Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)

 

Hoe ziet het proces er uit?

U wordt als client via brief geïnformeerd dat er een vergadering plaatsvindt. In deze brief vindt u een link die verwijst naar www.proxyvote.com. Op deze website staan de stukken van de vergadering ter inzage. Deze stukken zijn onder andere de agenda en de punten waarover mag worden gestemd op de vergadering. Na het doorlezen van de stukken, kunt u onmiddellijk uw stem digitaal uitbrengen op www.proxyvote.com of kan u zich aanmelden om fysiek naar de vergadering te gaan.

 

Wat houdt deelname aan een vergadering in?

Als aandeelhouder, bent u mede-eigenaar van het bedrijf en mag u dus meebeslissen over bepaalde zaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beloning die het hoger management van het bedrijf ontvangt of over hoeveel geld er het komende jaar mag worden besteed aan de inkoop van eigen aandelen.

 

Wat houdt deelname aan een vergadering in?

Als aandeelhouder, bent u mede-eigenaar van het bedrijf en mag u dus meebeslissen over bepaalde zaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beloning die het hoger management van het bedrijf ontvangt of over hoeveel geld er het komende jaar mag worden besteed aan de inkoop van eigen aandelen.

 

Verplicht of niet

U bent niet verplicht om een vergadering bij te wonen (fysiek of digitaal). U mag gebruik maken van uw stemrecht maar hoeft dit niet te doen. Wel is het zo dat wij als bank verplicht zijn om u, als client, tijdig te informeren dat er een aandeelhoudersvergadering plaats zal vinden.

 

Vennootschappen binnen het toepassingsgebied

Vennootschappen die hun statutaire zetel in de Europese Economische Ruimte (EER) hebben en waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt die gelegen of werkzaam is in de EER.

EER-staten:

België – Bulgarije – Cyprus – Denemarken – Duitsland – Estland – Finland – Frankrijk – Griekenland – Hongarije – Ierland – IJsland – Italië – Kroatië – Letland – Liechtenstein – Litouwen – Luxemburg – Malta – Nederland – Noorwegen – Oostenrijk – Polen – Portugal – Roemenië – Slovakije – Slovenië – Spanje – Tsjechië – Zweden