Bedrijfsoverdracht

Private Equity

Uw beleggingen diversifiëren via de niet-beursgenoteerde markt

  • Een oplossing met open architectuur
  • Een pan-Europees team voor de selectie van de beste internationale Private Equity huizen
  • Nadruk op Buy-Out Capital voor een betere rendement-risicoverhouding

Wilt u uw activa diversifiëren door te beleggen in het kapitaal van niet-beursgenoteerde vennootschappen die verankerd zijn in de reële economie? Met onze Private Equity fondsen in open architectuur van ABN AMRO Private Banking krijgt u dankzij ons team van deskundigen toegang tot de meest getalenteerde Private Equity huizen op de markt.

Met onze specifieke vehikels, gestructureerd door ons Private Equity-team, kunt u beleggen in Private Equity fondsen die normaal gezien uitsluitend bestemd zijn voor institutionele cliënten.

Drie grote strategieën en hun kenmerken

bedrijfsoverdracht - Bedrijf verkopen: hoe?

Risk Capital

Een investering om de opstart van jonge ondernemingen te financieren. Deze belegging houdt een hoog risico in en de rentabiliteit ervan is zeer onzeker.

Regelgeving_PRIIPs

Growth Capital

Een investering die het mogelijk maakt om de ontwikkeling van beproefde en meestal reeds winstgevende bedrijven te begeleiden.

Veilig online bankieren - Hoe uw bankzaken veilig houden?

Buy-Out Capital

Een investering in mature en groeiende ondernemingen die zich verder willen ontwikkelen en waarbij bestaande aandeelhouders door een private equity fonds worden uitgekocht.

Bij ABN AMRO Private Banking geven we de voorkeur aan beleggingen in een buy-out-structuur waardoor de geselecteerde fondsen een reële impact kunnen hebben op de strategie van de vennootschappen in de portefeuille. Toch sluiten we niet uit om ad hoc alternatieve oplossingen zoals groeikapitaal aan te bieden, als dat relevant is in de marktcontext van het moment.

Meer informatie en voorwaarden

Welk Private Equity-aanbod bij ABN AMRO Private Banking?

Dankzij onze open architectuur hebben we toegang tot de beste Private Equity fondsen. De open architectuur bij ABN AMRO Private Banking maakt het mogelijk om volledig onafhankelijk te werken bij de selectie van deze fondsen. We focussen ons op fondsen die meerderheidsbelangen nemen via buy-out-strategieën.

Ten slotte begeleiden wij u en zorgen wij voor een regelmatige opvolging tijdens de volledige levensduur van uw belegging.

Wat zijn de voordelen van onze pan-Europese aanpak?

De ABN AMRO Groep, waartoe ABN AMRO Private Banking behoort, is één van de grootste private banking spelers in Europa. Door een geïntegreerd Private Equity-aanbod te structureren voor al onze privécliënten in Europa, zijn we een belangrijke partner voor de grootste Private Equity huizen.

Een dimensie waardoor we kunnen rekenen op soms exclusieve, maar altijd voldoende grote allocaties die onze cliënten aanzienlijke schaalvoordelen opleveren. Dankzij onze aanwezigheid in verschillende landen kunnen wij u ook al 20 jaar een uitgebreidere en verfijndere selectie van Private Equity fondsen voorstellen.

Ten slotte geeft deze aanpak ons toegang tot ‘large cap’-fondsen van grote omvang die normaal gezien uitsluitend bestemd zijn voor institutionele beleggers.

Hoe selecteren we Private Equity fondsen?

Met 20 jaar expertise onderhouden we belangrijke relaties met prominente beheersvennootschappen van Private Equity wereldwijd.

Ons selectieproces is gelijkaardig aan dat van de grote pensioenfondsen of verzekeringen.

Een eerste fase is gewijd aan 'due diligence', een doorgedreven analyse van de vennootschappen: welke prestatiegeschiedenis, wie zijn de sleutelpersonen, hebben ze stabiele teams, zijn ze erin geslaagd om verschillende macro-economische cycli met succes door te komen. Na deze analysefase, die doorgaans drie tot vier weken duurt, volgt een persoonlijke ontmoeting met de beheers- en beleggingsteams, de teams voor risicobeheer en de supportfuncties om hun soliditeit op het terrein te beoordelen. De beheersmaatschappij wordt vervolgens voorgelegd aan ons pan-Europees Beleggingscomité voor Private Equity, dat de voorgestelde oplossing al dan niet zal valideren.

