Venture filantropie in kankeronderzoek

IenC header 900x60

Copy of Nicole MalchairDe Stichting Fournier-Majoie (SFM) is een non-profitorganisatie met als doel ondernemers en ondernemende onderzoekers te identificeren en ondersteunen bij de ontwikkeling van baanbrekende oplossingen voor kankerpatiënten. Sinds de oprichting in 2006 steunt SFM ondernemende onderzoekers in elke fase van de biomerkerontwikkeling.

Het doel van de Stichting bestaat erin de medische gemeenschap te voorzien van verbeterde middelen  voor een meer accurate en vroege detectie, identificatie en prognose van kanker. Toekomstige kankerpatiënten krijgen zo uitzicht op een efficiëntere behandeling. SFM streeft ernaar meer projecten sneller van onderzoeksfase naar klinische ontwikkeling te laten doorstromen.
Deze verbeterde efficiëntie wordt in de eerste plaats gedreven door de trend van een geïndividualiseerde kankerbehandeling. De medische wereld schakelt meer en meer over van een “one size fits all”-aanpak naar een nauwkeurige, meer proactieve en vooral persoonlijkere benadering. Dit kan concreet bestaan uit het ontwikkelen van een sociaal netwerk voor de betrokken patiënten, de verbetering van de medische beeldvorming en uiteindelijk zelfs het gebruik van “moleculaire beeldvorming” (biomerkeranalyse).

Non-profit organisaties en overheidsinstellingen richten hun financieringssteun op basisonderzoek. De industrie en/of durfkapitalisten moeten daarom de hele ontwikkelings- en productiefase voor hun rekening nemen, met een financieringskloof tussen de beide types investeerders tot gevolg. Hierdoor vinden onderzoekers niet altijd voldoende financiering om hun “key milestones” te bereiken. Deze zijn nodig om de interesse van de industrie en/of durfkapitalisten op te wekken. Door fondsen te leveren die specifiek aangewend worden voor de vroege ontwikkeling van biomerkers, overbrugt SFM op een unieke manier de kloof van basisonderzoek naar latere ontwikkeling.

Speciale aandacht wordt besteed aan biomerkeronderzoek: een biomerker is een indicator van normale biologische processen, ziekteprocessen of farmacologische reacties op een therapie. In het geval van kankeronderzoek worden ze steeds belangrijker in de identificatie van vroege kankerstadia of om te voorspellen hoe goed een patiënt op een behandeling zal reageren.

SFM heeft het innovatieve “venture filantropie” geïmplementeerd om medisch onderzoek en ontwikkeling te steunen, vooral met het oog op markttoepassingen van de resultaten. Hierbij wordt gemikt op de creatie van een duurzame cyclus: de Stichting financiert toekomstige projecten met de financiële opbrengsten van bestaande projecten die succesvol bleken en klaar zijn voor commercialisatie. Op die manier spelen de betrokken onderzoekers de bal terug en ontwikkelen ze bijkomende klinische voordelen voor patiënten. Dit is een zogenaamde “Eerst impact”- strategie. Met deze benadering zijn de patiënten en niemand anders de begunstigden.

Venture filantropie maakt organisaties met een sociaal doel sterker door hen zowel financiële als niet-financiële steun te geven en zo hun impact op de gemeenschap (sociaal, milieu, medisch) te vergroten.

Een belangrijke tweede pijler van SFM’s werking is niet-financieel advies. SFM biedt een breed netwerk van samenwerking en verschillende vormen van coaching. Trainingssessies en seminaries zijn gericht op onderzoekers. Ze behandelen zowel technische aspecten van biomerkerontwikkeling als regelgeving, waardering, beheer van intellectueel eigendom, leiderschap of team building en vinden regelmatig plaats. Net zoals andere organisaties actief in venture filantropie, draagt SFM een aantal maatschappelijke aanvaarde principes hoog in het vaandel: hoge betrokkenheid, gerichte financiering, langetermijnondersteuning, niet-financiële begeleiding, toegang tot netwerken, opbouwen van organisatiecapaciteit en resultaatsbeoordeling. Deze hoge normen verzekeren de duurzaamheid van het werk van SFM en helpen om een sociale, medische en economische impact te realiseren.

Sinds 2007 lanceerde SFM 6 oproepen voor projecten, wat resulteerde in een portefeuille van 13 projecten. Tot op vandaag moesten slechts 3 hiervan gestopt worden of terug naar het labo verwezen. Drie projecten zijn gefinancierd en hebben biomerkers in de fase van klinische validatie. Ze zijn effectief in onderhandeling met industriële partners. Vijf andere projecten lopen nog.

>> Wilt u deze missie steunen? Bezoek de donatiepagina: www.fournier-majoie.org/en/donate

Lees meer