Grondstoffen & valuta's

Georgette Boele

Coordinator FX and Precious Metals Specialist

georgette.boele@nl.abnamro.com

Olie en goud: gemengd beeld

Goud en olie zijn twee belangrijke componenten van de grondstoffensector. Hoewel beide grondstoffen gevoelig zijn voor ontwikkelingen op het wereldtoneel, lijken de prijzen van goud en olie op dit moment geen duidelijke richting te hebben. Maar in 2020 kan daar verandering in komen: wij denken dat zowel de goud- als de olieprijs eind 2020 hoger zal liggen dan nu.

De olieprijs is enigszins richtingloos. De risicopremie (weerspiegeld in het prijsverschil tussen Brent-olie en WTI-olie) is niet substantieel gestegen. Dit ondanks de toegenomen geopolitieke spanningen, waaronder die tussen Iran en Saudi-Arabië. Het lijkt erop dat de markt zich comfortabel voelt met de manier waarop staatsoliemaatschappij Saudi Aramco de recente productieverstoringen heeft aangepakt. Ondertussen blijven de negatieve economische effecten van het Amerikaans-Chinese handelsconflict wegen op de verwachte groei van de vraag naar olie.

Ondanks een mogelijke wapenstilstand tussen de Verenigde Staten en China denken wij dat de handelsoorlog een drukkend effect zal blijven hebben op de economische groei. Vanwege de lagere economische groei heeft het Internationaal Energie Agentschap zijn groeiprognoses voor de olievraag verlaagd, zowel voor 2019 als 2020. Dit betekent dat het opwaarts potentieel van de olieprijs begrensd is. Daarnaast is er sprake van hogere olieproductie in de Verenigde Staten, te midden van een oliemarkt waarin het aanbod al voldoende is.

Maar als de geopolitieke spanningen toenemen, dan kan dat leiden tot hogere olieprijzen. Hogere prijzen mogen we ook verwachten als de OPEC (organisatie van olie-exporterende landen) besluit tot een nog sterkere productieverlaging dan nu overeengekomen is. Begin december zullen de OPEC-landen en de landen die akkoord zijn gegaan met een productieverlaging (Rusland voorop) weer vergaderen. OPEC-voorzitter Mohammed Barkindo heeft al laten weten dat zijn organisatie “er alles aan zal doen” om een verdere daling van de olieprijs te voorkomen. Zo hintte hij op een verlenging van de huidige productieverlagingsovereenkomst (die in maart 2020 afloopt) en zelfs op een sterkere verlaging van de productie. Onze eindejaarsprognose voor 2020 is USD 70 per vat voor Brent en USD 65 voor WTI.

Positieve goudprognose voor 2020, maar eerst zwakte

De goudprijs is dit jaar zo’n 14 procent gestegen. Op 4 september werd een hoogtepunt aangetikt van USD 1557 per ounce. Sindsdien is de prijs gedaald. Ontwikkelingen op de langere termijn zijn nog altijd gunstig voor goud. Denk aan het verruimende beleid van centrale banken en het groeiende aantal staatsobligaties waarop de rente negatief is. Maar op korte termijn kan de goudprijs meer zwakte ervaren, vooral omdat de verruimingsmaatregelen van de grote centrale banken inmiddels in de goudprijs verwerkt zijn.

Zowel in de futures-markt als in exchange-traded funds hebben veel beleggers via zogenoemde long-posities ingespeeld op een stijging van de goudprijs. Mocht op korte termijn een rally uitblijven dan zullen beleggers waarschijnlijk winstnemen op een deel van die long-posities. Ook dat kan op korte termijn leiden tot verzwakking van de goudprijs. Als een aanzienlijk deel van de long-posities eenmaal gesloten is, is er ruimte voor optimisme ten aanzien van de goudprijs in 2020. Wij verwachten dat de goudprijs eind 2020 op USD 1600 per ounce zal staan.

Georgette Boele – Senior Strateeg Valuta’s en Edelmetalen

1 Bij het opstellen van deze publicatie moest de OPEC-vergadering nog plaatsvinden.

Vooruitzicht zachte brexit geeft euro steun

Een ‘no-deal’ brexit lijkt van tafel te zijn. Hierdoor hebben zowel de euro als het Britse pond wat steun in de rug gekregen. Maar de relatieve kalmte die we nu in valutamarkten zien, zou weleens ten einde kunnen komen. De Amerikaanse dollar kan namelijk te maken krijgen met een verkoopgolf.

Begin oktober daalde de euro (EUR/USD) tot onder 1,09 versus de dollar. Die verzwakking van de euro werd veroorzaakt door een gebrek aan dollarliquiditeit, zwakkere macro-economische cijfers uit de eurozone en onzekerheid rond de brexit. Sindsdien heeft de euro zich hersteld. De vooruitzichten omtrent de brexit zijn namelijk aanzienlijk verbeterd. Daarnaast heeft de Fed maatregelen getroffen om de dollarliquiditeit te vergroten en bleven verdere macro-economische tegenvallers in de eurozone uit.

Wij denken dat een chaotische brexit inmiddels onwaarschijnlijk is. In de aanloop naar de verkiezingen van 12 december gaan de Britse Conservatieven campagne voeren voor hun brexit-deal. De Labour-partij zal aansturen op een nieuw referendum. En de Liberalen zullen het herroepen van Artikel 50 (het artikel in het EU-verdrag dat gaat over uittreding) tot speerpunt van hun campagne maken. Deze ontwikkelingen hebben het Britse pond een sterke impuls gegeven en de euro ondersteund en dat zal naar verwachting nog wel even zo blijven. Tegelijkertijd heeft de verbeterde brexit-situatie (en ook het vooruitzicht van een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China) een drukkend effect gehad op de Zwitserse frank, de Japanse yen en de Amerikaanse dollar.

