Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Staatsbon

 

Wat is een staatsbon?

Ondernemingen en overheden geven obligaties uit om daarmee geld op te halen voor activiteiten en investeringen. Met een obligatie, ‘bond’ in het Engels, leent u dus geld uit aan een onderneming (bedrijfsobligaties) of een overheid (staatobligaties of staatsbon). Een obligatie is dus eigenlijk een soort schuldbewijs, en maakt u schuldeiser van de emittent, wat anders is dan bij een aandeel waar u deelneemt in het kapitaal en bijgevolg ook stemrecht krijgt. Net zoals bij aandelen schommelt de koers van een obligatie dagelijks, en kunt u een obligatie ten allen tijde verkopen tegen de dan geldende marktprijs. Op het einde van de looptijd (eindvervaldag), ontvangt u normaal de hoofdsom (nominale waarde) terug. Indien echter de emittent failliet gaat, is het mogelijk dat u niet of slechts gedeeltelijk wordt terugbetaald.
 

Nieuwste uitgifte staatsbons van 4 juni 2024

Cliënten van ABN AMRO Private Banking kunnen via ABN AMRO intekenen op de nieuwste uitgifte voor de staatsbons op 1 jaar en / of 8 jaar. Neem hiervoor contact op met uw Beleggingsadviseur of de Order Execution Desk.

Details:

Uitgifte van 4 juni 2024

Inschrijvingsperiode van 24/05/2024 - 03/06/2024

Coupon: 
Staatsbon 1 jaar: 3,20%
Staatsbon 8 jaar: 2,80%

Kosten:

  • Distributievergoeding: ABN AMRO Bank ontvangt van de Belgische Staat een vergoeding van 0,10% op het door haar geplaatste bedrag in de staatsbon. Deze vergoeding kan oplopen tot 0,30% afhankelijk van het totaalbedrag aan inschrijvingen via ABN AMRO Bank.
  • Op deze staatsbons is een roerende voorheffing van 30% van toepassing.
  • Tarievenlijst: alle tarieven voor effectenverrichtingen van toepassing bij ABN AMRO Bank N.V. zijn hier te raadplegen: Tarieven ABN AMRO Private Banking.