Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Trends in duurzaam beleggen

Beleggen in bedrijven die nu verduurzamen biedt heel wat kansen

“Er liggen kansen bij bedrijven die de transitie naar groen nu inzetten, als ze dat kunnen én willen”, vertelt Vincent Triesschijn, Global Head ESG and Sustainable Investing bij ABN AMRO. Maar hoe vindt u die?
 
Het zal duurzaam zijn of het zal niet (meer) zijn. Institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en grote verzekeraars kijken tegenwoordig steeds meer naar duurzame beleggingen. “Niet zozeer om de wereldverbeteraar te spelen, maar vanuit een risicoperspectief. Steeds minder beleggers willen nog in bedrijven zitten die niet klaar zijn voor de groene transitie, dat houdt te grote financiële risico’s in.”

Iedereen moet de switch maken

In 2015 ondertekenden 195 landen het akkoord van Parijs. Een wereldwijde missieverklaring om de CO2-uitstoot tegen 2050 naar nul te herleiden en daarmee de temperatuurstijging tot twee graden - liefst zelfs anderhalve graad - te beperken. Dat betekent dat heel veel sectoren drastisch moeten veranderen. 

“Elke sector moet de transitie naar groener en duurzamer maken. Niemand ontkomt eraan”, vertelt Vincent. “Bij bedrijven die hun toekomstplannen niet bijstellen – terwijl ze al ruim vijf jaar weet hebben van het akkoord van Parijs – moet u de vraag stellen of dit wel een toekomstbestendige belegging is. Als ze zich daar zelf niet voor klaarstomen is maar de vraag: op welke manier dan wel? Wordt het een destructieve ommezwaai of geleidelijk aan? Dat valt nog af te wachten, maar u kunt er niet op wachten.”

Welke sectoren wel/niet?

Vincent: “Als u dan heel intuïtief zou handelen, zou u onmiddellijk beleggen in een energiebedrijf dat nu al duurzaam is. Denk maar aan de windmolenparken. Bedrijven die niet duurzaam zijn, sluit u dan uit. Het probleem met die gedachte is dat de bedrijven die nu al enorm duurzaam zijn, vaak ook duur zijn om in te beleggen en uw geld niet per se nog veel opbrengt.” 

Wat moet u dan wel doen? “Het is moeilijk om te zeggen welke sectoren wel of niet goed zijn. U moet vooral kijken naar hoe een individueel bedrijf de toekomst ziet. Hebben ze ambitieuze plannen en stomen ze zich klaar voor een duurzame transitie? Dan kunt u overwegen om te investeren in het bedrijf.”

Willen en kunnen

U moet wel rekening houden met enkele factoren. “De bedrijven moeten kunnen veranderen. Denk bijvoorbeeld aan fabrieken die nu eenmaal CO2-intensief zijn en technisch gezien niet anders kunnen dan uitstoten. Daar is het verhaal eindig”, legt de duurzaamheidsexpert uit. 

Daarnaast moeten bedrijven ook willen veranderen. “Als u zoekt naar een bedrijf met veel potentieel om in te investeren, moet u zeker zijn dat het management een ambitieus plan op tafel kan leggen om te verduurzamen. Dan pas kunt u overwegen om erin te beleggen.”

Risicoanalyse

“U moet goed uw research doen, want cijfers kunnen soms bedriegen. Op dit moment zijn de minst CO2-intensieve sectoren de communicatie-, software- en verzekeringssectoren. Die laatste bijvoorbeeld stoot dan wel amper iets uit, maar is wel gevoelig aan de klimaatverandering. Zij moeten mensen en bedrijven verzekeren die getroffen worden door natuurrampen bijvoorbeeld. Dus daar loopt u weer hogere risico’s.” 

Vincent: “We kunnen dus niet globaal zeggen: deze sector wel en deze niet. U moet echt per individuele belegging een inschatting maken, gebaseerd op feiten. Alleen zo kunt u inschatten of uw belegging een slimme keuze is.”

Duurzaam Beleggen

Belegt u al duurzaam? Of wilt u meer informatie over duurzaam beleggen?

Doe dan hier onze duurzaamheidsscan . U krijgt de duurzaamheidsscore per aandeel of fonds, afgezet tegen de benchmark per sector.

Meer over slim beleggen

Duurzaam beleggen: meer dan een goede investering

“Een duurzame belegging is de enige investering die op lange termijn nog zal renderen. Bedrijven die de duurzaamheidsprincipes niet onderschrijven, gaan hier ontegensprekelijk een prijs voor betalen”, zegt Erik Joly, Chief Investment Officer bij ABN AMRO Private Banking. “Het is dus meer meer dan investeren in de leefwereld van morgen.”

Waarom Michelin duurzaam is en Tesla niet

Duurzaam beleggen, dan denkt u wellicht in de eerste plaats aan aandelen in bedrijven die met hernieuwbare energie of technologie bezig zijn. Maar duurzaamheid is een huis met verschillende kamers, en dus komt u in de duurzame beleggingsportefeuilles van ABN AMRO Private Banking ook verrassende namen tegen. Senior Portfolio Manager Hans Timmerman legt uit hoe hun selectie tot stand komt.

7 misvattingen over duurzaam beleggen

Het is niet rendabel, voor geitenwollensokken en het gaat enkel om het klimaat. Rond duurzaam beleggen bestaan heel wat vooroordelen en misvattingen. Onterecht, en daarom weerleggen we de meest hardnekkige.