Hoe duurzaam is uw beleggingsportefeuille ? Nieuw: de duurzaamheidsscan wijst u de weg naar een duurzame beleggingsportefeuille.

Hoe duurzaam belegt u?

Om na te gaan of uw portefeuille duurzaam is, heeft ABN AMRO Private Banking de duurzaamheidsscan ontwikkeld. Door uw aandelen en fondsen te ‘scannen’ krijgt uw portefeuille een duurzaamheidsscore. Deze duurzaamheidsscore vergelijken we met een benchmark, dit is een weging van een bepaalde standaard over de verschillende vermogenscategorieën.

Daarnaast krijgt u de duurzaamheidsscore per aandeel of fonds, afgezet tegen de benchmark per sector. Onze beleggingsadviseurs stellen de duurzaamheidsscan voor u op en vervolgens bespreken ze de uitkomst ervan met u persoonlijk.

Hoe werkt de duurzaamheidsscan?

Om de duurzaamheidsscore van uw portefeuille te berekenen, maken we gebruik van Sustainalytics en Morningstar.
 
Sustainalytics is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat wereldwijd voorop loopt in duurzaamheidsonderzoek onder bedrijven. Hiervoor gebruiken zij ESG-Risk ratings, wat staat voor Environment, Social en Governance. 
 
Sustainalytics evalueert de prestaties van een bedrijf op het gebied van milieu, sociale prestaties en behoorlijk bestuur. Morningstar gebruikt de gegevens van Sustainalytics en vergelijkt de scores binnen het gehele universum. Voor fondsen gebruikt Morningstar het gewogen gemiddelde van de aandelen in het fonds.
 
Van alle aandelen die u bezit - en die wij volgen - hebben we een Morningstar duurzaamheidsscore berekend, rekening houdend met de samenstelling van uw portefeuille. 
Stel, een portefeuille heeft 5 aandelen, die elk voor 20 procent deel uitmaken van de portefeuille. Om de score te berekenen, nemen we van die 5 aandelen 20 procent van de ESG-score. Oftewel, het gewicht dat zij vertegenwoordigen binnen de portefeuille. Bijvoorbeeld: van de 5 aandelen hebben er 3 een score van 50, en 2 een score van 60
De berekening is dan als volgt: 
 

20% van 50 = 10 

10 x 3 aandelen = 30

20% van 60 = 12 

12 x 2 aandelen = 24

30 + 24 = 54

 
De duurzaamheidsscore van de portefeuille in dit voorbeeld is dus 54. Deze score vergelijken we met de vergelijkingsmaatstaf (benchmark). 
Is de score van uw portefeuille hoger dan de vergelijkingsmaatstaf, dan stellen we dat uw portefeuille duurzamer is dan gemiddeld.

Ontdek de duurzaamheidsscan*

Bent u al cliënt bij ABN AMRO Private Banking?
Contacteer uw Private Banker indien u graag een duurzaamheidsrapport had ontvangen.

Bent u nog geen cliënt bij ABN AMRO Private Banking?
Dan kunt u op drie manieren kennis maken met de duurzaamheidsscan:

  1. Maak een afspraak met een van onze Private Bankers in uw buurt om de duurzaamheidsscore van uw portefeuille te ontdekken en te bespreken.
  2. Vraag een persoonlijke uitnodiging voor een van onze duurzaamheidsevenementen / webinars waarop u een demo van de duurzaamheidsscan krijgt.
  3. Vraag uw duurzaamheidsscan, zonder verdere bespreking van uw score.

* De volledige duurzaamheidsscan is exclusief voor cliënten van ABN AMRO Private Banking, of als u nog geen cliënt bent maar interesse heeft in beleggingsadvies en vermogensbeheer (vanaf vrij besteedbaar vermogen van € 500.000,-).

Ontdek de duurzaamheidsscan

Q&A en Disclaimer

Waarom duurzaam beleggen?

ABN AMRO gelooft in ‘Banking for better, for generations to come’. Als u belegt in duurzame organisaties, dan investeert u in bedrijven die niet alleen financieel maar ook maatschappelijk rendement nastreven. In verantwoorde ondernemingen die voorop lopen bij het vinden en het behouden van de balans tussen ‘people, planet & profit’. Kortom, in organisaties die zich inzetten om onze planeet leefbaar te houden, ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

Hoe komt uw duurzaamheidsscore tot stand?

Om de duurzaamheidsscore van uw portefeuille te berekenen, maken we gebruik van Sustainalytics en Morningstar.

