Tomorrow

Ingrid De Jonghe

TEJO

Ingrid De Jonghe is pedagoge, criminologe, gedragstherapeut en auteur.
 
Ingrid De Jonghe

De Jonghe studeerde rechten en criminologie. Als advocate specialiseerde ze zich in jeugd- en gezinsrecht. Na 15 jaar rechtspraktijk ging ze terug naar de universiteit om pedagogie en psychologie te studeren en begon in 1996 als gedrags- en systeemtherapeute. In 2009 richt ze TEJO op, een organisatie die met vrijwilligers kortdurende psychologische hulp biedt aan jongeren. In 2010 opende het allereerste TEJO-huis zijn deuren in Antwerpen. 

TEJO biedt jongeren tussen 10 en 20 jaar toegang tot laagdrempelige therapeutische hulp, anoniem en gratis, onmiddellijk, op het moment dat zij er nood aan hebben en op een voor hen bereikbare plaats. Deze hulpverlening wordt aangeboden door professionele therapeuten op vrijwillige basis vanuit verschillende TEJO-huizen in Vlaanderen, gesteund door onthaalmedewerkers en andere deskundige vrijwilligers. 

TEJO wil preventief werken door dringende hulpvragen snel en professioneel op te nemen zodat de probleemsituatie niet escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. Op deze manier wil TEJO het persoonlijk welzijn van jongeren verbeteren en hen opnieuw in hun kracht zetten zodat hun ontwikkelingsproces eenvoudiger en zorgelozer kan verlopen. 

Momenteel zijn er 18 TEJO-huizen in Vlaanderen en 1 in Nederland. 

In 2018 werd Ingrid De Jonghe voorgedragen voor de adellijke titel van barones. In 2019 ontvangt ze voor haar pionierswerk met de TEJO-huizen de Grote Prijs voor Opvoeding, van het Fonds Filson Steers Mariman, onderdeel van de Koning Boudewijnstichting. Een erkenning voor haar uitzonderlijke inzet voor de opvoeding en begeleiding van jongeren. In 2020 kreeg ze ook een Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap. 

Meer info: www.tejo.be