Obligaties: de druk neemt toe

Jan Deprez

Jan Deprez

Head of Fund Management

jan.deprez@be.abnamro.com

Obligaties: de druk neemt toe

De rente op veel Europese staatsobligaties is negatief. Daarom hebben wij het zwaartepunt van obligatieportefeuilles sinds enige tijd verlegd naar Investment Grade bedrijfsobligaties. Voor 2020 blijven wij deze strategie aanbevelen. Maar waakzaamheid is vereist: zelfs de kleinste economische zonnestraaltjes kunnen ertoe leiden dat de obligatiemarkt hogere rentes gaat verwachten. Voor obligatiebeleggers is het belangrijk dat zij zich hiervan bewust zijn. Als de turbulentie in de markt toeneemt, is actief portefeuillebeheer raadzaam.

Obligatierentes (yields) zijn sinds lange tijd laag. Dit komt doordat we te maken hebben met zeer geringe inflatie, lage economische groei, opkoopprogramma’s en lage beleidsrentes van centrale banken. De rente op een groot deel van de staatsobligaties uit de eurozone is zelfs negatief. Actieve beleggers kunnen obligaties met negatieve rentes kopen als zij denken dat de rentes nog verder omlaag zullen gaan. Bij obligaties geldt namelijk: dalende rentes betekenen hogere koersen (en andersom). Als beleggers deze obligaties vóór de aflossingsdatum weer verkopen, dan kunnen zij dus een koerswinst verzilveren. Maar deze strategie wordt wel steeds risicovoller. Naarmate de obligatierentes verder omlaag gaan, neemt het risico toe dat zij weer zullen opveren en dat de obligatiekoersen dus zullen dalen.

Onze belangrijkste strategie bij deze lage rentestanden was het verlagen van posities in toonaangevende staatsobligaties. In plaats van die staatsobligaties gaven wij de voorkeur aan liquiditeiten (zeer veilig maar het levert niet veel op) in combinatie met risicovollere obligatiesegmenten (denk aan bedrijfsobligaties). We blijven deze strategie volgen. Maar als het economische beeld wat vriendelijker wordt, dan is het voor beleggers belangrijk om deze twee uitersten (veilig spaargeld en risicovollere obligaties) wat meer in balans te brengen.

Recent hebben we wat voorzichtige zonnestralen gezien op macro-economisch vlak. Elke keer als de economische wolken een beetje openbreken, kan de obligatiemarkt rentestijgingen verwachten. Hierdoor komen obligatiekoersen onder druk te staan. Om daarop voorbereid te zijn, geven wij beleggers een paar tactische suggesties mee:

 • Verlaag de duratie (van overwogen richting neutraal).
  Een hogere (overwogen) duratie is een strategie die past bij een marktklimaat van dalende rentes. Nu het risico is toegenomen dat rentes gaan stijgen, is een lagere duratie verstandiger.
 • Behoud het zwaartepunt van Investment Grade (niet-financiële) bedrijfsobligaties.
  De ECB begon opnieuw met het opkopen van bedrijfsobligaties. Dat biedt bescherming aan dit obligatiesegment.
 • Zet geleidelijk wat liquiditeiten aan het werk door er obligaties voor te kopen.
  De spaarrente is erg laag. Obligaties hebben risico’s maar zullen naar verwachting ook weer wat meer rendement opleveren.
 • Spreid de risico’s over meerdere obligatiesegmenten.
  Qua staatsobligaties zien wij kansen voor obligaties uit landen in de Europese periferie. Een kleine positie in staatsobligaties uit opkomende markten (in harde valuta’s) kan eveneens interessant zijn. Voor wat betreft bedrijfsobligaties ligt onze voorkeur bij een kleine positie in bedrijfsobligaties uit opkomende markten en High Yield bedrijfsobligaties.

Voor obligatiebeleggers zal 2020 waakzaamheid en een actieve houding vereisen. Er zijn kansen te benutten, maar er liggen ook risico’s op de loer. Obligatiebeleggen is een veel tactischer spel geworden.

