Uitzonderlijke beleggingen

Zeer exclusieve beleggingen op maat

Bent u geïnteresseerd in durfkapitaal, in private equity of in andere niet-beursgenoteerde beleggingen? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Dankzij de sterke internationale aanwezigheid van ABN AMRO in de financiële markt, kunnen we u toegang bieden tot exclusieve beleggingsopportuniteiten zodra ze zich voordoen. Wij treden op als bemiddelaar tussen potentiële investeerders en de aanbieders van durfkapitaal en private equity. Bijvoorbeeld door directe participaties mogelijk te maken, of via poolingconstructies zoals fondsen, beperkte partnerschappen en CV's.

Private Wealth Management