Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Klokkenluidersregeling

Vertrouwen is één van de kernwaarden binnen onze organisatie. Integriteit is belangrijk in alles wat we doen, altijd en overal. We vinden het belangrijk dat vermoedens van misbruik of onregelmatigheden binnen ABN AMRO of aan haar verbonden ondernemingen (hierna ‘ABN AMRO’) gemeld kunnen worden. Daarom heeft ABN AMRO een klokkenluidersregeling.
 

Voor wie?

Zowel medewerkers als derde partijen kunnen via onze klokkenluidersregeling (vermoedens van) een misbruik of een onregelmatigheid binnen ABN AMRO melden. 

Medewerkers worden aangemoedigd om (vermoedens van) misbruik of een onregelmatigheid indien mogelijk eerst met hun leidinggevende te bespreken.

Wanneer gebruik je het klokkenluiderskanaal?

De klokkenluidersregeling is uitsluitend bestemd voor het melden van een (vermoeden van) misbruik of een onregelmatigheid zoals (niet-limitatief): 

 • Oneerlijke, frauduleuze, ongepaste, illegale of nalatige professionele activiteiten of gedrag door werknemers van ABN AMRO; 
 • Nalaten door een persoon om correct of fatsoenlijk te handelen, of niet in overeenstemming met de wet handelen bij het uitvoeren van haar taken. 

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Overtredingen van Burgerlijke wetgeving, strafrecht of andere regelgeving;
 • Intimidatie, pesten of vormen van discriminatie op de werkplek; 
 • Schendingen of overtredingen van de kernwaarden van ABN AMRO, interne regels of voorschriften of ander onethisch gedrag. 
Let op: De bescherming in het kader van de klokkenluidersregeling geldt niet voor alle bovenstaande meldingen. Deze bescherming is alvast beperkt tot de melders die informatie over inbreuken hebben verkregen in een werkgerelateerde context en tot inbreuken die betrekking hebben op, onder andere maar niet-limitatief, consumentenbescherming of de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (een uitgebreidere opsomming is terug te vinden in  het klokkenluidersbeleid .

Wanneer gebruik je het klokkenluiderskanaal niet

De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor: 

 • Klachten met betrekking tot ABN AMRO. Hiervoor kunt u gebruik maken van de Klachtenafhandeling.
 • Inbreuken of klachten over cliënten van ABN AMRO. 
 • Voor de behandeling of het melden van persoonlijke grieven van medewerkers.

Hoe kan ik een inbreuk of onregelmatigheid over ABN AMRO melden?

 1. Door te klikken op de knop “Een nieuwe melding doen” op deze pagina.
 2. Door te bellen naar +31(0)20-343 8792 voor meldingen in het Nederlands of het Engels. Voor meldingen in het Frans: +31(0)20-629 6829. Indien je belt na de kantooruren kan je een bericht achterlaten. 
 3. Door een brief te schrijven naar: Klokkenluidersteam (PAC HQ9070, Gustav Mahlerlaan 10, 1082PP Amsterdam, Nederland); 
 4. Door een ontmoeting te plannen met iemand van het Klokkenluidersteam. 
 
De meldingen voor het Belgisch bijkantoor van ABN AMRO worden behandeld door het klokkenluidersteam binnen de dienst Security & Integrity Management (SIM). Dit is een team van experten binnen ABN AMRO Groep en gevestigd in Nederland.