Wanneer is een belegging duurzaam?

Het predicaat ‘duurzaam’ krijgt een onderneming niet zomaar. Om opgenomen te worden in de duurzame beleggingsportefeuille van ABN AMRO Private Banking, moet een bedrijf voldoen aan scherpe duurzaamheidscriteria.

Een duurzame onderneming ben je niet zomaar

Wanneer is een belegging duurzaam?

Duurzaam beleggen blijft aan populariteit winnen. Een duurzame beleggingsportefeuille bestaat bij ABN AMRO Private Banking uit bedrijven die financieel én maatschappelijk rendement nastreven. We gebruiken de volgende definitie: Duurzaam beleggen is investeren in ondernemingen die voorop lopen bij het vinden en behouden van de balans tussen ‘mens, milieu & maatschappij’. Daarbij kijken we naar ondernemingen met een langetermijnvisie: Ze werken aan innovatieve duurzaamheidsuitdagingen, gaan zuinig om met grondstoffen, vervuilen minder, hebben beter contact met mensen en erkennen hun kansen en risico’s. Met andere woorden: bij duurzaam beleggen draait het om het selecteren van ‘duurzame realisten’.

Hoogste scores ESG-criteria

Alleen bedrijven die met hun product of dienst bijdragen aan een betere wereld kunnen het predicaat ‘duurzaam’ verdienen. Niet alle duurzame ondernemingen komen in aanmerking voor een plek in onze duurzame beleggingsportefeuille. Vooral de duurzame bedrijven die het hoogst scoren op de ESG-criteria (Environmental, Social & Governance) én een goede belegging zijn, nemen we hierin op. Onze beoordeling is gebaseerd op elf onderwerpen binnen deze drie thema’s. Op het onderdeel milieu (environmental) beoordelen we de leveranciers, producten en diensten, en de bedrijfsactiviteiten. Voor maatschappij (social) kijken we naar filantropie, gemeenschap, cliënten, werknemers en toeleveranciers. Tot slot beoordelen we op het gebied van ondernemersbestuur (governance) de bedrijfsethiek, het bestuur, het overheidsbeleid en de regelgeving. Ook bedrijven die minimaal 40 procent van hun middelen inzetten voor duurzame innovaties maken kans op een plek in de portefeuille. Voorwaarde is wel dat deze ondernemingen niet controversieel zijn.

Eigen onderzoek

ABN AMRO Private Banking onderzoekt actief of en in hoeverre ondernemingen duurzaam zijn en zo een plek in onze duurzame beleggingsportefeuille verdienen. Daarbij krijgen we hulp van Sustainalytics, dat al zestien jaar toonaangevend onderzoek doet naar duurzaamheidscriteria. Meer dan 70 analisten onderzoeken een breed universum aan bedrijven; van multinationals tot opkomende markten en lokale bedrijven. Eigen onderzoek van Sustainalytics is de basis van iedere analyse en wordt gecombineerd met informatie van critici, ngo's (niet-gouvernementele organisatie), vakbonden, vakjournalisten en het onderzochte bedrijf.

Duurzame thema's

Bij ABN AMRO Private Banking is het mogelijk om via vermogensbeheer te beleggen in duurzame ondernemingen die zich richten op de thema’s zoals efficiëntie, milieu & klimaat, afval & recycling, water, veiligheid en gezond leven. Naast portefeuilles met individuele aandelen beheren we ook portefeuilles met duurzame aandelenfondsen van wereldwijde fondshuizen, vastrentende waarden en alternatieve beleggingen. 
Duurzaam beleggen in opkomende markten en in bedrijfsobligaties is mogelijk via twee beleggingsfondsen die specifiek door ons zijn opgezet voor de duurzame mandaten.
Beleggen in duurzame ondernemingen met een relatief kleine marktkapitalisatie kan via een wereldwijd duurzaam aandelenfonds. Binnen alternatieve beleggingen zoeken we naar de grootst mogelijke duurzame ‘impact’ via onder andere microfinanciering, fairtrade financiering en projecten in hernieuwbare energie. Wij zoeken daarnaast actief naar bedrijven die met hun product bijdragen aan verduurzaming van de portefeuille. Dat is echt eigen onderzoek, want hierover is minder informatie beschikbaar bij Sustainalytics.

Vergelijkbare rendementen

Duurzame beleggingen zijn de toekomst van het beleggen. Door te beleggen in bedrijven die investeren in de juiste balans tussen mens, milieu en maatschappij hebben uw beleggingen volgens ABN AMRO Private Banking een beter toekomstperspectief. Deze bedrijven zijn namelijk innovatiever en richten zich op vernieuwende technologieën waardoor zij op termijn beter kunnen presteren. De afgelopen jaren hebben duurzame beleggingen gemiddeld een vergelijkbaar rendement opgeleverd als traditionele beleggingen.

Duurzame beleggingsportefeuille samenstellen: hoe werkt dat?

Bij de samenstelling van een duurzame beleggingsportefeuille in vermogensbeheer hanteert ABN AMRO Private Banking strikte duurzaamheidscriteria. Alleen bedrijven die aan deze criteria voldoen én op basis van hun score tot de beste in hun sector behoren, komen voor een selectie in aanmerking.

Wenst ook u het verschil te maken door over te stappen naar duurzaam beleggen? Onze specialisten zoeken samen met u de juiste beleggingsoplossing voor uw vermogen.

Neem contact met ons op