Duurzaamheid meten

De selectie van duurzame fondsmanagers is in handen van A.A. Advisors, een van Europa’s grootste en meest ervaren onafhankelijke selectiebureaus. Met een uniek analyseproces streven zij het beste beleggingsresultaat na door in veranderende marktomstandigheden de juiste strategieën uit te kiezen.

Voor ons duurzaam productaanbod hanteert het expertisecentrum specifieke criteria waaraan de fondsmanager dient te voldoen:

  • De fondsmanager beschikt over een gezonde duurzaamheidsfilosofie die goed is gedocumenteerd. De filosofie bevat duurzame criteria die minimaal in overeenstemming zijn met internationale standaarden, waaronder de zogenaamde ESG criteria. ESG staat voor ‘ Environmental, Social and Governance’ oftewel ‘ Milieu, Samenleving en Goed Bestuur’

  • De positieve criteria moeten gaan over aangelegenheden zoals bedrijfsethiek, milieu, werknemers, samenleving, klanten, concurrentie en goed bestuur.

  • De negatieve criteria (die bedrijven uitsluiten) hebben betrekking op  zaken zoals nucleaire energie, wapens, tabak,  alcohol, pornografie, gokken en pels. 

  • Bedrijven moeten grondig beoordeeld worden op algemene ESG criteria zoals kinderarbeid, corruptie, repressieve regimes etc.

  • Het duurzaam proces moet goed gedocumenteerd en waar mogelijk gekwantificeerd worden, met een duidelijke link naar het investeringsproces.

  • De research rond duurzaamheid moet van een hoge kwaliteit zijn, hetzij door een eigen, voldoende groot en competent researchteam, hetzij door een provider met een uitstekende reputatie.  

Wenst ook u het verschil te maken door over te stappen naar duurzaam beleggen? Onze specialisten zoeken samen met u de juiste beleggingsoplossing voor uw vermogen.

Neem contact met ons op