Sustainalytics is een onafhankelijk onderzoeksbureau dat wereldwijd voorop loopt in duurzaamheidsonderzoek onder bedrijven. Hiervoor gebruiken zij ESG-ratings, wat staat voor Environment, Social en Governance. Sustainalytics evalueert de prestaties van een bedrijf op het gebied van milieu, sociale prestaties en behoorlijk bestuur. Meer dan 100 indicatoren met specifieke wegingen per sector spelen hierin een rol.

Morningstar gebruikt de gegevens van Sustainalytics en vergelijkt de scores van verschillende bedrijven in dezelfde sector. Voor fondsen gebruikt Morningstar het gewogen gemiddelde van de aandelen in het fonds.

Van alle aandelen die u bezit - en die wij volgen - hebben we een Morningstar duurzaamheidsscore berekend, rekening houdend met de samenstelling van uw portefeuille. 

Stel, een portefeuille heeft 5 aandelen, die elk voor 20 procent deel uitmaken van de portefeuille. Om de score te berekenen, nemen we van die vijf aandelen 20 procent van de ESG-score. Oftewel, het gewicht dat zij vertegenwoordigen binnen de portefeuille. Bijvoorbeeld: van de 5 aandelen hebben er 3 een score van 50, en 2 een score van 60. De berekening is dan als volgt: 

  • 20% van 50 = 10
    • 10 x 3 aandelen = 30
  • 20% van 60 = 12
    • 12 x 2 aandelen = 24
  • 30 + 24 = 54

De duurzaamheidsscore van de portefeuille in dit voorbeeld is dus 54. Deze score vergelijken we met de vergelijkingsmaatstaf (benchmark). Is de score van uw portefeuille hoger dan de vergelijkingsmaatstaf, dan stellen we dat uw portefeuille duurzamer is dan gemiddeld.

Welke informatie verstrekt de duurzaamheidsscan u?

Via de duurzaamheidsscan berekenen we de gemiddelde duurzaamheidsscore van uw beleggingsportefeuille, en de score per aandeel en/of fonds. Onze beleggingsadviseur stelt hierover een rapport samen dat hij of zij met u bespreekt.

Wat staat er in uw persoonlijk duurzaamheidsrapport?

In het rapport ziet u per aandelensector alle aandelen die u bezit. Per sector geven we één vergelijkingsmaatstaf aan. Met behulp van grafieken ziet u of uw aandelen boven of onder deze vergelijkingsmaatstaf scoren. Ook krijgt u, naast de totale ESG-score van Sustainalytics per aandeel, de individuele scores voor de Environment, de Social en de Governance. Tot slot ziet u de duurzaamheidsrating van het bedrijf.

Met welke risico’s moet u rekening houden?

Ook voor duurzaamheidsrisico’s wordt aan beleggingsproducten een bepaalde score gegeven. Maar deze score kan in de toekomst wijzigen, wat dan tot gevolg kan hebben dat het beleggingsproduct niet meer als duurzaam product in aanmerking komt. Ook is het zo dat wij een beleggingsproduct vergelijken met de gemiddelde duurzaamheidsscore van andere beleggingsproducten uit dezelfde sector. Hierdoor kan een bedrijf hoog scoren in de eigen sector, terwijl de gehele sector minder duurzaam is ten opzichte van andere sectoren. Daarnaast is Europese wetgeving, waarin ESG-criteria verder worden uitgewerkt, in ontwikkeling. Dit kan gevolgen hebben voor de uitkomst van de score van dit rapport.

Voor wie is de duurzaamheidsscan bedoeld?

De volledige duurzaamheidsscan is exclusief voor cliënten van ABN AMRO Private Banking, of als u nog geen cliënt bent maar interesse heeft in beleggingsadvies en vermogensbeheer (vanaf vrij besteedbaar vermogen van € 500.000,-).

Disclaimer

De in deze tool aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit deze tool zijn voor uw eigen rekening en risico.

De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO Private Banking aangeboden financiële instrumenten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO Private Banking vindt u hier.

Hoewel ABN AMRO Private Banking tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO Private Banking expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie in deze tool juist, volledig of actueel is.

ABN AMRO Private Banking aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in deze tool opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO Private Banking is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen.

ABN AMRO Private Banking en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in deze tool wordt aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO Private Banking, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in deze tool aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO Private Banking of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in deze tool wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wilt u bankieren bij ABN AMRO Private Banking?

Neem dan contact op met Julien Richelle, onze manager new business. Hij helpt u bij de eerste stappen om cliënt te worden. Julien bespreekt met u uw wensen, behoeften en financiële vraagstukken. Op basis van dit gesprek koppelt Julien u aan een private banker. 

Heeft u interesse? 
Maak dan een afspraak via het afspraakformulier
Kennis maken