Tomorrow

Dr. Bach Kim Nguyen

BeeOdiversity

 
Beeodiversity Dr. Bach Kim Nguyen, de stichter van BeeOdiversity, is tegelijk wetenschapper en maatschappelijk ondernemer.
Hij heeft een diploma van ingenieur in landbouwwetenschappen en een bijkomende master aan de Universitaire Faculteit van Gembloux. Hij heeft zich gespecialiseerd in de biologie van planten, de landbouw en de entomologie. Daarna schreef hij aan de Universiteit van Luik een doctoraatsthesis die gewijd was aan de bescherming van de bijen, en volgde hij aansluitend een MBA in Business & Management aan de Solvay Brussels School. Deze vorming vulde hij aan met diverse opleidingen: hij volgde virologie aan de Universiteit van Gent, circulaire economie bij Coaching – Circular Economy in Oksigen Lab en ook nog maatschappelijk ondernemerschap in het Centre for social entrepreneurschip aan de Oxford University.
Beeodiversity

Hij heeft talrijke projecten ontwikkeld en beheerd waar meerdere partijen (openbaar – privé, interuniversitair,...) bij betrokken waren en zocht telkens naar een “win-win”-samenwerking zodat de partnerschappen en projecten konden blijven bestaan. Participatieve en samenwerkingsmodellen krijgen zijn voorkeur, zonder de objectiviteit en het feitelijke pragmatisme van de wetenschappers uit het oog te verliezen. Hij was medestichter van het concept ‘sustainable nature’, en zijn invulling van het begrip duurzaam omvat drie elementen: ecologisch, sociaal en economisch. 

Hij is zowel in België als op internationaal niveau erkend als expert in thema’s inzake bestuivers, de biodiversiteit, de landbouw en het maatschappelijk ondernemerschap. 

Meer info: www.beeodiversity.com