Mary Pieterse-Bloem – Hoofd Obligatiebeleggen

Negatieve rentes op veel Europese staatsobligaties

Land Vijfjaars staatsobligaties Tienjaars staatsobligaties
Duitsland Negatief Negatief
Oostenrijk Negatief Negatief
Frankrijk Negatief Negatief
Nederland Negatief Negatief
België Negatief Negatief
Finland Negatief Negatief
Italië Positief Positief
Ierland Negatief Positief
Spanje Negatief Positief
Portugal Negatief Positief
Griekenland Positief Positief

Bron: Bloomberg, ABN AMRO Private Banking

Download de Investment Outlook

Voorzichtige zonnestralen​ (PDF 2 MB)

Meer over ons

Beleggen brengt risico's met zich mee

Maak een afspraak

FAQ

Is het ergste voorbij?

Je kunt vanuit allerlei invalshoeken naar de mondiale economie kijken. Productie, diensten en internationale handel. We zien langzaam een einde komen aan de verslechtering van de productiesector. Er kan zich zelfs een verbetering aandienen.

Datzelfde geldt voor de auto-industrie, die het vooral in Duitsland zwaar te verduren heeft gehad. Wat de internationale handel betreft is het een kwestie van ‘eerst zien dan geloven’. Wel zijn er hoopgevende tekenen dat de handelsoorlog tussen de VS en China in ieder geval niet verder verslechtert. Dat is positief voor de wereldwijde economische groei in 2020.

Wat zijn de risico's waarmee in 2020 rekening moet worden gehouden?

Naast de lichtpunten, is het belangrijk om ook aandacht te besteden aan enkele risico’s.

De productie blijft zwak. Dat betekent dat we het risico van ‘besmetting’ naar andere delen van de economie nog niet kunnen uitsluiten, zoals naar de dienstensector.

Er zijn ook geopolitieke risico’s, zoals de handelsoorlog tussen de VS en China (die nog altijd hoog kan oplopen), de Amerikaanse verkiezingen, de afzettingsprocedure tegen president Trump en de voortslepende brexit-saga.

Wat is de visie van ABN AMRO op aandelen?

We gaan 2020 in met een neutrale positie ten aanzien van aandelen.

Binnen aandelen hebben we onze relatief sterke voorkeur voor Amerikaanse aandelen ten opzichte van Europese aandelen verlaagd. Onze voorkeur gaat nog altijd uit naar de VS, maar in mindere mate. We blijven neutraal ten aanzien van de opkomende markten.

Op sectorniveau adviseren we een belegging in bedrijven in de gezondheidszorg en in informatietechnologie. Beide sectoren moeten het goed kunnen doen, zelfs in een scenario van lagere economische groei. Consumptiegoederen en nutsbedrijven laten we op dit moment links liggen. Tot slot zijn we positiever geworden over financiële instellingen. Die sector staat nu op neutraal.

Moet duurzame energie overwogen worden?

De ontwikkelingen in de duurzame energie brengen interessante beleggingskansen met zich mee. En er is meer dan het sterke milieu-argument. Het wordt ook steeds meer een economische afweging. De kosten van duurzame energie, van wind- en zonne-energie, zijn namelijk een stuk sneller gedaald dan verwacht. 

Naarmate het gebruik van duurzame energie toeneemt, komt er ook steeds meer belangstelling voor energieopslag en batterijen. Hier liggen absoluut kansen. Ook een gebied waarin steeds meer kansen liggen: elektrische auto’s.

Welke mogelijkheden zijn er binnen het obligatiesegment?

Hoewel we in het algemeen minder enthousiast zijn over obligaties zien we nog altijd mogelijkheden bij Investment Grade credits. Er valt met dit papier een hoger rendement te verdienen. Bovendien leggen de aankopen door de centrale banken een bodem onder deze markt. Ook obligaties in de opkomende markten bieden kansen. Die kunnen namelijk meeliften op de dalende rente en de lagere inflatie. Verder zijn staatsobligaties in de perifere landen van de eurozone aantrekkelijk.