attest of akte van erfopvolging 

  We hebben steeds een ‘attest of akte van erfopvolging’ nodig om de bankzaken te kunnen afhandelen. Hierin wordt onder andere vastgesteld wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de afhandeling van de nalatenschap te regelen. Als erfgenaam bent u wettelijk verplicht om een akte van erfopvolging te laten opmaken door een notaris indien: 

  • de overledene gehuwd was met een huwelijkscontract; of 
  • de overledene een testament heeft; of
  • de overledene een akte ‘schenking tussen echtgenoten’ heeft laten opmaken bij een notaris; of 
  • er ‘onbekwame erfgenamen’ zijn, zoals minderjarigen, meerderjarige beschermde personen,… 
   
  Voor de opmaak van een attest van erfopvolging worden kosten aangerekend door de notaris. In alle andere gevallen kan u het attest van erfopvolging laten opstellen door het kantoor Rechtszekerheid van de FOD Financiën. Het kantoor Rechtszekerheid zal de nodige opzoekingen doen en vervolgens het attest gratis ter beschikking stellen. Als deze akte of attest een schuld vermeldt, moet de bank eerst bevestiging ontvangen dat deze werd voldaan alvorens te kunnen vrijgeven. 
   

  2.3. Getekende instructie 

  Om de nalatenschap te verdelen onder de erfgenamen, moet de bank een getekende instructie van alle erfgenamen ontvangen. Het is ook mogelijk dat alle erfgenamen een volmacht geven aan één van hen of aan de notaris belast met de vereffening verdeling van de nalatenschap. Deze persoon kan hen vertegenwoordigen voor de afhandeling van de nalatenschap. Uw Private Banker of contactpersoon zal u hierover informeren. Dit document bevat:

  • informatie over de betreffende rekening;
  • het bedrag dat zal worden overgeschreven naar de erfgenamen; 
  • kopie van de identiteitskaart(en);
  • handtekening van alle erfgenamen.
 3. De rekeningen worden vrijgegeven

  Hebben we alle benodigde documenten (zie stap 2) van u ontvangen? Dan kunnen we de rekeningen vrijgeven. De erfgenamen of de persoon die de nalatenschap afhandelt, bepalen vervolgens wat er met de rekening van de overledene moet gebeuren. Zo kan het zijn dat een gemeenschappelijke rekening kan worden aangehouden op naam van de langstlevende echtgeno(o)t(e). Indien de overledene de enige houder was van een rekening, dan worden de tegoeden op deze rekening overgeschreven naar een rekening op naam van de erfgenamen. Vervolgens wordt de rekening van de overledene opgeheven.
 4. Een gesprek over uw situatie

  Na het overlijden komt er veel op u af. U moet veel regelen en zult misschien de nodige vragen hebben. Na het afhandelen van alle zaken rond het overlijden, heeft u misschien ook nog vragen over uw eigen situatie. Bijvoorbeeld wat u het beste kunt doen met het verkregen geld. En of het verstandig is om eventuele beleggingsproducten te verkopen. 

  We nemen graag de tijd om u als erfgenaam persoonlijk te informeren over onze diensten.

 

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de vertrouwde contactpersoon van de overledene, of contacteer ons via het contactformulier. Wij helpen u graag verder.