PRIIPs

Wat is PRIIPs?

Per 1 januari 2018 treedt de Package Retail and Insurance based Investment Product (hierna: PRIIP) verordening in werking. Het doel van deze wetgeving is om meer transparantie, vertrouwen en uniforme informatievoorziening te waarborgen. Dit wordt gerealiseerd door het aanbieden van een essentieel informatiedocument voorafgaande aan de aankoop van een zogenoemde PRIIP. Een PRIIP is een beleggings- of verzekeringsproduct met een beleggingscomponent dat aan retailbeleggers wordt verkocht. Voorbeelden van dergelijke producten zijn beleggingsfondsen, levensverzekeringsovereenkomsten met beleggingscomponent, gestructureerde producten, gestructureerde deposito's en derivaten.

 

Wat is het Essentiële Informatiedocument?

De PRIIP verordening stelt dat aanbieders van PRIIP producten essentiële informatie voor deze producten moeten verschaffen aan de cliënt. Deze informatie zal worden vervat in het Essentiële Informatiedocument. Dit document heeft een vaste opbouw en bevat de volgende componenten over uw product: Een algemene uitleg, een gedetailleerde uitleg, wat er gebeurt als de aanbieder niet in staat is om u uit te betalen, een kostenspecificatie, aangewezen aanhoudperiode en waar u een klacht kan indienen. Dit document helpt beleggers bij het vergelijken en doorgronden van deze producten.

De verplichting tot het versturen van een KID geldt voor cliënten binnen de service concepten Advies en Execution only.

Klik hier voor meer informatie over de PRIIPS regelgeving.