Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

LEI-Code

Wat is een LEI-code?

De LEI-code is een – wereldwijd – unieke code waarmee een rechtspersoon geïdentificeerd kan worden. Met de LEI-code wordt het mogelijk om de contractpartijen bij transacties op de financiële markten wereldwijd te identificeren. Daardoor wordt het voor toezichthouders eenvoudiger om mogelijke systeemrisico’s vroegtijdig te herkennen. Dit zorgt voor transparantie en bewaakt de stabiliteit op de financiële markten. De LEI-code is een alfanumerieke code bestaande uit 20 tekens.

 
Voor wie is een LEI-code verplicht?

Naast cliënten die onder de EMIR regelgeving vallen, zijn nu onder MiFID II ook alle andere rechtspersonen die transacties op de financiële markten uitvoeren verplicht om een LEI-code te hebben. EMIR verplichtte de code voor derivaten, MiFID II breidt dit uit tot een breed gamma aan financiële instrumenten. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel mogelijk: indien een cliënt niet beschikt over een LEI-code, betekent dit dat er geen transacties meer kunnen worden uitgevoerd (No LEI = No Trade).

Enkel entiteiten die worden beschouwd als rechtspersoon zijn verplicht om een LEI-code aan te vragen. In het onderstaande overzicht wordt weergegeven welke entiteiten over een LEI-code dienen te beschikken:

Type entiteit Toelichting

LEI-code
vereist?

BVBA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ja
Comm. V. Gewone commanditaire vennootschap Ja
Comm. VA. Commanditaire vennootschap op aandelen Ja
CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ja
CVOA Coöperatieve vennootschap met onbeperkte of hoofdelijke aansprakelijkheid Ja
E-BVBA Eenmans Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ja
Eenmanszaak Eenmanszaak Ja
ESV Economisch samenwerkingsverband Ja
FV Feitelijke vereniging Nee
LV Landbouwvennootschap Ja
Maatschap Een vennootschap met een burgerlijk of handelsdoel Nee
Natuurlijke persoon Consument Nee
NV Naamloze vennootschap Ja
Stichting (Private) Stichting Ja
SCE Europese Coöperatieve Vennootschap Ja
SE Europese Vennootschap Ja
SV Stille handelsvennootschap Nee
TV Tijdelijke Handelsvennootschap Nee
VOF Vennootschap Onder Firma Ja
VZW Vereniging zonder winstoogmerk Ja
Wat zijn de gevolgen als een cliënt geen LEI-code heeft?

Vanaf 3 januari 2018 is ABN AMRO verplicht om transacties in financiële instrumenten te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten. Als een rechtspersoon niet beschikt over een LEI-code, kan de bank vanaf 3 januari 2018 geen transacties in financiële instrumenten meer uitvoeren.

Aanvraag en verlenging LEI-code

ABN AMRO kan de LEI-code niet voor cliënten aanvragen. Cliënten dienen deze code zelf aan te vragen en jaarlijks te verlengen. Een LEI-code kan worden aangevraagd bij de volgende Local Operating Units (LOU):

Tijdens de aanvraag moeten de volgende velden worden ingevuld:
 • Wettelijke naam;
 • Geregistreerd adres;
 • Hoofdkantooradres;
 • Registratieautoriteit/nummer;
 • Entiteittype en rechtsvorm;
 • Andere identificatiegegevens.

Tevens zal de rechtspersoon worden gevraagd naar informatie over het eventuele moederbedrijf. Verder is er geen additionele documentatie vereist.

Gelieve er rekening mee te houden dat de verwerking van de aanvraag van een LEI-code enige tijd in beslag kan nemen.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een LEI-code?

Voor de aanvraag van een LEI-code worden kosten berekend. Die kosten wijken af per LOU en zijn tweedelig: Een eenmalig registratietarief  en een jaarlijkse bijdrage voor elk jaar volgend op het jaar van aanvraag. De kosten wijken af per LOU en zijn als volgt (exclusief BTW):

LOU Eenmalig registratietarief Jaarlijkse bijdrage
Bloomberg € 75 € 50
CICI Utility € 119 € 99
GSI Belgium & Luxembourg € 89 € 59
INSEE € 150 € 50
WM Datenservices € 100 € 80

Deze bedragen dekken de kosten voor het onderhoud van het LEI-register, het actueel houden van de gegevens en het toegankelijk maken van het register voor belanghebbenden. Ook wordt een deel van de jaarlijkse bijdrage afgedragen aan de internationale toezichthouder van de LEI-code.

Wat is het LEI-code register?

Alle LEI-codes die wereldwijd bekend zijn, kunnen worden teruggevonden in het zogenoemde LEI-code register. Dit register is een openbare bron. Het register is  hier  te raadplegen.

Moet de cliënt de LEI-code elk jaar verlengen?

Ja, als de LEI-code niet jaarlijks wordt verlengd is deze niet meer geldig. Een rechtspersoon heeft een geldige LEI-code nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving. De cliënt zal automatisch een factuur ontvangen. Na betaling, wordt de LEI-code automatisch verlengd.

De referentiegegevens die verbonden zijn aan de rechtspersonen zullen op het moment van aanvraag correct zijn. Deze gegevens kunnen na verloop van tijd veranderen. Dit is mede een reden voor de jaarlijkse verlenging: het actualiseren van gegevens.

Als de cliënt wel een LEI-code heeft, maar deze niet verlengt, wat gebeurt er dan?

