Duurzaam Beleggingsadvies

Bijdragen aan een betere wereld

Duurzaam Beleggingsadvies is gericht op beleggers die duurzaamheid belangrijk vinden en willen beleggen in bedrijven die rekening houden met de balans tussen people, planet en profit. U krijgt suggesties op maat, gericht op een duurzame en stabiele samenstelling van uw beleggingsportefeuille. U belegt samen met uw persoonlijke beleggingsadviseur, maar u beslist zelf over aan- en verkopen.

In welke instrumenten kan u beleggen?

Wij geven de voorkeur aan duurzame beleggingsfondsen of indexproducten voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille. Die portefeuille is ingericht volgens onze beleggingsvisie op duurzaam beleggen. Voor de selectie van de fondsen in ons duurzaam beleggingsuniversum baseren we ons op de duurzaamheidsscore van Morningstar, namelijk de ‘Globes’. U kan geen beleggingen doen in fondsen met score ‘1 Globe’. 
 
Spreekt duurzaam beleggen u aan maar wilt u liever zelf accenten leggen in uw beleggingsportefeuille? Dat kan ook. De door ons gevolgde aandelen en obligaties zijn voorzien van een duurzaamheidsindicator, zodat u kunt zien welke aandelen bij uw eigen duurzame visie passen. 
 

Duurzaamheidsindicator

Sustainalytics bepaalt voor elke onderneming een ESG Risk-score. Om dit te meten kijkt het bureau naar de blootstelling aan ESG Risico’s van het bedrijf. Vervolgens wordt er onderzocht hoe goed het bedrijf in staat is om deze risico’s te managen. Hoe kleiner het niet-beheerste risico, hoe beter het bedrijf scoort. 
 
De vergelijking van deze ESG Risk-score met alle andere onderzochte bedrijven resulteert in een duurzaamheidsindicator. De duurzaamheidsindicator kent 5 mogelijke scores. Het is niet mogelijk om te beleggen in aandelen en obligaties van bedrijven met de duurzaamheidsindicator ‘slecht’. 
Krijgt een bedrijf de score 'Uitstekend' qua duurzaamheid? Dan heeft dat bedrijf op het gebied van ESG Risico en ESG Management zijn zaken beter op orde dan andere bedrijven uit het onderzoeksuniversum van Sustainalytics. 
Scoort een bedrijf 'Matig'? Dan heeft het zich op het gebied van duurzaamheid niet of minder ver ontwikkeld.

Disclaimer voor de duurzaamheidsindicator

ABN AMRO Bank N.V. gaat zorgvuldig te werk bij het vaststellen van de duurzaamheidsindicator. De informatie is echter niet door een accountant gecontroleerd en kan altijd gewijzigd worden. De indicatoren zijn voor een deel gebaseerd op informatie van externe onderzoeksbureaus. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor enige schade die een gevolg is van het (directe of indirecte) gebruik van de indicatoren. De indicatoren op zich zijn niet bedoeld als een aanbeveling voor individuele bedrijven, en evenmin als een aanbod tot het kopen of verkopen van beleggingen. Hierbij moet worden aangetekend dat de indicatoren een opinie op een bepaald moment weergeven, waarbij een aantal verschillende duurzaamheidsaspecten in aanmerking is genomen. De duurzaamheidsindicator geeft slechts een indicatie van de duurzaamheid van een bedrijf binnen het onderzoeksuniversum.

Inzicht in uw vermogen

Bij ABN AMRO maken we gebruik van diverse bronnen om u goed te informeren over uw beleggingsportefeuille. Zo informeren we u op regelmatige basis over de samenstelling van uw portefeuille, het rendement en ons beleggingsbeleid. Bovendien neemt uw beleggingsadviseur eens per jaar uw portefeuille met u door.

Wenst ook u het verschil te maken door over te stappen naar duurzaam beleggen? Onze specialisten zoeken samen met u de juiste beleggingsoplossing voor uw vermogen.

Neem contact met ons op