Whistleblowing

Klokkenluidersregeling

Vertrouwd is een van de kernwaarden binnen onze organisatie. Integriteit is belangrijk in alles wat we doen, altijd en overal. We vinden het belangrijk dat vermoedens van misbruik of onregelmatigheden van ABN AMRO of aan haar verbonden ondernemingen (hierna ‘ABN AMRO’) gemeld kunnen worden. Daarom heeft ABN AMRO een klokkenluidersregeling.

Voor wie?

Zowel medewerkers als derde partijen kunnen via onze klokkenluidersregeling (vermoedens van) misbruik of een onregelmatigheid van ABN AMRO melden. Medewerkers worden aangemoedigd om (vermoedens van) misbruik of een onregelmatigheid indien mogelijk eerst met hun leidinggevende te bespreken. Voor de gevallen waarin dat om welke reden dan ook niet wenselijk is, kunt u gebruik maken van deze regeling.

Waarvoor is de regeling niet bedoeld?

De klokkenluidersregeling is alleen bedoeld voor het melden van (een vermoeden van) misbruik of een onregelmatigheid. Kijkt u in ons klokkenluidersbeleid voor de beschrijving van misbruik of een onregelmatigheid.

De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor:

  • Klachten die betrekking hebben op ABN AMRO. Hiervoor kunt u gebruik maken van de Klachtenregeling.
  • Misstanden of klachten over cliënten van ABN AMRO.
  • Voor de behandeling of het melden van persoonlijke grieven van medewerkers.

Hoe kan ik een misstand of onregelmatigheid over ABN AMRO melden?

Via het formulier klokkenluidersmelding of telefonisch. Voor een telefonische melding kunt u tijdens kantooruren (8.00-17.30u) contact opnemen met telefoonnummer +31 (0)20 628 86 66. Buiten kantoortijden is een voicemail actief en kunt u een bericht inspreken. Doe uw melding uitsluitend in de Nederlandse of Engelse taal. Meldingen in een andere taal worden niet in behandeling genomen.

Woman with phone

Bescherming

Alle meldingen die onder de klokkenluidersregeling van ABN AMRO vallen worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld, met inachtneming van eventuele wettelijke verplichtingen.

ABN AMRO zal er alles aan doen om medewerkers die te goeder trouw een melding doen onder deze klokkenluidersregeling te beschermen.