Duurzaam beleggingsbeleid

beleggingsbeleid

ABN AMRO introduceerde in 2014 haar duurzaam beleggingsbeleid (Sustainability Policy for
Investments of SPI). De SPI omschrijft de duurzaamheidscriteria die de bank gebruikt in haar beleggingsproces en bij het selecteren van beleggingsfondsen en mandaten van externe partijen. Dit geldt voor alle – dus niet alleen duurzame – beleggingen. Ook onze standaard beleggingsproducten en diensten moeten dus aan strikte voorwaarden voldoen.  

Een “Black List” sluit bepaalde bedrijven uit voor heel ons beleggingsaanbod

Alle namen die voorkomen op de ‘Controversial Weapons List’, waarin bedrijven zijn opgenomen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie en/of het onderhoud van controversiële wapens (biologische wapens, chemische wapens, clusterwapens en anti-persoonswapens), worden uitgesloten. Ook ondernemingen, die betrokken zijn bij nucleaire wapens en gevestigd zijn in landen, die niet zijn aangesloten bij de NAVO en het Non-Proliferatie Verdrag niet hebben ondertekend zijn opgenomen in deze lijst. Aandelen en obligaties van dergelijke bedrijven worden onder geen enkel beleggingsaanbod van ABN AMRO verkocht. Op deze lijst staan eveneens niet-beursgenoteerde bedrijven, omdat zij mogelijk publieke leningen hebben uitstaan. Ons beleid terzake is hiermee strenger dan wat de Nederlandse wetgever voorschrijft.

Beleggingsfondsen die verkocht worden via het ABN AMRO netwerk moeten in overeenstemming zijn met de Nederlandse wetgeving en mogen niet meer dan 5% van hun beleggingen aanhouden in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens. Voor fondsen die niet voldeden aan deze criteria werd de verdeling stopgezet  in 2014.

ABN AMRO heeft de ‘United Nations Principles for Responsible Investment’ (UNPRI) ondertekend. Ook beheerders van beleggingsfondsen die door de bank verkocht worden, is gevraagd deze of een gelijkaardig verdrag te ondertekenen. Meer dan 85% van deze fondsbeheerders heeft inmiddels het UNPRI verdrag ondertekend.

Ons duurzame aanbod legt nog strengere eisen op

Kiest u voor een duurzame beleggingsoplossing, dan injecteren we duurzaamheid via twee wegen, dankzij de expertise van onze joint-venture Tridios MeesPierson:

 Positieve selectie voor ‘best in class’ ondernemingen:

Voor alle bedrijven van de MSCI World Equity index wordt gekeken hoe zij scoren op het vlak van duurzaamheid. Er komen drie thema’s aan bod: milieu, sociale bewogenheid en goed bestuur, die nog verder uitgediept worden in tien thema’s. Daarnaast selecteren we ook in duurzame pioniers: bedrijven die dankzij hun innovatie, technlogie en creativiteit vooroplopen in het vinden van duurzame oplossingen.

Uitsluiting en verhoogde alertheid:

Een aantal sectoren worden uitgesloten, bijvoorbeeld bedrijven met producten of diensten waarvoor een maatschappelijk draagvlak ontbreekt zoals kernenergie, wapens, tabak, verslavende vormen van gokken en bont. Sectoren die betrokken zijn bij alcohol en volwassen entertainment, bio-industrie, genetische manipulatie en dierenproeven moeten voldoen aan strenge eisen.

In een laatste, en even belangrijke stap wordt gekeken naar de financiële vooruitzichten van de uitgekozen ondernemingen. Enkel zij die overtuigende positieve winstontwikkelingen laten zien, zullen uiteindelijk in de duurzame portefeuilles terecht komen.

Uw engagement, ons aanbod: de duurzame beleggingsoplossingen van ABN AMRO

ABN AMRO Groep beheert meer dan 2,9 miljard euro aan vermogen in duurzame oplossingen. We zijn actief in deze niche sinds 2000. Een joint-venture tussen Triodos Bank en ABN AMRO, Triodos-MeesPierson, werd opgezet in 2002. Sustainalytics verzorgt het duurzaamheidsonderzoek. Zo verkrijgen we toegang tot de allerbeste experten in deze materie.

Maak een afspraak