Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Privacy Policy

(van toepassing op Showpad)

 

Privacyverklaring

ABN AMRO Bank N.V. Belgisch Bijkantoor vindt het belangrijk om op een open en duurzame wijze om te gaan met uw persoonsgegevens. Dat doen we door u daarover correct in te lichten.

Wanneer u deze website bezoekt, kan ABN AMRO persoonlijke gegevens over u verzamelen. ABN AMRO zal deze persoonlijke gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden en zal alles in het werk stellen om de verzamelde/verwerkte persoonlijke gegevens te beschermen. Hieronder beschrijven we de doeleinden van de gegevensverwerking door ABN AMRO, het gebruik van cookies en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens kunt uitoefenen.

Informatie die we verzamelen

Om een optimale dienstverlening te garanderen met respect voor uw privacy, verzamelen en verwerken wij uitsluitend relevante en noodzakelijke persoonsgegevens. Het gaat om informatie die u met ons deelt of die we verzamelen omwille van aangeboden diensten of wettelijke verplichtingen. Wij zullen u echter niet vragen om gevoelige gegevens met ons te delen, noch zullen wij deze elders verzamelen.

  • Informatie die u deelt met ABN AMRO: naam en voornaam, e-mailadres, surfgedrag, ondersteunende documenten en rechtstreekse communicatie;
  • Informatie uit andere bronnen: identificatiegegevens, IP-adressen;
  • Cookies: ABN AMRO identificeert via Showpad elke individuele bezoeker aan de hand van zijn of haar emailadres. Om de dienstverlening te optimaliseren, analyseert ABN AMRO het gebruik van de gedeelde bestanden door deze bezoeker op de website (https://abnamro.showpad.biz). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor de aanpassing van interne processen en een optimalisatie van de dienstverlening naar derden toe. Hiervoor gebruiken ABN AMRO en Showpad de volgende (persistente) cookies:
  1. Google Analytics
  2. MixPanel
  3. Segment

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dat noodzakelijk is om de door u gevraagde producten en diensten te leveren.

Uw persoonsgegevens, uw rechten

U behoudt de controle over uw persoonsgegevens. Daartoe kan u ABN AMRO steeds kosteloos vragen om:

  • inzage in de verwerkte gegevens;
  • incorrecte informatie te verbeteren of te laten schrappen;
  • uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

ABN AMRO bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang dat noodzakelijk is voor de geleverde diensten of wettelijke verplichtingen. Daarna verwijderen wij deze gegevens.

Contact

Voor meer informatie of verzoeken rond de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terecht op het volgende adres: ABN AMRO Bank N.V., t.a.v. de Compliance Officer, Borsbeeksebrug 30, 2600 Berchem.

Meer informatie? Raadpleeg het privacybeleid van ABN AMRO.

Wijzigingen

ABN AMRO behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen deze Privacyverklaring. Indien er substantiële wijzigingen worden aangebracht, zal ABN AMRO u daarvan op de hoogte brengen.