In welk type structuur en geografische zone stellen we voor om te beleggen?

Ons aanbod is geënt op een portefeuille gericht op de lange termijn, die in Europa wordt gereguleerd door de AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Manager). Specifieke regio’s, markten en strategieën kunnen onder dit aanbod opgenomen worden.

Voor wie is ons Private Equity-aanbod?

We stellen ons aanbod aan Private Equity voor aan ervaren personen met kennis van Private Equity, de sectoren waarin geïnvesteerd wordt, de gepaarde risico’s en met een lange beleggingshorizon.

De diversifiëring van een vermogen in dit type activa moet wel een minderheidsaandeel van uw activa uitmaken en kan u blootstellen aan bepaalde specifieke risico's (liquiditeit, looptijd, kapitaalverlies, wisselkoersrisico of meer specifiek verbonden aan de onderliggende ondernemingen).

Meer informatie en voorwaarden

Welk Private Equity-aanbod bij ABN AMRO Private Banking?

Dankzij onze open architectuur hebben we toegang tot de beste Private Equity fondsen. De open architectuur bij ABN AMRO Private Banking maakt het mogelijk om volledig onafhankelijk te werken bij de selectie van deze fondsen. We focussen ons op fondsen die meerderheidsbelangen nemen via buy-out-strategieën.

Ten slotte begeleiden wij u en zorgen wij voor een regelmatige opvolging tijdens de volledige levensduur van uw belegging.

Wat zijn de voordelen van onze pan-Europese aanpak?

De ABN AMRO Groep, waartoe ABN AMRO Private Banking behoort, is één van de grootste private banking spelers in Europa. Door een geïntegreerd Private Equity-aanbod te structureren voor al onze privécliënten in Europa, zijn we een belangrijke partner voor de grootste Private Equity huizen.

Een dimensie waardoor we kunnen rekenen op soms exclusieve, maar altijd voldoende grote allocaties die onze cliënten aanzienlijke schaalvoordelen opleveren. Dankzij onze aanwezigheid in verschillende landen kunnen wij u ook al 20 jaar een uitgebreidere en verfijndere selectie van Private Equity fondsen voorstellen.

Ten slotte geeft deze aanpak ons toegang tot ‘large cap’-fondsen van grote omvang die normaal gezien uitsluitend bestemd zijn voor institutionele beleggers.

Hoe selecteren we Private Equity fondsen?

Met 20 jaar expertise onderhouden we belangrijke relaties met prominente beheersvennootschappen van Private Equity wereldwijd.

Ons selectieproces is gelijkaardig aan dat van de grote pensioenfondsen of verzekeringen.

Een eerste fase is gewijd aan 'due diligence', een doorgedreven analyse van de vennootschappen: welke prestatiegeschiedenis, wie zijn de sleutelpersonen, hebben ze stabiele teams, zijn ze erin geslaagd om verschillende macro-economische cycli met succes door te komen. Na deze analysefase, die doorgaans drie tot vier weken duurt, volgt een persoonlijke ontmoeting met de beheers- en beleggingsteams, de teams voor risicobeheer en de supportfuncties om hun soliditeit op het terrein te beoordelen. De beheersmaatschappij wordt vervolgens voorgelegd aan ons pan-Europees Beleggingscomité voor Private Equity, dat de voorgestelde oplossing al dan niet zal valideren.

In welk type structuur en geografische zone stellen we voor om te beleggen?

Ons aanbod is geënt op een portefeuille gericht op de lange termijn, die in Europa wordt gereguleerd door de AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Manager). Specifieke regio’s, markten en strategieën kunnen onder dit aanbod opgenomen worden.

Voor wie is ons Private Equity-aanbod?

We stellen ons aanbod aan Private Equity voor aan ervaren personen met kennis van Private Equity, de sectoren waarin geïnvesteerd wordt, de gepaarde risico’s en met een lange beleggingshorizon.

De diversifiëring van een vermogen in dit type activa moet wel een minderheidsaandeel van uw activa uitmaken en kan u blootstellen aan bepaalde specifieke risico's (liquiditeit, looptijd, kapitaalverlies, wisselkoersrisico of meer specifiek verbonden aan de onderliggende ondernemingen).