Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Belangrijke informatie voor ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika

 

Het aanbieden, verkopen en/of distribueren van een groot aantal producten en/of diensten op deze website is niet gericht tot personen in jurisdicties waar het aanbieden, verkopen en/of distribueren van dergelijke producten of diensten wettelijk niet is toegestaan, waaronder de Verenigde Staten van Amerika (U.S.).

Als u het voornemen hebt een product en/of dienst van ABN AMRO af te nemen, dient u ABN AMRO in te lichten van het feit dat u als US Person aangemerkt kan worden, dan wel als de wetgeving van het land waar u woonachtig bent het afnemen van deze producten of diensten van ABN AMRO niet toelaat.

Een “US-Person” wordt in zijn algemeenheid gedefinieerd als een natuurlijke persoon, die permanent woonachtig is in de U.S. en/of elke juridische entiteit of organisatie die georganiseerd is in de U.S. of volgens de wetgeving van dit land is opgericht. US staatsburgers (US Citizens), die woonachtig zijn buiten de U.S., kunnen onder bepaalde regelgevingen ook aangemerkt worden als US-Person.

De inhoud van deze website mag niet beschouwd worden als een aanbod of uitnodiging voor US-Persons om effecten te verwerven of als een uitnodiging om effecten te verkopen of enig ander bankproduct of –service af te nemen.

De effectendienstverlening, waaronder ook begrepen de adviseren daarover, zoals beschreven op deze website, is niet bedoeld voor US-Persons.

ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verliezen door transacties en/of andere bankdiensten en –producten, die zijn afgenomen in strijd met de wetgeving van de jurisdictie waaronder de afnemer ressorteert.