Als de LEI-code niet wordt verlengd, krijgt deze in het openbare LEI-code register de status "LAPSED". Het nummer vervalt niet, maar is niet meer actief. Dit is een aanwijzing dat de LEI-code mogelijk niet voldoet met als gevolg dat wettelijke voorschriften niet worden nageleefd.

Voor wie is een LEI-code verplicht?

Naast cliënten die onder de EMIR regelgeving vallen, zijn nu onder MiFID II ook alle andere rechtspersonen die transacties op de financiële markten uitvoeren verplicht om een LEI-code te hebben. EMIR verplichtte de code voor derivaten, MiFID II breidt dit uit tot een breed gamma aan financiële instrumenten. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel mogelijk: indien een cliënt niet beschikt over een LEI-code, betekent dit dat er geen transacties meer kunnen worden uitgevoerd (No LEI = No Trade).

Enkel entiteiten die worden beschouwd als rechtspersoon zijn verplicht om een LEI-code aan te vragen. In het onderstaande overzicht wordt weergegeven welke entiteiten over een LEI-code dienen te beschikken:

Type entiteit Toelichting

LEI-code
vereist?

BVBA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ja
Comm. V. Gewone commanditaire vennootschap Ja
Comm. VA. Commanditaire vennootschap op aandelen Ja
CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ja
CVOA Coöperatieve vennootschap met onbeperkte of hoofdelijke aansprakelijkheid Ja
E-BVBA Eenmans Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ja
Eenmanszaak Eenmanszaak Ja
ESV Economisch samenwerkingsverband Ja
FV Feitelijke vereniging Nee
LV Landbouwvennootschap Ja
Maatschap Een vennootschap met een burgerlijk of handelsdoel Nee
Natuurlijke persoon Consument Nee
NV Naamloze vennootschap Ja
Stichting (Private) Stichting Ja
SCE Europese Coöperatieve Vennootschap Ja
SE Europese Vennootschap Ja
SV Stille handelsvennootschap Nee
TV Tijdelijke Handelsvennootschap Nee
VOF Vennootschap Onder Firma Ja
VZW Vereniging zonder winstoogmerk Ja

Wat zijn de gevolgen als een cliënt geen LEI-code heeft?

Vanaf 3 januari 2018 is ABN AMRO verplicht om transacties in financiële instrumenten te rapporteren aan de bevoegde autoriteiten. Als een rechtspersoon niet beschikt over een LEI-code, kan de bank vanaf 3 januari 2018 geen transacties in financiële instrumenten meer uitvoeren.

Aanvraag en verlenging LEI-code

ABN AMRO kan de LEI-code niet voor cliënten aanvragen. Cliënten dienen deze code zelf aan te vragen en jaarlijks te verlengen. Een LEI-code kan worden aangevraagd bij de volgende Local Operating Units (LOU):

Tijdens de aanvraag moeten de volgende velden worden ingevuld:
 • Wettelijke naam;
 • Geregistreerd adres;
 • Hoofdkantooradres;
 • Registratieautoriteit/nummer;
 • Entiteittype en rechtsvorm;
 • Andere identificatiegegevens.

Tevens zal de rechtspersoon worden gevraagd naar informatie over het eventuele moederbedrijf. Verder is er geen additionele documentatie vereist.

Gelieve er rekening mee te houden dat de verwerking van de aanvraag van een LEI-code enige tijd in beslag kan nemen.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een LEI-code?

Voor de aanvraag van een LEI-code worden kosten berekend. Die kosten wijken af per LOU en zijn tweedelig: Een eenmalig registratietarief  en een jaarlijkse bijdrage voor elk jaar volgend op het jaar van aanvraag. De kosten wijken af per LOU en zijn als volgt (exclusief BTW):

LOU Eenmalig registratietarief Jaarlijkse bijdrage
Bloomberg € 75 € 50
CICI Utility € 119 € 99
GSI Belgium & Luxembourg € 89 € 59
INSEE € 150 € 50
WM Datenservices € 100 € 80

Deze bedragen dekken de kosten voor het onderhoud van het LEI-register, het actueel houden van de gegevens en het toegankelijk maken van het register voor belanghebbenden. Ook wordt een deel van de jaarlijkse bijdrage afgedragen aan de internationale toezichthouder van de LEI-code.

Wat is het LEI-code register?

Alle LEI-codes die wereldwijd bekend zijn, kunnen worden teruggevonden in het zogenoemde LEI-code register. Dit register is een openbare bron. Het register is  hier  te raadplegen.

Moet de cliënt de LEI-code elk jaar verlengen?

Ja, als de LEI-code niet jaarlijks wordt verlengd is deze niet meer geldig. Een rechtspersoon heeft een geldige LEI-code nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving. De cliënt zal automatisch een factuur ontvangen. Na betaling, wordt de LEI-code automatisch verlengd.

De referentiegegevens die verbonden zijn aan de rechtspersonen zullen op het moment van aanvraag correct zijn. Deze gegevens kunnen na verloop van tijd veranderen. Dit is mede een reden voor de jaarlijkse verlenging: het actualiseren van gegevens.

Als de cliënt wel een LEI-code heeft, maar deze niet verlengt, wat gebeurt er dan?

Als de LEI-code niet wordt verlengd, krijgt deze in het openbare LEI-code register de status "LAPSED". Het nummer vervalt niet, maar is niet meer actief. Dit is een aanwijzing dat de LEI-code mogelijk niet voldoet met als gevolg dat wettelijke voorschriften niet worden nageleefd.