Klachtenafhandeling

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht hebben over een lopende overeenkomst, dan kan u ons deze klacht bezorgen:

per post op volgend adres :

ABN AMRO Bank N.V. 
T.a.v. Compliance Officer
Roderveldlaan 5 b4
2600 Antwerpen-Berchem
België

via e-mail op:

customercare@be.abnamro.com
of via de online klachtenregeling op http://ec.europa.eu/consumers/odr.

telefonisch of per fax op:

Tel: +32 (0)3 222 03 33
Fax: +32 (0)3 222 02 08

Indien u vindt dat ABN AMRO geen bevredigende oplossing heeft geboden op de klacht die u op de hierboven vermelde manier aan haar meedeelde, kan u de klacht voorleggen aan de Ombudsdienst van de Belgische Vereniging van Banken (bevoegde entiteit) op het adres te 1000 Brussel, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus2 bus 8, telefoon: +32 (0)2 545 77 70, fax: +32 (0)2 545 77 79, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be (www.ombudsfin.be).

Zoals bepaald in haar Algemene Bankvoorwaarden en behoudens andersluidende overeenkomst, wordt de relatie tussen ABN AMRO en haar cliënten beheerst door het Belgisch recht.