Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Risicobudget

 

Ten opzichte van de andere adviesconcepten (Comfort ESG, Actief & Private Equity) maakt Investment Consultation gebruik van een risicobudget gelinkt aan uw risicoprofiel. Op deze pagina geven wij u graag meer informatie omtrent deze risicobudgetten en het gebruik hiervan in uw portefeuille.

We starten met de MiFID vragenlijst. Deze vragenlijst genereert een risicoprofiel op basis van uw bereidheid om risico te nemen, uw kennis & ervaring van financiële producten en uw beleggingsdoelstellingen. ABN AMRO Private Banking België onderscheidt 6 verschillende risicoprofielen, gaande van Zeer Defensief tot Zeer Offensief.

Binnen Investment Consultation worden aan elk van deze risicoprofielen risicobudgetten gekoppeld. Deze risicobudgetten worden berekend door middel van Value-at-Risk (VaR), waarover u meer informatie kan terugvinden in onze Value-at-Risk informatiefiche. Elk risicoprofiel krijgt een minimum en maximum VaR-niveau toegewezen waarop de risicomonitoring binnen Investment Consultation wordt uitgevoerd.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente bandbreedtes voor elk risicoprofiel op basis van het risicobudget.

Wij hebben recent de berekeningsmethode van uw risicobudget aangepast, waardoor de max. VaR per risicoprofiel hoger is geworden.
ABN AMRO

De bandbreedtes worden berekend op basis van de 180-wekelijkse volatiliteit in de markt en worden maandelijks geactualiseerd conform de marktsituatie.

Concreet houdt dit in dat wij voor ieder voorstel tot transactie nagaan of dit binnen uw risicobudget past. Bovendien zullen wij op regelmatige basis controleren of uw portefeuille nog steeds binnen het beoogde risicobudget ligt. Is dat niet het geval, dan contacteren wij u om het risico in uw portefeuille aan te passen.

Voor verdere vragen betreffende de werking van de risicobudgetten, de recente wijzigingen en/of Investment Consultation in het algemeen, contacteert u uw vertrouwde contactpersoon.