Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

PRIIPs

Wat is PRIIPs?

Per 1 januari 2018 trad de PRIIP’s (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) in werking. Het doel van deze wetgeving is om meer transparantie, vertrouwen en uniforme informatievoorziening te waarborgen. Dit wordt gerealiseerd door het aanbieden van een essentieel informatiedocument voorafgaande aan de aankoop van een zogenoemde PRIIP. Een PRIIP is een beleggings- of verzekeringsproduct met een beleggingscomponent dat aan retailbeleggers wordt verkocht. Voorbeelden van dergelijke producten zijn beleggingsfondsen, levensverzekeringsovereenkomsten met beleggingscomponent, gestructureerde producten, gestructureerde deposito's en derivaten.
 

Wat is het Essentiële Informatiedocument?

Door de Europese PRIIP’s verordening moeten aanbieders van financiële producten al sinds 2018 een gestandaardiseerde productfiche opstellen, namelijk: het essentiële informatiedocument. In het Engels gaat het afgekort om het KID (Key Information Document). Met het beknopte document van 3 pagina’s krijgt een belegger op een begrijpelijke en overzichtelijke manier de kenmerken van een beleggingsproduct voorgesteld. Het KID helpt beleggers bij het vergelijken en doorgronden van producten. 

Het Essentiële Informatiedocument bevat de volgende 8 componenten: 

  • Basisinformatie 
  • Wat is dit voor een product? 
  • Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen? 
  • Wat gebeurt er als de PRIIP-producent niet kan uitbetalen? 
  • Wat zijn de kosten? 
  • Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? 
  • Hoe kan ik een klacht indienen? 
  • Andere nuttige informatie 
 
De verplichting tot het versturen van een KID geldt voor cliënten binnen de service concepten Beleggingsadvies en Execution Only.

Klik hier voor meer informatie over de PRIIPS regelgeving.