Kalme valutamarkten – maar voor hoelang?

Er heerst al enige tijd een relatieve kalmte op de valutamarkten, met name voor wat betreft de EUR/USD. Wij denken niet dat die stabiliteit lang houdbaar is. In de eerste plaats is de volatiliteit (beweeglijkheid) in de optiemarkt extreem laag. Dit is op zichzelf geen reden om hogere volatiliteit te verwachten, maar het zet ons aan tot denken. In de tweede plaats bevindt de Amerikaanse dollar zich op een hoog niveau en is deze munt relatief duur. Het Britse pond, de euro, de Australische dollar en de Nieuw-Zeelandse dollar zijn juist relatief goedkoop. Bovendien is het technische plaatje mogelijk aan het veranderen. De Amerikaanse dollar bevindt zich in de buurt van het 200-daags voortschrijdend gemiddelde (gemeten aan de hand van de US Dollar Index). Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde biedt vaak een goede indicatie voor de richting van valutamarkten op langere termijn. Als de Amerikaanse dollar langdurig onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde duikt, dan kan dat het begin markeren van een grotere dollardaling.

Tenslotte: speculanten zitten per saldo long in de Amerikaanse dollar en per saldo short in de euro, het pond en de Australische en Nieuw-Zeelandse dollar. De netto shortposities in die laatste twee munten zijn ook nog eens behoorlijk omvangrijk. Als speculanten besluiten om een deel van die shortposities af te bouwen, dan zouden deze valuta’s flink aan kracht winnen versus de Amerikaanse dollar. Al met al denken wij dat beleggers op dit moment huiverig zijn om bij de huidige koersniveaus longposities in de Amerikaanse dollar op te bouwen. Het risico groeit dat we in de komende maanden een verkoopgolf in de Amerikaanse dollar gaan zien.

Georgette Boele – Senior Strateeg Valuta’s en Edelmetalen

Download de Investment Outlook

Voorzichtige zonnestralen​ (PDF 2 MB)

Meer over ons

Beleggen brengt risico's met zich mee

Maak een afspraak

FAQ

Is het ergste voorbij?

Je kunt vanuit allerlei invalshoeken naar de mondiale economie kijken. Productie, diensten en internationale handel. We zien langzaam een einde komen aan de verslechtering van de productiesector. Er kan zich zelfs een verbetering aandienen.

Datzelfde geldt voor de auto-industrie, die het vooral in Duitsland zwaar te verduren heeft gehad. Wat de internationale handel betreft is het een kwestie van ‘eerst zien dan geloven’. Wel zijn er hoopgevende tekenen dat de handelsoorlog tussen de VS en China in ieder geval niet verder verslechtert. Dat is positief voor de wereldwijde economische groei in 2020.

Wat zijn de risico's waarmee in 2020 rekening moet worden gehouden?

Naast de lichtpunten, is het belangrijk om ook aandacht te besteden aan enkele risico’s.

De productie blijft zwak. Dat betekent dat we het risico van ‘besmetting’ naar andere delen van de economie nog niet kunnen uitsluiten, zoals naar de dienstensector.

Er zijn ook geopolitieke risico’s, zoals de handelsoorlog tussen de VS en China (die nog altijd hoog kan oplopen), de Amerikaanse verkiezingen, de afzettingsprocedure tegen president Trump en de voortslepende brexit-saga.

Wat is de visie van ABN AMRO op aandelen?

We gaan 2020 in met een neutrale positie ten aanzien van aandelen.

Binnen aandelen hebben we onze relatief sterke voorkeur voor Amerikaanse aandelen ten opzichte van Europese aandelen verlaagd. Onze voorkeur gaat nog altijd uit naar de VS, maar in mindere mate. We blijven neutraal ten aanzien van de opkomende markten.

Op sectorniveau adviseren we een belegging in bedrijven in de gezondheidszorg en in informatietechnologie. Beide sectoren moeten het goed kunnen doen, zelfs in een scenario van lagere economische groei. Consumptiegoederen en nutsbedrijven laten we op dit moment links liggen. Tot slot zijn we positiever geworden over financiële instellingen. Die sector staat nu op neutraal.

Moet duurzame energie overwogen worden?

De ontwikkelingen in de duurzame energie brengen interessante beleggingskansen met zich mee. En er is meer dan het sterke milieu-argument. Het wordt ook steeds meer een economische afweging. De kosten van duurzame energie, van wind- en zonne-energie, zijn namelijk een stuk sneller gedaald dan verwacht. 

Naarmate het gebruik van duurzame energie toeneemt, komt er ook steeds meer belangstelling voor energieopslag en batterijen. Hier liggen absoluut kansen. Ook een gebied waarin steeds meer kansen liggen: elektrische auto’s.

Welke mogelijkheden zijn er binnen het obligatiesegment?

Hoewel we in het algemeen minder enthousiast zijn over obligaties zien we nog altijd mogelijkheden bij Investment Grade credits. Er valt met dit papier een hoger rendement te verdienen. Bovendien leggen de aankopen door de centrale banken een bodem onder deze markt. Ook obligaties in de opkomende markten bieden kansen. Die kunnen namelijk meeliften op de dalende rente en de lagere inflatie. Verder zijn staatsobligaties in de perifere landen van de eurozone aantrekkelijk.