Investment Outlook 2020: Voorzichtige zonnestralen

Delen

In deze Beleggingsstrategie presenteren we onze visie op de huidige economische situatie en delen we onze verwachtingen voor 2020. We zien veel wolken op de economische weerkaart. Maar er breken wat voorzichtige zonnestralen door.

De economische groei vertraagde in 2019. Veel beleggers vreesden dat er een recessie in aantocht was. Maar inmiddels zien we wat voorzichtige zonnestralen doorbreken. En dus is er reden om iets optimistischer te zijn. Wij verwachten in 2020 geen recessie. Daarmee is de weg vrij voor een periode van lage maar positieve economische groei. Voor beleggers is het belangrijk om een evenwichtige portefeuille aan te houden. Onze suggestie: beleg wat minder in obligaties, blijf beleggen in aandelen en hou een buffer in liquiditeiten aan.

Strategy svg

Onze strategische richting

De economische groei vertraagde in 2019. Veel beleggers vreesden dat er een recessie in aantocht was. Maar inmiddels zien we wat voorzichtige zonnestralen doorbreken. En dus is er reden om iets optimistischer te zijn. Wij verwachten in 2020 geen recessie. Daarmee is de weg vrij voor een periode van lage maar positieve economische groei. Voor beleggers is het belangrijk om een evenwichtige portefeuille aan te houden. Onze suggestie: beleg wat minder in obligaties, blijf beleggen in aandelen en hou een buffer in liquiditeiten aan.

Lees verder

Analysis_300 dpi.svg

Beleggingskansen in energieopslag

Overheden en bedrijven spannen zich in om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Onze stroomvoorziening zal steeds meer afhankelijk zijn van duurzame energie. En ook om onze elektrische auto’s te laten rijden hebben we duurzame energie nodig. Dit brengt met zich mee dat energieopslag van cruciaal belang wordt. En dat levert kansen op voor beleggers.

Lees verder

Download de Investment Outlook

Voorzichtige zonnestralen​ (PDF 2 MB)

Meer over ons

Beleggen brengt risico's met zich mee

Maak een afspraak

FAQ

Is het ergste voorbij?

Je kunt vanuit allerlei invalshoeken naar de mondiale economie kijken. Productie, diensten en internationale handel. We zien langzaam een einde komen aan de verslechtering van de productiesector. Er kan zich zelfs een verbetering aandienen.

Datzelfde geldt voor de auto-industrie, die het vooral in Duitsland zwaar te verduren heeft gehad. Wat de internationale handel betreft is het een kwestie van ‘eerst zien dan geloven’. Wel zijn er hoopgevende tekenen dat de handelsoorlog tussen de VS en China in ieder geval niet verder verslechtert. Dat is positief voor de wereldwijde economische groei in 2020.

Wat zijn de risico's waarmee in 2020 rekening moet worden gehouden?

Naast de lichtpunten, is het belangrijk om ook aandacht te besteden aan enkele risico’s.

De productie blijft zwak. Dat betekent dat we het risico van ‘besmetting’ naar andere delen van de economie nog niet kunnen uitsluiten, zoals naar de dienstensector.

Er zijn ook geopolitieke risico’s, zoals de handelsoorlog tussen de VS en China (die nog altijd hoog kan oplopen), de Amerikaanse verkiezingen, de afzettingsprocedure tegen president Trump en de voortslepende brexit-saga.

Wat is de visie van ABN AMRO op aandelen?

We gaan 2020 in met een neutrale positie ten aanzien van aandelen.

Binnen aandelen hebben we onze relatief sterke voorkeur voor Amerikaanse aandelen ten opzichte van Europese aandelen verlaagd. Onze voorkeur gaat nog altijd uit naar de VS, maar in mindere mate. We blijven neutraal ten aanzien van de opkomende markten.

Op sectorniveau adviseren we een belegging in bedrijven in de gezondheidszorg en in informatietechnologie. Beide sectoren moeten het goed kunnen doen, zelfs in een scenario van lagere economische groei. Consumptiegoederen en nutsbedrijven laten we op dit moment links liggen. Tot slot zijn we positiever geworden over financiële instellingen. Die sector staat nu op neutraal.

Moet duurzame energie overwogen worden?

De ontwikkelingen in de duurzame energie brengen interessante beleggingskansen met zich mee. En er is meer dan het sterke milieu-argument. Het wordt ook steeds meer een economische afweging. De kosten van duurzame energie, van wind- en zonne-energie, zijn namelijk een stuk sneller gedaald dan verwacht. 

Naarmate het gebruik van duurzame energie toeneemt, komt er ook steeds meer belangstelling voor energieopslag en batterijen. Hier liggen absoluut kansen. Ook een gebied waarin steeds meer kansen liggen: elektrische auto’s.

Welke mogelijkheden zijn er binnen het obligatiesegment?

Hoewel we in het algemeen minder enthousiast zijn over obligaties zien we nog altijd mogelijkheden bij Investment Grade credits. Er valt met dit papier een hoger rendement te verdienen. Bovendien leggen de aankopen door de centrale banken een bodem onder deze markt. Ook obligaties in de opkomende markten bieden kansen. Die kunnen namelijk meeliften op de dalende rente en de lagere inflatie. Verder zijn staatsobligaties in de perifere landen van de eurozone aantrekkelijk.